Előszó helyett

 

 

Lassan 10 éve, hogy a Magyar ókor megjelent. Idővel felmerült kisebb egységekre bontása, hogy ezáltal az érdeklődő Olvasók könnyebben hozzájuthassanak. Sokat töprengtem rajta, majd a sok egymással vetekedő érvet látván úgy határoztam, maradjon úgy, ahogy van. Egy ekkora regényfolyamot nem kell sem átdolgozni, sem újra értelmezni, sem javítgatni, mert elveszhet az egységes gondolat, ami létrehozta.

 

A történet vezérfonala a Kárpát-medence 40000 éves története, melynek végéhez közeledve előkerül Róma története is, ezúttal magyar szempontból. Őszintén szólva elegem lett a „tárgyilagos és tudományos” történetírásból, mely ma felsőbbrendűekről és kifosztandó barbárokról szól ezer éven át. A háború sok évszázados menetét időről időre kitérők színesítik. A kitérők oka nem más, mint azok az időközben felmerült adatok, melyek a Róma által megtámadott népekben a magyarok rokonait teszik felismerhetővé. Ezért aztán az etruszkok, kelták, párthusok, magyarok és a sztyeppei szkíta népek közelebbi megismerését szolgálják a kitérők, miközben kiderül, ők milyen helyzetekbe kerültek Róma hódításai következtében. Ennél sokkal érdekesebb, hogy közben magunkról is sok mindent tudhatunk meg. Végülis semmi szükségünk nincs arra, hogy egy olyan birodalom ájult nézői legyünk, mely  - 2000 évvel ezelőtt ugyan – de kirabolta országunkat és rokon népeinket, és összekeverte a fél világ népeit egymással a rabszolgaság intézményével. Megtudhatjuk, hogy nekünk is van ókorunk, sokkal jobb, mint az, amit ma annak neveznek. Kiderül az is, hogy a világ birodalmai sem örökkévalóak, egyik sem, és utánuk a pusztulás sokkal nagyobb, mint amit építettek.

 

Tíz évvel ezelőtt még nem lehetett látni, hogy az önkéntes európai egyesülés egy leendő új birodalom létrehozásának előkészületeibe torkollik. Sajnos várható volt, hogy az első 15 tagország – melyek maguk is rabló birodalmakat tartottak fenn 500 éven át – előbb-utóbb előáll valami újabb birodalmi törekvéssel. Ezek mind Róma örököseinek tekintik magukat, és semmi jóra nem számíthatunk, ha így marad.

 

Úgy döntöttem, hogy a kiadómmal kötött szerződésem lejártával az interneten közkinccsé teszem a könyvet. Legyen mindenki számára elérhető, mint a népdal és a népmesék.

 

Az első kiadás óta eltelt időben számítógépeim cseréivel arányosan vesztettem el képeimet, így azok egy részét az internetes kiadásban a könyvből vett fényképekkel helyettesítem.

 

Mesterházy Zsolt

2012 Karácsony – 2013 Pünkösd

 

 

 

 

Tartalom

 

A Nagy Ókori Világháború

I. Róma Nyugat ellen

 

Ruma rómaivá lesz és öntudatra ébred

A mediterrán világ alávetése

A nyugati gall-kelta (keleti) háború

Germán előnyomulás a kelta törzsterületekre

Kelta - germán csatározások

Gallia és a kelták (keletiek) eltiprása

A nyugati kelta-(germán) front

A felvonulás

Cézár Galliában

Cézár az Óceán és a Rajna partjain

Győzelem és limes

Brithoni hadszíntér

 

 

A pártos Kelet

II. Róma Kelet ellen

 

Mitrász és VI. Mitridat Eupatór, Pontus királya

A Mitridat elleni I. háború, Kr. e. 88-84.

A Mitridat elleni II. háború, Kr. e. 83-81.

A Mitridat elleni III. háború, Kr. e. 74-64.

A pártosok régészeti hagyatéka

A pártos nyelv

A pártos vallás

A pártos szellem

A pártos anyagi kultúra

A pártos front

A pártos időrend

 

Ó-Magyarország 40000 éves története

 

Kelet-Európa magyar előzményei

Ó-Magyarország korai előtörténete 

A történelem kezdetei a Kárpát-medencében

A magyar nyelv kialakulása

Ó-Magyarország kőkora

A spirálmotívum

A magyar őskor Kr. e. 43000-10000

A kőkor (mezolitikum) népe

Az őskárpáti nép (a gravettiek)

A magyar ókor Kr. e. 10000 – Kr. u. 476

A Boldogasszony országa

A magyar újkőkor

35000 év helybeli műveltségének összegzője és lendítője

Az európai és magyar rézkor

A (sumér-szkíta-kelta)-magyar Európa

A magyar bronzkor, Kr. e. 2800-800

A vér szava

Ó-Magyarország államszervezési kérdései és az ókori (újkőkori) ómagyar alkotmány

A keleti (kelta) Magyarország

Az ó-magyarországi időrend vázlata

 

III. Róma Ó-Magyarország ellen

 

A Középső front, ahol minden eldől

A Kárpát-medencei háborúk

Róma Ó-Magyarország elleni háborúja

Ó-Magyarország részleges birtokba vétele

A pannon - keleti (kelta)- dák front

Az ó-magyarországi keletiek (kelták) háborúja

Pannonia meghódítása

A pannon-dalmát szabadságharc és függetlenségi háború Kr. u. 6-9.

Kelta törzsek Pannoniában

Erdély eleste

Rómaiak és germánok

Pannonok feltámadása

A jász háború

Erdély felszabadítása 

Róma kiépített provinciát veszít Erdélyben

A szarmata háború

Pannon császárkeresztelők

 

IV. A háború Róma ellen

 

A világháború utolsó fejezete   213

Győzelem és a Római birodalom bukása

A hunok és Atilla győzelme

 

Végszó