Miroslav Malik Gardens Index Plantarum 2012

 

 

Edited and photographed by Mesterházy, Zsolt & Miroslav Malík

 

 

A http://www.conifertreasury.org publication 2012 ©

 

Warning! This paper is published by the ConiferTreasury.org. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or otherwise, without the permission of the copyright owner.

 

 

Vážení přátelé,

 

 

předložený index, zachycuje pouze část rozsáhlého sortimentu mojí firmy – čarověníkové formy rostlin. Věnuji se pochopitelně pěstování všech druhů okrasných dřevin. Jednotlivé kultivary jsou vedeny v menších počtech, ale zastoupeny ve velkém množství co do rozmanitosti, včetně botanických, nebo i málo známých kultivarů. Rostliny jsou výhradně mými výpěstky, jsou tak od samého začátku svého růstu zvyklé na naše klimatické podmínky a tím dosahují bezproblémového růstu. Začínal jsem v roce 1991 z ničeho, kromě vlastního pozemku a silné vůle něco dokázat. Samozřejmě v mládí předcházelo studium na odborných školách, následná praxe v oboru a velká záliba v pěstování konifer, ovšem v omezeném množství. Využil jsem možnosti vybudovat vlastní firmu a pěstovat okrasné dřeviny, jak se říká - ve velkém.  V současnosti mám dvě okrasné školky. Mám to štěstí, že podnikání v zahradnickém oboru je zároveň i mojí zálibou. Léta spolupracuji s Přemkem Podlahou, vystupoval jsem často v jeho pořadech. Získal jsem přátele v Holandsku, Rakousku, Německu, Polsku, v Rusku i dalších zemích. Často přijíždějí podívat se na pěstitelské novinky. Tak jako jsou vítáni oni, budete i vy. Přijeďte, těším se velice na Vaši návštěvu.

 

 

Miroslav Malík

 

 

Dear Friends,

 

 

 

Presented index shows only a part of the company assortment - witches broom plant forms. I am planting of course all kind of park and garden trees. Particular cultivars are planted in small numbers but with maximum variability of not well known cultivars. All plants are planted by me, so they are fully comfortable with our climate.  Everything started in 1991 just with passion and peace of land. I personally have started when I was young with studying of the literature and special schools. Praxis followed and planting was my hobby in small, of course. I luckily managed to start making business of my hobby. For a long time I am cooperating with Přemek Podlaha and have often be a guest in his TV show.  I have a lot of friend in Netherland, Austria, Germany, Poland, Russia, Hungary and other countries. They are often coming to see new cultivars or plants. As they are welcomed, so you will.  I am looking forward to see you.

 

 

Miroslav Malík

 

 

Sehr geehrte Freunde,

 

 

 

Der vorgelegte Index zeigt nur einen Teil umfangreiches Sortimens der Firma – die Hexenbessenform von Pflanze. Ich widme mich dem Bau aller Sorten der Ziergehölze. Einzelne Kultivare werden bei mir in kleineren Zahlen, aber in grossen Mengen von vielfältigen, inklusiv botanischen oder auch wenig bekannten Kultivare eingeführt. Die Pflanzen sind ausschliesslich meine eigene, sie sind von Anfang an unsere klimatische Bedingungen gewohnt und deswegen  erreichen sie einen problemlosen Wuchs. Ich habe im Jahr 1991 angefangen nur mit eigenem Grundstück und mit starkem Wille etwas zu beweisen. In der Jugendzeit absolvierte ich ein Fachschulstudium mit Praxis und  dazu die Vorliebe die Konifere im Kleinen zu ziehen. Später  habe  ich  die Möglichkeit eine eigene Firma aufzubauen und Ziergehölze im Grossen zu ziehen. Zur Zeit  habe ich zwei Ziergarten. Ich habe Glück, dass das Unternehmen im Gartenbau gleichzeitig mein  Hobby ist. Lange Zeit arbeite ich mit Herrn Přemek Podlaha zusammen und habe auch oft in seinen Fernsehprogramme mitgeteilt. Viele Freunde habe ich in Holland, Oesterreich, Deutschland, Polen, Russland, Ungarn und in weiteren Ländern gewonnen. Sehr oft kommen meine Freunde um meine Pflanzenneuheiten bei mir anzusehen. Auch Sie werden bei mir herzlich willkommen zu  heissen.  Ich lade Sie herzlich  ein, ich werde mich auf Ihren Besuch sehr freuen.

 

 

Miroslav Malík

 

 

 

Listed 5227 conifer cultivars in the Malík Gardens with 4734 photos.

 

Gardenweb Galleries 2011

 

San Sebastian Broom Gem

San Sebastian Broom World

San Sebastian Broom World 2

San Sebastian Broom World 3

San Sebastian Broom World 4

San Sebastian Broom World 5

San Sebastian Broom World 6

San Sebastian Broom World 7

San Sebastian Broom World 8

San Sebastian Broom World 9

San Sebastian Broom World 10

San Sebastian Broom World 11

San Sebastian Broom World 12 Krejci Gardens 1

San Sebastian Broom World 13 Krejci Gardens 2

San Sebastian Broom World 14 Krejci Gardens 3

San Sebastian Broom World 15 The Simanek Family

San Sebastian Broom World 16 Malik Collection

 

Broom University 

Broom Universe 2 

Broom Universe 3

Broom Universe 4 Valenta Gardens CZ

Broom Universe 5 Malik Gardens CZ

Broom Universe 6 Malik Gardens CZ

Broom Universe 7 - Conifer Meeting at Malik Gardens CZ

Broom Universe 8 Krejci Gardens CZ

Broom Universe 9 The Pinus cembra Saga 1

Broom Universe 10 The Pinus cembra Saga 2

Broom Universe 11 The Pinus cembra Saga 3

Broom Universe 12 The Pinus cembra Saga 4

Broom Universe 13 The Pinus cembra Saga 5

Broom Universe 14 The Pinus cembra Saga 6

Broom Universe 15 The Pinus cembra Saga 7

Broom Universe 16 The Pinus cembra Saga 8

Broom Universe 17 Czech finds in the States

Broom Universe 18 Doug brooms

Broom Universe 19 Pinus leucodermis brooms

Broom Universe 20 Doug brooms 2

Broom Universe 21 Doug brooms 3

Broom Universe 22 Fir brooms

Broom Universe 23 The Pinus cembra Saga 9 

Broom Universe 24 The Pinus cembra Saga 10 

Broom Universe 25 The Pinus cembra Saga 11 

Broom Universe 26 Pinus koraiensis brooms 

Broom Universe 27 Cedrus brooms 

Broom Universe 28 Siberian brooms 

Broom Universe 29 The Pinus cembra Saga 12 

Broom Universe 30 The Pinus cembra Saga 13 

Broom Universe 31 The Pinus cembra Saga 14 

Broom Universe 32 The Pinus cembra Saga 15

Broom Universe 33 Larix

Broom Universe 34 Abies

Broom Universe 35 - Pinus mugos of Austria

Broom Universe 36 - Pinus mugos of Austria 2

Broom Universe 37 - Pinus uncinatas of Austria

Broom Universe 38 - The Pinus cembra Saga 16

Broom Universe 39 - Pinus uncinatas of Austria 2

Broom Universe 40 - Pinus uncinatas of Austria 3

Broom Universe 41 - Pinus uncinatas of Austria 4

Broom Universe 42 - Malik Collection 1

Broom Universe 43 - Conifer Horror Show

Broom Universe 44 - Malik Collection 2

Broom Universe 45 - Malik Collection 3

Broom Universe 46 - Malik Collection 4

Broom Universe 47 - Malik Collection 5

 

The Turrach Expedition 2011 

The Pampeago Expedition 2011 Italy

The Turrach Expedition 2 2011

 

Pinus cembra ’Olga’ 

Pinus ponderosa ’Penaz’

Pinus cembra Schneekugel

 

Jerry Morris gallery 11 from Europe

Jerry Morris gallery 12 from Europe

Jerry Morris gallery 13 from Europe

Jerry Morris gallery 14 from Europe

Jerry Morris gallery 15 from Europe

Jerry Morris gallery 16 from Europe

Jerry Morris gallery 17 from Europe

Breeder’s Hall – Jerry Morris Life Monument 1.0 2011

Jerry Morris gallery 18 from Europe

 

 

Malík Garden Views

 

Malik Gardens  Mesterházy & Malík photo

Malik Gardens  Mesterházy & Malík photo

Malik Gardens  Mesterházy & Malík photo

Malik Gardens  Mesterházy & Malík photo

Malik Gardens  Mesterházy & Malík photo

Malik Gardens  Mesterházy & Malík photo

Malik Gardens  Mesterházy & Malík photo

Malik Gardens  Mesterházy & Malík photo

Malik Gardens  Mesterházy & Malík photo

Malik Gardens  Mesterházy & Malík photo

Malik Gardens  Mesterházy & Malík photo

Malik Gardens  Mesterházy & Malík photo

Malik Gardens  Mesterházy & Malík photo

Malik Gardens  Mesterházy & Malík photo

Malik Gardens  Mesterházy & Malík photo

Malik Gardens  Mesterházy & Malík photo

Malik Gardens  Mesterházy & Malík photo

Malik Gardens  Mesterházy & Malík photo

Malik Gardens  Mesterházy & Malík photo

Malik Gardens  Mesterházy & Malík photo

 

June 2011

Conifer Meeting in Malik Gardens CZ  Mesterházy & Malík photo

Conifer Meeting in Malik Gardens CZ  Mesterházy & Malík photo

Conifer Meeting in Malik Gardens CZ  Mesterházy & Malík photo

Conifer Meeting in Malik Gardens CZ  Mesterházy & Malík photo

Conifer Meeting in Malik Gardens CZ  Mesterházy & Malík photo

Conifer Meeting in Malik Gardens CZ  Mesterházy & Malík photo

Conifer Meeting in Malik Gardens CZ  Mesterházy & Malík photo

Conifer Meeting in Malik Gardens CZ  Mesterházy & Malík photo

Conifer Meeting in Malik Gardens CZ  Mesterházy & Malík photo

Conifer Meeting in Malik Gardens CZ  Mesterházy & Malík photo

Conifer Meeting in Malik Gardens CZ  Mesterházy & Malík photo

Conifer Meeting in Malik Gardens CZ  Mesterházy & Malík photo

 

Gardenweb galleries 2012

 

Conifer Meeting 2012 in Malik Gardens CZ

Switch to the Gallery sometimes

 

Broom Universe 125 - Czech Masters 40 - Simanek Family

Broom Universe 126 - Czech Masters 41 - Simanek Family 2

Broom Universe 127 - Czech Masters 42 - Simanek Family 3

 

Broom Universe 128 - Malik Collection CZ 17 - Abies

Broom Universe 129 - Malik Collection CZ 18 - Abies

Broom Universe 130 - Malik Collection CZ 19 - Abies

Broom Universe 131 - Malik Collection CZ 20 - Abies

Broom Universe 132 - Malik Collection CZ 21 - Abies

Broom Universe 133 - Malik Collection CZ 22 - Picea

Broom Universe 134 - Malik Collection CZ 23 - Picea

Broom Universe 135 - Malik Collection CZ 24 - Picea

Broom Universe 136 - Malik Collection CZ 25 - Pinus

Broom Universe 137 - Malik Collection CZ 26 - Pinus

Broom Universe 138 - Malik Collection CZ 27 - Pinus

Broom Universe 139 - Malik Collection CZ 28 - Pinus

Broom Universe 140 - Malik Collection CZ 29 - Pinus

Broom Universe 141 - Malik Collection CZ 30 - Pinus

Broom Universe 142 - Malik Collection CZ 31 - Pinus

Broom Universe 143 - Malik Collection CZ 32 - Pinus

Broom Universe 144 - Malik Collection CZ 33 - Pinus

Broom Universe 145 - Malik Collection CZ 34 - Pinus

Broom Universe 146 - Malik Collection CZ 35 - Abies

Broom Universe 147 - Malik Collection CZ 36 - Picea

Broom Universe 148 - Malik Collection CZ 37 - Pinus

Broom Universe 149 - Malik Collection CZ 38 - Pinus

Broom Universe 150 - Malik Collection CZ 39 - Pinus

Broom Universe 151 - Malik Collection CZ 40 - Pinus

Broom Universe 152 - Malik Collection CZ 41 - Pinus

Broom Universe 153 - Malik Collection CZ 42 - Pinus

Broom Universe 154 - Malik Collection CZ 43 - Pinus

Broom Universe 155 - Malik Collection CZ 44 - Sciadopitys

Broom Universe 156 - Malik Collection CZ 45 - Sciadopitys

Broom Universe 157 - Malik Collection CZ 46 - Picea

Broom Universe 158 - Malik Collection CZ 47 - Picea

Broom Universe 159 - Malik Collection CZ 48 - Picea

Broom Universe 160 - Malik Collection CZ 49 - Picea

Broom Universe 161 - Malik Collection CZ 50 - Picea

Broom Universe 162 - Malik Collection CZ 51 - Pinus

Broom Universe 163 - Malik Collection CZ 52 - Pinus

Broom Universe 164 - Malik Collection CZ 53 - Pinus

Broom Universe 165 - Malik Collection CZ 54 - Pinus

Broom Universe 166 - Malik Collection CZ 55 - Pinus

Broom Universe 167 - Malik Collection CZ 56 - Pinus

Broom Universe 168 - Malik Collection CZ 57 - Pinus

Broom Universe 169 - Malik Collection CZ 58 - Pinus

Broom Universe 170 - Malik Collection CZ 59 - Pinus

Broom Universe 171 - Malik Collection CZ 60 - Pinus

Broom Universe 172 - Malik Collection CZ 61 - Pinus

Broom Universe 173 - Malik Collection CZ 62 - Pinus

Broom Universe 174 - Malik Collection CZ 63 - Pinus

Broom Universe 175 - Malik Collection CZ 64 - Pinus

Broom Universe 176 - Malik Collection CZ 65 - Pinus

Broom Universe 177 - Malik Collection CZ 66 - Pseudotsuga

Broom Universe 178 - Malik Collection CZ 67 - Pseudotsuga

Broom Universe 179 - Malik Collection CZ 68 - Pseudotsuga

Broom Universe 180 - Malik Collection CZ 69 - Pseudotsuga

Broom Universe 181 - Etzelstorfer Collection AUT 23

Broom Universe 182 - Etzelstorfer Collection AUT 24

Broom Universe 183 - Etzelstorfer Collection AUT 25

Broom Universe 184 - Etzelstorfer Collection AUT 26

Broom Universe 185 - Etzelstorfer Collection AUT 27

Broom Universe 186 - Etzelstorfer Collection AUT 28

Broom Universe 187 - Etzelstorfer Collection AUT 29

Broom Universe 188 - Etzelstorfer Collection AUT 30

Broom Universe 189 - Etzelstorfer Collection AUT 31

Broom Universe 190 - Etzelstorfer Collection AUT 32

Broom Universe 191 - Etzelstorfer Collection AUT 33 - Abies

Broom Universe 192 - Etzelstorfer Collection AUT 34 - Abies

Broom Universe 193 - Etzelstorfer Collection AUT 35 - Abies

Broom Universe 194 - Etzelstorfer Collection AUT 36 - Larix Picea

Broom Universe 195 - Etzelstorfer Collection AUT 37 - Picea

Broom Universe 196 - Etzelstorfer Collection AUT 38 - Picea

Broom Universe 197 - Etzelstorfer Collection AUT 39 - Picea

Broom Universe 198 - Etzelstorfer Collection AUT 40 - Pinus

Broom Universe 199 - Etzelstorfer Collection AUT 41 - Pinus

Broom Universe 200 - Etzelstorfer Collection AUT 42 - Pinus

Broom Universe 201 - Etzelstorfer Collection AUT 43 - Pinus

Broom Universe 202 - Etzelstorfer Collection AUT 44 - Pinus

Broom Universe 203 - Czech Masters 43 - Jiri Radek

Broom Universe 204 - Czech Masters 44 - Jiri Radek 2

Broom Universe 205 - Czech Masters 45 - Jiri Simunek

Broom Universe 206 - Czech Masters 46 - Jiri Simunek 2

Broom Universe 207 - Czech Masters 47 - Vitek Fritsche

Broom Universe 208 - Czech Masters 48 - Vitek Fritsche 2

Broom Universe 209 - Czech Masters 49 - Karel Kalous

Broom Universe 210 - Czech Masters 50 - Karel Kalous 2

Broom Universe 211 - Czech Masters 51 - Vaclav Kolar

Broom Universe 212 - Czech Masters 52 - Vaclav Kolar 2

Broom Universe 213 - Czech Masters 53 - Lada Valenta

 

 

Malik Gardens  Mesterhazy & Malik photo 2012

Malik Gardens  Mesterhazy & Malik photo 2012

Malik Gardens  Mesterhazy & Malik photo 2012

Malik Gardens  Mesterhazy & Malik photo 2012

Malik Gardens  Mesterhazy & Malik photo 2012

 

 


 

 

Index Plantarum Malikensis

 

Abies alba

 

Abies alba ’Aargau’

Abies alba ’Badenweiler’

Abies alba ’Barabits Spreading’

Abies alba ’Barabits Star’

Abies alba ’Bĕleč’

Abies alba ’1164 Betynka’

Abies alba ’Blato’

Abies alba ’Bolehošt’

Abies alba ‘Borová hora‘

Abies alba ’Bystřička’

Abies alba ’Bystricka’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Abies alba ’Compacta’

Abies alba ’Čejkovice’

Abies alba ’Cejkovice’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Abies alba ’Cejkovice’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Abies alba ’Černé Jezero’

Abies alba ‘Dana‘

Abies alba ’Dunovice’

Abies alba ’Hana’

Abies alba ’Havel’

Abies alba ’Hedge’

Abies alba ’Hochstucki’

Abies alba ’Holub’

Abies alba ’Hrabĕtice’

Abies alba ’Ibergeregg’

Abies alba ’Jeleňák’ Verbín

Abies alba ‘Jery‘

Abies alba ’King’s Dwarf’  Mesterházy & Malík photo

Abies alba ’Kings Dwarf’  Mesterhazy & Malik photo

Abies alba ’Kladská’

Abies alba ’Král’

Abies alba ’Kříž’

Abies alba ’Kroc’

Abies alba ’Lhotka Malá’  Mesterházy & Malík photo

Abies alba ’Loučím’

Abies alba ’Luboš’

Abies alba ‘Laja‘

Abies alba ’Lucja‘ 

Abies alba ’Madlin’

Abies alba ’Madlin’  Mesterhazy & Malik photo

Abies alba ’Majka Verbín’

Abies alba ’1131 Maraton’

Abies alba ‘Marek‘

Abies alba ’Metuje’

Abies alba ’Michaela’

Abies alba ’Michaela’  Mesterhazy & Malik photo

Abies alba ’Mirek’ POL WB

Abies alba ’Mladá Boleslav’

Abies alba ’1128 Nové Mesto’

Abies alba ’Peklo’

Abies alba ’Rokyta’  Mesterházy & Malík photo

Abies alba ’Roman’

Abies alba ’Schwarzwald’

Abies alba ’Snĕžník’

Abies alba ’Střela’  Mesterházy & Malík photo

Abies alba ’Suldvice’

Abies alba ’Svatá Hora’  Mesterházy & Malík photo

Abies alba ’Svoboda’

Abies alba ’Šimi’

Abies alba ’Šejna’

Abies alba ‘Terčin Dvůr‘

Abies alba ’1330 Velešín’  Mesterházy & Malík photo

Abies alba ’Velesin’  Mesterhazy & Malik photo

Abies alba ’Verunka’

Abies alba ‘Veselý‘

Abies alba ’Zaháj’

 

Abies alba x vilmoriniana ’Pendula’

 

Abies amabilis

 

Abies amabilis ‘Spreading Star‘

 

 

Abies balsamea

 

Abies balsamea ’41078 DD’  Mesterházy & Malík photo

Abies balsamea ’41078 DD’  Mesterházy & Malík photo

Abies balsamea ’940180’

Abies balsamea ’94078’

Abies balsamea ’961018’

Abies balsamea ’Argentea’  Mesterházy & Malík photo

Abies balsamea ‘Argenteovariegata‘

Abies balsamea ’Bayfield’  Mesterházy & Malík photo

Abies balsamea ’Bayfield’  Mesterhazy & Malik photo

Abies balsamea ’Bayfield’  Mesterhazy & Malik photo

Abies balsamea ’Bayfield’  Mesterhazy & Malik photo

Abies balsamea ’Bayfield’  Mesterhazy & Malik photo

Abies balsamea ’Bayfield’  Mesterhazy & Malik photo

Abies balsamea ’Bear Swamp’  Mesterházy & Malík photo

Abies balsamea ’Bruce’s Variegated’

Abies balsamea ’Bruce’s Variegated’  Mesterhazy & Malik photo

Abies balsamea ’Bruce’s Variegated’  Mesterhazy & Malik photo

Abies balsamea ’Cuprona Jewel’

Abies balsamea ’Densa’

Abies balsamea ’Edelweiss Lakewood’ 2009

Abies balsamea ’Eugene Gold’

Abies balsamea ’Gold Ridge’  Mesterhazy & Malik photo

Abies balsamea ’Gyoid’

Abies balsamea ’Henksgarden’  Mesterházy & Malík photo

Abies balsamea ’Henksgarden’  Mesterhazy & Malik photo

Abies balsamea ’Hexe’ (Kiwi)

Abies balsamea ’Hwy # 2’

Abies balsamea ’Hwy # 4 GI’  Mesterházy & Malík photo

Abies balsamea ’Hwy 61-4241’

Abies balsamea ‘Hwy 64271 Edelweiss

Abies balsamea ’Hwy Gretchen’  Abies balsamea ‘Gretchen‘

Abies balsamea ’Hudsonia’

Abies balsamea ’Hupp’

Abies balsamea ’Jamie’  Mesterházy & Malík photo

Abies balsamea ’Jana’ (WB of Nana)

Abies balsamea ’Jana’ Nana WB  Mesterhazy & Malik photo

Abies balsamea ’Jana’  Mesterhazy & Malik photo

Abies balsamea ’Kiwi’  Mesterhazy & Malik photo

Abies balsamea ’Kiwi’  Mesterhazy & Malik photo

Abies balsamea ’Lakewood’  Mesterhazy & Malik photo

Abies balsamea ’Lakewood’  Mesterhazy & Malik photo

Abies balsamea ’Lakewood’

Abies balsamea ’Larry’s Weeping’

Abies balsamea ’Le Feber’

Abies balsamea ’Light Reachning’  Mesterhazy & Malik photo

Abies balsamea ’Little Caleigh’

Abies balsamea ’Little Caleigh’  Mesterhazy & Malik photo

Abies balsamea ’Little Caleigh’  Mesterhazy & Malik photo

Abies balsamea ’Little Caleigh’  Mesterhazy & Malik photo

Abies balsamea ’Little Caleigh’  Mesterhazy & Malik photo

Abies balsamea ’Nana’

Abies balsamea ’Old Ridge’

Abies balsamea ’Piccolo’

Abies balsamea ‘Prairie‘ (USA)

Abies balsamea ’Prairie’  Mesterhazy & Malik photo

Abies balsamea ’Prostrata’

Abies balsamea ’R. Stevens’

Abies balsamea ’Renswoude’

Abies balsamea ’Sky Meadow’

Abies balsamea ’Snow Trail‘ (USA)

Abies balsamea ’Stage Coach’

Abies balsamea ’Three Heaven Dwarf’  Mesterházy & Malík photo

Abies balsamea ’Tyler Blue’  Mesterházy & Malík photo

Abies balsamea ’WB’  Mesterhazy & Malik photo

Abies balsamea ’WB # 1’  Mesterházy & Malík photo

Abies balsamea ’WB # 1’  Mesterházy & Malík photo

Abies balsamea ’# 1’  Mesterhazy & Malik photo

Abies balsamea ’WB # 2’

Abies balsamea ’WB # 3’ Jamie

Abies balsamea ’WB # 4’

Abies balsamea ’Wisconsin Broom’

Abies balsamea ’Wisconsin Broom # 1’

Abies balsamea ’Wisconsin # 1’  Mesterhazy & Malik photo

Abies balsamea ’Wisconsin # 1’  Mesterhazy & Malik photo

Abies balsamea ’Wolcott Pond’  Mesterhazy & Malik photo

Abies balsamea ’Wolcott Pond’  Mesterházy & Malík photo

Abies balsamea ’Wolcott Pond’  Mesterházy & Malík photo

Abies balsamea ’Wustemeyer’  Mesterházy & Malík photo

Abies balsamea ’Wustemeyer’  Mesterházy & Malík photo

Abies balsamea ’Young’s Broom’

Abies balsamea ’Zimmermann Road’

 

Abies balsamea x fraseri ‘Plancol Wildchild‘

 

Abies borisii-regis

 

Abies borisii-regis ’F. R. Newman’

Abies borisii-regis ’J. K. Greece’

Abies borisii-regis ’Pendula’

Abies borisii-regis ’WB’

Abies borisii-regis ’HB’  Mesterhazy & Malik photo 2012

 

Abies bornmülleriana

 

Abies bornmülleriana ’Barney’

Abies bornmülleriana ’Franke’

Abies bornmuelleriana ’Franke’  Mesterhazy & Malik photo

 

Abies cephalonica

 

Abies cephalonica ’Adonis # 10’

Abies cephalonica ’Adonis H 10’  Mesterhazy & Malik photo

Abies cephalonica ’# 1’

Abies cephalonica ’Apollon # 1’

Abies cephalonica ’Apollon H 1’  Mesterhazy & Malik photo

Abies cephalonica ’Asklepios # 5’

Abies cephalonica ’Barabits Gold’

Abies cephalonica ’Daphne # 2’

Abies cephalonica ’Greg’s Broom’  Mesterházy & Malík photo

Abies cephalonica ’Greg’s Broom’  Mesterházy & Malík photo

Abies cephalonica ’Greg’s Broom’  Mesterhazy & Malik photo

Abies cephalonica ’Greg’s Broom’  Mesterhazy & Malik photo

Abies cephalonica ’Greg’s Broom’  Mesterhazy & Malik photo

Abies cephalonica ’Greg’s Broom’  Mesterhazy & Malik photo

Abies cephalonica ’Greg’s Broom’  Mesterhazy & Malik photo

Abies cephalonica ’# 42’

Abies cephalonica ’Io H 42’  Mesterhazy & Malik photo

Abies cephalonica ’Io H 42’  Mesterhazy & Malik photo

Abies cephalonica ’# 8’

Abies cephalonica ’Maia # 8’

Abies cephalonica ’Maia H 8’  Mesterhazy & Malik photo

Abies cephalonica ’Meyer’s Dwarf’

Abies cephalonica ’Pendula’

Abies cephalonica ’Prometheus # 37’

Abies cephalonica ’Prometheus H 37’  Mesterhazy & Malik photo

Abies cephalonica ’Prometheus H 37’  Mesterhazy & Malik photo

Abies cephalonica ’Tythie # 38’

Abies cephalonica ’# 41’

Abies cephalonica ’Uranos H 41’  Mesterhazy & Malik photo

Abies cephalonica ’WB’ USA

 

Abies chensiensis  var. salouenensis

Abies chensiensis x balsamea

 

Abies cilicica

 

Abies cilicica ’Hunnewell Broom’ Greg Williams

Abies cilicica ‘Kostelec’ Holata

Abies cilicica ’Spring Grove’  Mesterházy & Malík photo

 

Abies concolor

 

Abies concolor ’# 2’

Abies concolor ’# 6’

Abise concolor ’Abey Baby’

Abies concolor ’Anny’s Blue Magic’

Abies concolor ’Anny’  Mesterhazy & Malik photo

Abies concolor ’Argentea’

Abies concolor ’Archer’s Dwarf’

Abies concolor ’Ashbury’

Abies concolor ’Betti’

Abies concolor ’Bierun’  Mesterházy & Malík photo

Abies concolor ’Big Shot # 14’ JM

Abies concolor ’Birthday Broom’

Abies concolor ’Blauer Engel’

Abies concolor ’Blue Angel’  Mesterházy & Malík photo

Abies concolor ’Blue Angel’  Mesterhazy & Malik photo

Abies concolor ’Blue Cloak’  Mesterhazy & Malik photo

Abies concolor ’Blue Cloak’  Mesterhazy & Malik photo

Abies concolor ’Blue Cloak’  Mesterhazy & Malik photo

Abies concolor ’Blue Cloak’

Abies concolor ’Blue Feathers’

Abies concolor ’1086 Blue Safír’

Abies concolor ’Blue Saphir’ mother broom  Mesterházy & Malík photo

Abies concolor ’Blue Saphir’  Mesterhazy & Malik photo

Abies concolor ’Brady # 1’

Abies concolor ’Brady # 2’

Abies concolor ’1102 Breburda’

Abies concolor ’Bryce Canyon’  Mesterházy & Malík photo

Abies concolor ’Bryce Canyon’  Mesterházy & Malík photo

Abies concolor ’Bugy Wugy’

Abies concolor ’Candicans Nana’

Abies concolor ’Canion’ Jiříček

Abies concolor ’Černošice’

Abies concolor ’Cesta’

Abies concolor ’Cha Cha # 15’

Abies concolor ’Charlie’s Broom’

Abies concolor ’1087 Chlum u Třeboné’

Abies concolor ’Cihelna’  Mesterhazy & Malik photo

Abies concolor ’Cimarron’

Abies concolor ’Commanche Cream’

Abies concolor ’Conica Děčín’

Abies concolor ’Conila’

Abies concolor ’Creamy’

Abies concolor ’Creamy’  Mesterhazy & Malik photo

Abies concolor ’1098 Cvikov’

Abies concolor ’Dax Herbst Seedling selection Aledo’  USA

Abies concolor ’Day Dreamer’

Abies concolor ’Dečín’

Abies concolor ’Dr. Kochlen’s SDL’

Abies concolor ’Dulko’

Abies concolor ’Eagle Point’  Mesterházy & Malík photo

Abies concolor ’Eagle Point’  Mesterházy & Malík photo

Abies concolor ’Eiselt’

Abies concolor ’Elizabeth’

Abies concolor ’Elkin’s Dwarf’

Abies concolor ’Elkin’s Weeping’

Abies concolor ’Elza’  Mesterházy & Malík photo

Abies concolor ’Elza’  Mesterházy & Malík photo

Abies concolor ’Fagerhult’  Mesterházy & Malík photo

Abies concolor ’Frýdek Místek’

Abies concolor ’Gable’s Weeping’

Abies concolor ’Gelbbunt’

Abies concolor ’Green Globe’

Abies concolor ’Grant’s Westwand’

Abies concolor ’Halina’

Abies concolor ’Halina’  Mesterhazy & Malik photo

Abies concolor ’Heard’

Abies concolor ’Herbst Short Branch’ (columniform)

Abies concolor ’Hexe’  Horstmann Mesterhazy & Malik photo

Abies concolor ’Hybrid ½ Speed’

Abies concolor ‘Hidden Lake Garden‘

Abies concolor ’Hidden Lakes’

Abies concolor ’Hidden Lake’  Mesterhazy & Malik photo

Abies concolor ’Horstmann’s Igel’

Abies concolor ’Hosta La Vista

Abies concolor ’Husky Pup’

Abies concolor ’Husky Pup’  Mesterhazy & Malik photo

Abies concolor ’Hutberg # 1’

Abies concolor ’Hutberg # 2’

Abies concolor ’Hutberg # 3’  Mesterházy & Malík photo

Abies concolor ’Hutberg # 3’  Mesterházy & Malík photo

Abies concolor ’1365 Hvezda’  Mesterházy & Malík photo

Abies concolor ’1365 Hvezda’  Mesterházy & Malík photo

Abies concolor ’Igel’

Abies concolor ’Izabela’ POL

Abies concolor ’Izabella’  Mesterhazy & Malik photo

Abies concolor ’Jakobsen’

Abies concolor ’Jeni Rae Broom’

Abies concolor ’Jeni Rae’  Mesterhazy & Malik photo

Abies concolor ’Jeni Rae’  Mesterhazy & Malik photo

Abies concolor ’Jerry Morris’

Abies concolor dwarf from Jerry Morris  Mesterházy & Malík photo

Abies concolor dwarf from Jerry Morris’  Mesterházy & Malík photo

Abies concolor ’Kadaň’

Abies concolor ’Kadan’  Mesterhazy & Malik photo

Abies concolor ’Kazbal’

Abies concolor ’Keith’s Blue’ = Reiths Blue of Dennis Hermsen

Abies concolor ’Kersko’

Abies concolor ’Kings Gap’

Abies concolor ’Kings Gap’  Mesterhazy & Malik photo

Abies concolor ’Kinky’

Abies concolor ’1101 Kocourek’

Abies concolor ’Kohout’

Abies concolor ’Kohout WB’

Abies concolor ’Kochanovski’

Abies concolor ’Kochlens’

Abies concolor ’1088 Kojákovice’

Abies concolor ’Komárek’

Abies concolor ’Kopenica’ POL

Abies concolor ’Kralupy N/V’  Mesterházy & Malík photo

Abies concolor ’Křešice’

Abies concolor ’Kuba’

Abies concolor ’Kučera’

Abies concolor ’Kügel’

Abies concolor ’La Veta’  Mesterházy & Malík photo

Abies concolor ’La Veta’  Mesterházy & Malík photo

Abies concolor ’Liberec’  Mesterházy & Malík photo

Abies concolor ’1094 Liberec’  Mesterházy & Malík photo

Abies concolor ’1094 Liberec’  Mesterházy & Malík photo

Abies concolor ’Liberec’  Mesterhazy & Malik photo

Abies concolor ’Lower Shaded’

Abies concolor ’LVBRT’

Abies concolor ’Malík WB’

Abies concolor ’Malik WB’  Mesterhazy & Malik photo

Abies concolor ’Masonic Broom’

Abies concolor ’Masarykova’ CZ

Abies concolor ’Mervekdice’

Abies concolor ’Mike Stern’

Abies concolor ’Minima’

Abies concolor ’Minima’  Mesterhazy & Malik photo

Abies concolor ’Mirek’ POL

Abies concolor ’Mora’

Abies concolor ’Mora’  Mesterhazy & Malik photo

Abies concolor ’Morfia’

Abies concolor ’Morton’

Abies concolor ’Morton Broom’

Abies concolor ’Nana’

Abies concolor ’Nana Kalouš’

Abies concolor ’Nana Domschke’

Abies concolor ’1095 Nechyba’  Mesterházy & Malík photo

Abies concolor ’Nepomuk’

Abies concolor ’Nezvĕstice’

Abies concolor ’Nezvestice’  Mesterhazy & Malik photo

Abies concolor ’Nova’  Mesterhazy & Malik photo

Abies concolor ’Nová’ Kovalský

Abies concolor ’1097 Nová Hospoda’

Abies concolor ’Od Malého’

Abies concolor ’Olešná’

Abies concolor ’Olson Broom’  Mesterházy & Malík photo

Abies concolor ’Orku’ CZ

Abies concolor ’Osečany’ CZ

Abies concolor ’Osek-Topinka’  Mesterházy & Malík photo

Abies concolor ’Ostrov nad Ohri’  Mesterházy & Malík photo

Abies concolor ’Perle’

Abies concolor ’Piccolo’

Abies concolor ’Picolo’  Mesterhazy & Malik photo

Abies concolor ’Picolo’  Mesterhazy & Malik photo

Abies concolor ’Picolo’  Mesterhazy & Malik photo

Abies concolor ’Piedra’  Mesterhazy & Malik photo

Abies concolor ’Piedra’  Mesterházy & Malík photo

Abies concolor ’Piggelmee’

Abies concolor ’Pineola Dwarf’  Fincham

Abies concolor ’Polštář’

Abies concolor ’Pospisil’  Mesterházy & Malík photo

Abies concolor ’1342 Pospisil’  Mesterházy & Malík photo

Abies concolor ’1342 Pospisil’  Mesterházy & Malík photo

Abies concolor ’1342 Pospisil’  Mesterházy & Malík photo

Abies concolor ’Pospisil’  Mesterhazy & Malik photo

Abies concolor ’Rex # 1’

Abies concolor ’Rex # 2’

Abies concolor ’Rockford’

Abies concolor ’Rochester Park’

Abies concolor ’Saxana’

Abies concolor ’Scooter’

Abies concolor ’Select’

Abies concolor ’Shawn’s Con’

Abies concolor ’Shawn’s Con’  Mesterhazy & Malik photo

Abies concolor ’Si Si’

Abies concolor ’Sipapu’

Abies concolor ’Sipapu’  Mesterhazy & Malik photo

Abies concolor ’Skotsko’

Abies concolor ’Sláma’

Abies concolor ’1091 Sourek Hexe’  Mesterházy & Malík photo

Abies concolor ’Špaček’

Abies concolor ’Spala’ POL

Abies concolor ’Spala WB’  Mesterhazy & Malik photo

Abies concolor ’Spala’  Mesterhazy & Malik photo

Abies concolor ’Spálený Vrch’

Abies concolor ’St. John’s Broom’

Abies concolor ’St. Patrick’

Abies concolor ’Stanwood’

Abies concolor ’Stanwood’  Mesterhazy & Malik photo

Abies concolor ’Subrt’  Mesterházy & Malík photo

Abies concolor ’1093 Szuma’  Mesterházy & Malík photo

Abies concolor ’1093 Szuma’  Mesterházy & Malík photo

Abies concolor ’Szuma’  Mesterhazy & Malik photo

Abies concolor ’1096 Toman’  Mesterházy & Malík photo

Abies concolor ’1096 Toman’  Mesterházy & Malík photo

Abies concolor ’Topinka Hexe’

Abies concolor ’1090 Topinka Osek’

Abies concolor ’Tubby’

Abies concolor ’Tunka’

Abies concolor ’Vezickova’  Mesterházy & Malík photo

Abies concolor ’Vezickova’  Mesterházy & Malík photo

Abies concolor ’Vezickova’  Mesterházy & Malík photo

Abies concolor ’Violaceae Blue Safir’ > ’Blue Safir’

Abies concolor ’Viona’

Abies concolor ’1089 Vostřák Hexe’

Abies concolor ’Wattezii Prostrate’

Abies concolor ’Waukon’

Abies concolor ’Woodstock’

Abies concolor ’Wyoming South # 6’ JM

Abies concolor ’1092 Zábělá’ syn. ’Spálený Vrch’

Abies concolor ’Zabela’  Mesterhazy & Malik photo

Abies concolor ’Zlin’  Mesterhazy & Malik photo

Abies concolor ’Zlín’

 

Abies delavayi

 

Abies delavayi ’Buchanan’

Abies delavayi ’Green Giant’

Abies delavayi ’Major Neishe’

Abies delavayi ’Nana’

Abies delavayi ’Nana Headfort’

Abies delavayi ’Nr. # 1’

Abies delavayi var. georgei

 

Abies firma

 

Abies firma ’Golden Hue’  Mesterházy & Malík photo

Abies firma ’Golden Hue’  Mesterházy & Malík photo

Abies firma ’Golden Hue’  Mesterhazy & Malik photo

 

Abies fraseri

 

Abies fraseri ’Blue Bonnet’

Abies fraseri ’Blue Planet’  Mesterházy & Malík photo

Abies fraseri ’Brandon Recker’

Abies fraseri ’Cedar Ridge Spreader’

Abies fraseri ’Elvira’  Mesterházy & Malík photo

Abies fraseri ’Flyns Flash’

Abies fraseri ’Flyns Frost’  Mesterhazy & Malik photo

Abies fraseri ’Ford’  Mesterhazy & Malik photo

Abies fraseri ’Ford’

Abies fraseri ’Franklin’  Mesterházy & Malík photo

Abies fraseri ’Frederick’

Abies fraseri ’Gee Broom’

Abies fraseri ’Kostelec’  Mesterházy & Malík photo

Abies fraseri ’Kostelec’  Mesterhazy & Malik photo

Abies fraseri ’Kostelec’  Mesterhazy & Malik photo

Abies fraseri ’Old Glory’

Abies fraseri ’Palmeri’  Mesterházy & Malík photo

Abies fraseri ’Piglett’s’  Mesterházy & Malík photo

Abies fraseri ’Pine Glen’

Abies fraseri ’Recker # 1’

Abies fraseri ’Raul’s Dwarf’

Abies fraseri ’Raul’s Dwarf’  Mesterhazy & Malik photo

Abies fraseri ’Raul’s Dwarf’  Mesterhazy & Malik photo

Abies fraseri ’Raul’s Dwarf’  Mesterhazy & Malik photo

Abies fraseri ’Reesville Ridge’

Abies fraseri ’Vashti’

Abies fraseri ’Yager’

Abies fraseri ’Wingle’s Dwarf’

 

Abies grandis

 

Abies grandis ’Chevreloup’

Abies grandis ’Chevreloup’  Mesterhazy & Malik photo

Abies grandis ’Compacta’

Abies grandis ’Johnson’

Abies grandis ’Lounovice’  Mesterházy & Malík photo

Abies grandis ’Lounovice’  Mesterházy & Malík photo

Abies grandis ’Pendula’

Abies grandis ’Steigerwald’

Abies grandis ’Steigerwald’  Mesterhazy & Malik photo

Abies grandis ’Tucson’

Abies grandis ’Tucson’  Mesterhazy & Malik photo

Abies grandis ’Tucson’  Mesterhazy & Malik photo

Abies grandis ’Van Dedem’s Dwarf’  Mesterházy & Malík photo

Abies grandis ’Vanc’

Abies grandis ’Vanc’  Mesterhazy & Malik photo

Abies grandis ’Vanc’  Mesterhazy & Malik photo

Abies grandis ‘W.C. Gaffney‘

Abies grandis ’Zaaling Zwerg’

Abies grandis ’Zwerg’  Mesterhazy & Malik photo

 

Abies grandis x concolor ’Pendula’

 

Abies holophylla ’Wilson’

 

Abies homolepis

 

Abies homolepis ’Fastigiata Jeddeloh’

Abies homolepis ’FR Newman’  Mesterházy & Malík photo

Abies homolepis ’Havel’  Mesterházy & Malík photo

Abies homolepis ’Havel’  Mesterhazy & Malik photo

Abies homolepis ’Havel’  Mesterhazy & Malik photo

Abies homolepis ’Molehill’

Abies homolepis ’1240 Nefrit’  Mesterházy & Malík photo

Abies homolepis ’Tomomi’ (f. tomomi)

Abies homolepis ’Tomomi’  Mesterhazy & Malik photo

Abies homolepis ’Umbellata’  Mesterhazy & Malik photo

Abies homolepis ’Variegated’

Abies homolepis ’WB’

 

Abies koreana

 

Abies koreana ’Alpin Star’

Abies koreana ’Arbor’s Hexe’

Abies koreana ’Aurea’

Abies koreana ’Blauer Zwo’

Abies koreana ’Blauer Eskimo’  Mesterházy & Malík photo

Abies koreana ’Blauer Pfiff’

Abies koreana ’Blue Emperor’

Abies koreana ’Blue Magic’

Abies koreana ’Blue Star’

Abies koreana ’Blue Pearl’  Mesterházy & Malík photo

Abies koreana ’Blue Pearl’  Mesterházy & Malík photo

Abies koreana ’Blue Pearl’  Mesterházy & Malík photo

Abies koreana ’Bonanza’  Mesterházy & Malík photo

Abies koreana ’Bonsai Blue’

Abies koreana ’Brevifolia’

Abies koreana ‘Brillant‘

Abies koreana ’Cis’

Abies koreana ’Cis Sport RV 2006’

Abies koreana ’Compact Dwarf’

Abies koreana ’Dark Hill’

Abies koreana ’Degrest’

Abies koreana ’Dennis’

Abies koreana ’Discus’

Abies koreana ’Doni-Tajuso’

Abies koreana ’Eisregen’

Abies koreana ’Fliegende Untertasse’

Abies koreana ’Frosty’

Abies koreana ’Frühlingsgold’

Abies koreana ’Gait’

Abies koreana ’Gnom’

Abies koreana ’Golden Cluis’

Abies koreana ’Grazil’

Abies koreana ’Green Ball’

Abies koreana ’Green Ball’  Mesterhazy & Malik photo

Abies koreana ’Green Carpet’

Abies koreana ’Grüne Spinner’

Abies koreana ’Henksgarden Yellow’

Abies koreana ’Holub’

Abies koreana ’Horstmann’

Abies koreana ’Horstmann’  Mesterhazy & Malik photo

Abies koreana ’Houtmeyer’

Abies koreana ’Inge’

Abies koreana ’Kleiner Prinz’

Abies koreana ’Knospenkonigin’  Mesterházy & Malík photo

Abies koreana ’Knospenkonigin’  Mesterházy & Malík photo

Abies koreana ‘Koemans‘

Abies koreana ’Koemans’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Abies koreana ’Kohout’

Abies koreana ’Kohout’s Icebreaker’

Abies koreana ’Kohout Hexe’

Abies koreana ’Kristallkugel’

Abies koreana ’Lippetal’

Abies koreana ’Luminetta’

Abies koreana ‘Maj‘

Abies koreana ’N degrees’

Abies koreana ’N Degrees’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Abies koreana ’Nadelkissen’  Mesterházy & Malík photo

Abies koreana ’Nadelkissen’  Mesterházy & Malík photo

Abies koreana ‘Napodzym Gold‘ (PL)

Abies koreana ’Nisbet’

Abies koreana ’Oberon’

Abies koreana ’Ottostrasse’

Abies koreana ’Ottostrasse’  Mesterhazy & Malik photo

Abies koreana ’Petit’

Abies koreana ’Piccolo’

Abies koreana ’Pinocchio’

Abies koreana ’Prostrate Beauty’

Abies koreana ’Pygmy’

Abies koreana ’Schneestern’  Mesterházy & Malík photo

Abies koreana ’Schwedenkönig’

Abies koreana ‘Shorty‘

Abies koreana ’Shorty’  Mesterhazy & Malik photo

Abies koreana ’Silber Star’  Mesterházy & Malík photo

Abies koreana ’Silber Star’  Mesterházy & Malík photo

Abies koreana ’Silberkugel’

Abies koreana ’Silberlocke Kohout WB’  Mesterházy & Malík photo

Abies koreana ’Silberlocke Kohout WB’  Mesterházy & Malík photo

Abies koreana ’Silberlocke WB’  Mesterházy & Malík photo

Abies koreana ’Silberlocke WB’  Mesterházy & Malík photo

Abies koreana ’Silbermaver’  Mesterházy & Malík photo

Abies koreana ’Silberperle’  Mesterházy & Malík photo

Abies koreana ’Silberperle’  Mesterházy & Malík photo

Abies koreana ’Silberzwerg’

Abies koreana ’Sport Gait’

Abies koreana ’Starker’s Dwarf’

Abies koreana ’Taiga’

Abies koreana ’Tundra’

Abies koreana ’Variegata’

Abies koreana ’Variegata’  Mesterhazy & Malik photo

Abies koreana ‘Verdener Dom‘

Abies koreana ’Wengels’  Mesterházy & Malík photo

Abies koreana ’Wellenseind’

Abies koreana ’Wellenseind’  Mesterhazy & Malik photo

Abies koreana ‘Wengels‘

 

Abies koreana x alba ’Fastigiate SDL # 1’  Mesterházy & Malík photo

 

Abies lasiocarpa

 

Abies lasiocarpa ’Alpine Beauty’

Abies lasiocarpa ’Alpine Beauty’  Mesterhazy & Malik photo

Abies lasiocarpa ’Alpine Beauty’  Mesterhazy & Malik photo

Abies lasiocarpa ’Argentea’

Abies lasiocarpa ’Bean’s Broom’

Abies lasiocarpa ’Beth Mini’

Abies lasiocarpa ’Beth Mini’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Abies lasiocarpa ‘Blue Spire‘

Abies lasiocarpa ’Boner 2’

Abies lasiocarpa ’Blue Nut’

Abies lasiocarpa ’Buttenschön’  Mesterházy & Malík photo

Abies lasiocarpa ’Compacta’

Abies lasiocarpa ’Cvikov’  Mesterházy & Malík photo

Abies lasiocarpa ’Cvikov’  Mesterházy & Malík photo

Abies lasiocarpa ’Cvikov’  Mesterhazy & Malik photo

Abies lasiocarpa ’Cvikov’  Mesterhazy & Malik photo

Abies lasiocarpa ’Day Creek’  Mesterhazy & Malik photo

Abies lasiocarpa ’Day Creek’  Mesterhazy & Malik photo

Abies lasiocarpa ’Day Creek’

Abies lasiocarpa ’Duflon’

Abies lasiocarpa ’Duflon’  Mesterhazy & Malik photo

Abies lasiocarpa ’Green Globe’

Abies lasiocarpa ’Grek Bark’

Abies lasiocarpa ’Griz’

Abies lasiocarpa ’Hans Christa’  Mesterházy & Malík photo

Abies lasiocarpa ’Hawes Broom’

Abies lasiocarpa ’JM WB SDL’

Abies lasiocarpa ’Jerry Morris Broom Seedling’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Abies lasiocarpa ’Jims Seedling WB’

Abies lasiocarpa ’Joes Alpine’

Abies lasiocarpa ’Jörg’

Abies lasiocarpa ’Jorg’  Mesterhazy & Malik photo

Abies lasiocarpa ’Jorg’  Mesterhazy & Malik photo

Abies lasiocarpa ’Jorg’  Mesterhazy & Malik photo

Abies lasiocarpa ’Kenwith’

Abies lasiocarpa ’Kinzle Pass’

Abies lasiocarpa ’Kyles Alpine’  Mesterházy & Malík photo

Abies lasiocarpa ’Kyles Alpine’  Mesterházy & Malík photo

Abies lasiocarpa ’Kyle’s Alpine’  Mesterhazy & Malik photo

Abies lasiocarpa ’Kyle’s Alpine’  Mesterhazy & Malik photo

Abies lasiocarpa ’Logan Pass’  Mesterházy & Malík photo

Abies lasiocarpa ’Lopalpun’  Mesterházy & Malík photo

Abies lasiocarpa ’Malík WB’

Abies lasiocarpa ‘Marthas Vineyard‘ USA

Abies lasiocarpa ’Mikolas’

Abies lasiocarpa ’Mulligan’s Dwarf’

Abies lasiocarpa ’Prickly Pete’  Mesterházy & Malík photo

Abies lasiocarpa ’Prickly Pete’  Mesterházy & Malík photo

Abies lasiocarpa ’Rhumpa’

Abies lasiocarpa ’Roger Watson’

Abies lasiocarpa ’Roger Watson’  Mesterhazy & Malik photo

Abies lasiocarpa ’Roger Watson’  Mesterhazy & Malik photo

Abies lasiocarpa ’Roger Watson’  Mesterhazy & Malik photo

Abies lasiocarpa ’Roger Watson’  Mesterhazy & Malik photo

Abies lasiocarpa ’Schneider’  Mesterházy & Malík photo

Abies lasiocarpa ’Schneider’  Mesterházy & Malík photo

Abies lasiocarpa ’Stanley’  Mesterházy & Malík photo

Abies lasiocarpa ’Stanley’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Abies lasiocarpa ’Stanley K. (Kohout)  Mesterhazy & Malik photo

Abies lasiocarpa ’Steven Blue’  Mesterházy & Malík photo

Abies lasiocarpa ’Steven Blue’  Mesterházy & Malík photo

Abies lasiocarpa ’Steven Blue’  Mesterházy & Malík photo

Abies lasiocarpa ’Sunderfeld’

Abies lasiocarpa ’Sunderfeld’  Mesterhazy & Malik photo

Abies lasiocarpa ’Tönisvorst’

Abies lasiocarpa ’Utah’  Mesterházy & Malík photo

Abies lasiocarpa ’WB SDL Beano Broom’

 

Abies magnifica

 

Abies magnifica ’Mt. Si’

Abies magnifica ’Nana’

Abies magnifica shastensis WB  Mesterházy & Malík photo

 

Abies nephrolepis

 

Abies nephrolepis ’Nadia’

Abies nephrolepis ’Nadia’  Mesterhazy & Malik photo

Abies nephrolepis ’Nadia’  Mesterhazy & Malik photo

Abies nephrolepis ‘Velislava‘

 

Abies nordmanniana

 

Abies nordmanniana ’Aarau’

Abies nordmanniana ’Arne’s Dwarf’

Abies nordmanniana ’Aurea’

Abies nordmanniana ’Barabits Compacta’

Abies equi-trojani ’Barney‘

Abies nordmanniana ’Beran SDL’

Abies nordmanniana ’Berlin’

Abies nordmanniana ’Berlin’  Mesterhazy & Malik photo

Abies nordmanniana ’Broom H’  Mesterházy & Malík photo

Abies nordmanniana ’Dobřichovice’

Abies nordmanniana ’Eifel’

Abies nordmanniana ’Franke’

Abies nordmanniana ’Franke’  Mesterhazy & Malik photo

Abies nordmanniana ’Golden Spreader’

Abies nordmanniana ’Höjby’ (Arne’s Dwarf)

Abies nordmanniana ’Hradec Králové’

Abies nordmanniana ’Hunnewell WB’

Abies nordmanniana ’Hunnewell’  Mesterhazy & Malik photo

Abies nordmanniana ’Jakobsen’

Abies nordmanniana ’1190 Kamenna Lhota’  Mesterházy & Malík photo

Abies nordmanniana ’1190 Kamenna Lhota’  Mesterházy & Malík photo

Abies nordmanniana ’1190 Kamenna Lhota’  Mesterházy & Malík photo

Abies nordmanniana ’Kamenna Lhota’  Mesterhazy & Malik photo

Abies nordmanniana ’KBNG WB’  Mesterházy & Malík photo

Abies nordmanniana ’KBNG WB’  Mesterházy & Malík photo

Abies nordmanniana ’Midwinter Gold’  Mesterházy & Malík photo

Abies nordmanniana ’Midwinter Gold’  Mesterhazy & Malik photo

Abies nordmanniana ’Midwinter Gold’  Mesterhazy & Malik photo

Abies nordmanniana ’Midwinter Gold’  Mesterhazy & Malik photo

Abies nordmanniana ’Münsterland’

Abies nordmanniana ’Peli’

Abies nordmanniana ’Petra’

Abies nordmanniana ’Peve Hasselt’

Abies nordmanniana ’Piet Vereyken Fastigiata’

Abies nordmanniana ’Robusta’

Abies nordmanniana ’Saerling’  Mesterházy & Malík photo

Abies nordmanniana ’Saerling’  Mesterhazy & Malik photo

Abies nordmanniana ’Sláma’

Abies nordmanniana ’Snĕžná’

Abies nordmanniana ’Spreading Star’

Abies nordmanniana ’Sunychl’

Abies nordmanniana ’Trautmann’

Abies nordmanniana ’Trautmann’  Mesterhazy & Malik photo

Abies nordmanniana ’Trautmann’  Mesterhazy & Malik photo

Abies nordmanniana ’Verkade’s Postrate’

Abies nordmanniana ‘Winter Gold‘

Abies nordmanniana ’Witch’s Broom’ (Wit-Bont)

 

Abies nukiangensis  syn. Abies delavayi ssp. nukiangensis

 

Abies numidica

 

Abies numidica ’Baron Nagel’

Abies numidica ’Baron Nagel’  Mesterhazy & Malik photo

Abies numidica ’Compacta’

Abies numidica ’Draht’

Abies numidica ’Pendula’  Mesterházy & Malík photo

 

Abies pinsapo

 

Abies pinsapo ’Atlas’  Mesterházy & Malík photo

Abies pinsapo ’Atlas’  Mesterházy & Malík photo

Abies pinsapo ’Atlas’  Mesterházy & Malík photo

Abies pinsapo ’Atlas’ WB # 2  Mesterhazy & Malik photo

Abies pinsapo ’Aurea’

Abies pinsapo ’Blau Bar’

Abies pinsapo ’El Horcajo’

Abies pinsapo ’Espania # 1’

Abies pinsapo ’Espania # 5’

Abies pinsapo ’Fastigiata’

Abies pinsapo ’Fatima # 1’

Abies pinsapo ’Fatima’  Mesterhazy & Malik photo

Abies pinsapo ’Fiesta SDL’

Abies pinsapo ’Glauca’

Abies pinsapo ’Hammondii’

Abies pinsapo ’Horstmann’

Abies pinsapo ’La Sierra SDL 1’

Abies pinsapo ’La Sierra SDL 2’

Abies pinsapo ’Marokko WB # 3’  Mesterházy & Malík photo

Abies pinsapo ’Montejaque’

Abies pinsapo ’MPH Janus Pannonius’ HUN

Abies pinsapo ’MPH Zrínyi Ilona’ HUN

Abies pinsapo ’Pendula’

Abies pinsapo ’Quicksilver’

Abies pinsapo ’Roquelle’

Abies pinsapo ’Roquelle’  Mesterhazy & Malik photo

Abies pinsapo ’Ronda Mount’

Abies pinsapo ’San Fernando’

Abies pinsapo ’San Fernando’  Mesterhazy & Malik photo

Abies pinsapo ’San Pedro’  Mesterhazy & Malik photo

Abies pinsapo ’San Petro’  Mesterházy & Malík photo

Abies pinsapo ’San Rogue’

Abies pinsapo ’San Rogue’  Mesterhazy & Malik photo

Abies pinsapo ’San Rogue’  Mesterhazy & Malik photo

Abies pinsapo ’San Rogue’  Mesterhazy & Malik photo

Abies pinsapo ’Serenado SDL’

Abies pinsapo ‘Soltau‘

Abies pinsapo ‘Tazoatona‘  var. tazaotana

Abies pinsapo ’Tuarek’

Abies pinsapo ’Tuareg’  Mesterhazy & Malik photo

Abies pinsapo ’Tuareg’  Mesterhazy & Malik photo

Abies pinsapo ’Ubrique’

 

Abies pinsapo x cephalonica ’Rosemore’

 

Abies procera

 

Abies procera ’Bizarro’

Abies procera ’Blaue Hexe’  Mesterházy & Malík photo

Abies procera ’Blaue Hexe’  Mesterházy & Malík photo

Abies procera ’Blaue Hexe’  Mesterházy & Malík photo

Abies procera ’Blue Spire’

Abies procera ’Blue Wonder’  Mesterházy & Malík photo

Abies procera ’Delbar Cascade’

Abies procera ’Glauca Prostrata’

Abies procera ’Graciosa’

Abies procera ’Henksgarden WB’

Abies procera ’Hupp’s Dwarf’  Mesterházy & Malík photo

Abies procera ’Hupp’s Snake’  Mesterházy & Malík photo

Abies procera ’Hupp’s Snake’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Abies procera ’Hupp’s Snake’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Abies procera ’Jeddeloh’  Mesterházy & Malík photo

Abies procera ’Mount Seattle’  Mesterházy & Malík photo

Abies procera ’Mount Seattle’  Mesterhazy & Malik photo

Abies procera ’Noble’s Dwarf’

Abies procera ‘Obrighofen‘

Abies procera ’Pešek’

Abies procera ’Pospišíl’

Abies procera ’Procumbens’  Mesterházy & Malík photo

Abies procera ’Procumbens’  Mesterházy & Malík photo

Abies procera ’Procumbens Nana’

Abies procera ’Rat’  Mesterházy & Malík photo

Abies procera ’Robenek’

Abies procera ‘Seattle Mt.‘ Mt. Seattle

Abies procera ’Rogui Benspeter’  Mesterhazy & Malik photo

Abies procera ’Seestern’  Mesterházy & Malík photo

Abies procera ’Sherwoodii’

Abies procera ’Siskiyou Mt.’

Abies procera ’WB Nana Prostrata’  Mesterházy & Malík photo

Abies procera ’WB Nana Prostrata’  Mesterházy & Malík photo

Abies procera ’WB’  Mesterhazy & Malik photo

Abies procera ’WB’  Mesterhazy & Malik photo

Abies procera ’Windsor’  Mesterhazy & Malik photo

Abies procera ’Windsor’  Mesterhazy & Malik photo

 

Abies sachalinensis var. mayriana

 

Abies sibirica

 

Abies sibirica ’016 Siberian Beauty’

Abies sibirica ’017 Macroconica’

Abies sibirica ’02 Serko’

Abies sibirica ’04 Austerlitz’

Abies sibirica ’06 Karagay’

Abies sibirica ’08 Shapovalov’

Abies sibirica ’Ardo’

Abies sibirica ’Bajkal’

Abies sibirica ’Gubino’ 2004

Abies sibirica ’Gubino 02’  Mesterhazy & Malik photo

Abies sibirica ‘Hoyt‘

Abies sibirica ’Jörg’

Abies sibirica ’Katerina’

Abies sibirica ’Kolář Hexe’

Abies sibirica ’Liptovský Hrádok’

Abies sibirica ’Lukasz’

Abies sibirica ’Lukasz’  Mesterhazy & Malik photo

Abies sibirica ’Taiga’  Mesterhazy & Malik photo

Abies sibirica ’Taiga’  Mesterhazy & Malik photo

Abies sibirica ’Taiga’

 

Abies squamata

 

Abies squamata ‘Flaky‘

 

Abies veitchii

 

Abies veitchii ’Den Langhen’

Abies veitchii ’Drevenack’

Abies veitchii ’Ein’  Mesterházy & Malík photo

Abies veitchii ’Ein’  Mesterházy & Malík photo

Abies veitchii ’Fritsche’

Abies veitchii ’Glauca’

Abies veitchii ’Grama’

Abies veitchii ’Haltern’  Mesterházy & Malík photo

Abies veitchii ’Heddergott’

Abies veitchii ’Heine’  Mesterházy & Malík photo

Abies veitchii ’Heine’  Mesterházy & Malík photo

Abies veitchii ’HB Horstmann’

Abies veitchii ’Horstmann’

Abies veitchii ’Kohout 2001’

Abies veitchii ’Kohout’  Mesterhazy & Malik photo

Abies veitchii ’Kramer’

Abies veitchii ’Minima’  Mesterházy & Malík photo

Abies veitchii ’Pendula’

Abies veitchii ’Rako’  Mesterházy & Malík photo

Abies veitchii ’Rumburk’  Mesterházy & Malík photo

Abies veitchii ’Secrest’

Abies veitchii ’Secrest’  Mesterhazy & Malik photo

Abies veitchii ’Vasti’

Abies veitchii ’Vizovice’

Abies veitchii ’Vizovice’  Mesterhazy & Malik photo

Abies veitchii ’Vizovice’  Mesterhazy & Malik photo

 

Acer platanoides ’Paldiski’  Mesterházy & Malík photo

 

Cedrus atlantica

Cedrus atlantica ’Aurea’  Mesterházy & Malík photo

Cedrus atlantica ’Aurea’  Mesterházy & Malík photo

Cedrus atlantica ‘Hillier´s WB‘

 

Cedrus deodara

 

Cedrus deodara ’Anny’s Dwarf’

Cedrus deodara ’Blue Ball’

Cedrus deodara ’Blue Dwarf’

Cedrus deodara ’Blue Mountain Broom’

Cedrus deodara ’Fall Out’

Cedrus deodara ’Gold Nugget’

Cedrus deodara ’Hillier’s WB’

Cedrus deodara ’Hollandia’

Cedrus deodara ’Home Park’

Cedrus deodara ’Kenwith’

Cedrus deodara ’Lime Glow’

Cedrus deodara ’Pygmy’

Cedrus deodara ’Scott’

Cedrus deodara ’Swan Creek’

Cedrus deodara ’White Imp’

 

Cedrus libani

 

Cedrus libani ‘Alibaba‘

Cedrus libani ‘Bergkristal‘

Cedrus libani ’Camie‘ Anthoine BEL

Cedrus libani ‘Elmali‘ HTJ HUN

Cedrus libani ’Glauca Pendula’  Mesterházy & Malík photo

Cedrus libani ’Glauca Pendula’  Mesterházy & Malík photo

Cedrus libani ’Green Knight’

Cedrus libani ‘Home Park‘

Cedrus libani ‘Katere‘

Cedrus libani ’MPH Szent László’ HUN

Cedrus libani ’MPH Tűzföld’ HUN

Cedrus libani ’Sargentii’

Cedrus libani ’Mt. Saint Catherine’

Cedrus libani ’Silberspritz’

Cedrus libani ‘Taurus‘

Cedrus libani ’Uwe’

Cedrus libani ‘Whitehouse‘ WB

 

Chamaecyparis lawsoniana

 

Chamaecyparis lawsoniana ’Barabits Compact’

Chamaecyparis lawsoniana ’Bluetinks’

Chamaecyparis lawsoniana ’Bregeon’

Chamaecyparis lawsoniana ’Bregeon Jaume’

Chamaecyparis lawsoniana ’Filip´s Gold Tears‘

Chamaecyparis lawsoniana ’Filip’s Tearfull‘

Chamaecyparis lawsoniana ’Gnom Sport‘

Chamaecyparis lawsoniana ’Jaunne‘

Chamaecyparis lawsoniana ’Tharandtensis Caesia‘

 

Chamaecyparis obtusa

 

Chamaecyparis obtusa ’20213‘

Chamaecyparis obtusa ’20819’

Chamaecyparis obtusa ’80205’

Chamaecyparis obtusa ’1.000‘

Chamaecyparis obtusa ’Andorra‘

Chamaecyparis obtusa ’B.C.‘

Chamaecyparis obtusa ’Baldwin Variegated’

Chamaecyparis obtusa ’Bambi‘

Chamaecyparis obtusa ’Bassett‘

Chamaecyparis obtusa ’Boier Ball’  x

Chamaecyparis obtusa ’Brian‘

Chamaecyparis obtusa ’Bronze Pygmy‘

Chamaecyparis obtusa ’Chilworth’

Chamaecyparis obtusa ’Chimaani-hiba‘

Chamaecyparis obtusa ’Douglasii’

Chamaecyparis obtusa ’Elf

Chamaecyparis obtusa ’Flabelliformis

Chamaecyparis obtusa ’Fuiri Chabo Hiba

Chamaecyparis obtusa ’Gem Stone’

Chamaecyparis obtusa ’Gitte’

Chamaecyparis obtusa ’Globus

Chamaecyparis obtusa ’Gold Drop‘

Chamaecyparis obtusa ’Golden Fairy‘

Chamaecyparis obtusa ’Golden Sprite’

Chamaecyparis obtusa ’Golden Hage’

Chamaecyparis obtusa ’Golden Nymph’

Chamaecyparis obtusa ’Gracilis Aurea‘

Chamaecyparis obtusa ’Green Cushion’

Chamaecyparis obtusa ’Haddow 2‘

Chamaecyparis obtusa ’Intermedia‘

Chamaecyparis obtusa ’Janneke‘

Chamaecyparis obtusa ’Jaune’ 

Chamaecyparis obtusa ’Jeanette‘

Chamaecyparis obtusa ’Juniperoides Haddow # 2’

Chamaecyparis obtusa ’Kerdalo HB‘

Chamaecyparis obtusa ’Kosteri‘

Chamaecyparis obtusa ’Laxa’

Chamaecyparis obtusa ’Leprachaum‘

Chamaecyparis obtusa ’Little Anne‘

Chamaecyparis obtusa ’M-28‘

Chamaecyparis obtusa ’Melody‘

Chamaecyparis obtusa ’Meroke’

Chamaecyparis obtusa ’Mhondoro’

Chamaecyparis obtusa ’Nana‘

Chamaecyparis obtusa ’Nana Compacta’

Chamaecyparis obtusa ’Rainbow’

Chamaecyparis obtusa ’Repens‘

Chamaecyparis obtusa ’Rigid Dwarf‘

Chamaecyparis obtusa ’Shogun’s Gold’

Chamaecyparis obtusa ’Slim Jim’

Chamaecyparis obtusa ’Snome‘

Chamaecyparis obtusa ’Snowkist’

Chamaecyparis obtusa ’Snowlight‘

Chamaecyparis obtusa ’Spiritet‘

Chamaecyparis obtusa ’Split Rock‘

Chamaecyparis obtusa ’Thelma‘

Chamaecyparis obtusa ’Tsatsumi Gold’

Chamaecyparis obtusa ’Wissel’

 

Chamaecyparis pisifera

 

Chamaecyparis pisifera ’Gold Dust’

Chamaecyparis pisifera ’Spaan’s Cannonball’  Mesterházy & Malík photo

Chamaecyparis pisifera ’Spaan’s Cannonball’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Chamaecyparis pisifera ’Tsukumo’

 

Cryptomeria japonica

 

Cryptomeria japonica ’Aurea‘ = Ogon-sugi

Cryptomeria japonica ’Bandai HB‘

Cryptomeria japonica ’Benjamin Franklin’

Cryptomeria japonica ’Chocolate‘

Cryptomeria japonica ’Dinger’

Cryptomeria japonica ’Little Champion’

Cryptomeria japonica ’Majiro-sugi’

Cryptomeria japonica ’Negire-sugi’

Cryptomeria japonica ’Peve Ten’

Cryptomeria japonica ’Pom Pom’

Cryptomeria japonica ’Radicans’

Cryptomeria japonica ’Rosanne’

Cryptomeria japonica ’Ryoku Gyoku’

Cryptomeria japonica ’Sekkan Sugi’

Cryptomeria japonica ’Tenzan’

Cryptomeria japonica ’Vilmoriniana’

Cryptomeria japonica ’Yellow Twigg’

Cryptomeria japonica ’Yessica’ x

 

Fagus sylvatica

 

Fagus sylvatica ‘Albovariegata‘

Fagus sylvatica ‘Anco‘

Fagus sylvatica ‘Annys Green Dwarf‘

Fagus sylvatica ‘Annys Purple DRAM‘

Fagus sylvatica ‘Annys Red Miller‘

Fagus sylvatica ‘Annys Red Spire‘

Fagus sylvatica ‘Annys Rohan Green Sentry WB‘

Fagus sylvatica ‘Annys Rohan Green Wiping‘

Fagus sylvatica ‘Annys Rohan Reed Globe‘

Fagus sylvatica ‘Annys Rohan Reed Sentry‘

Fagus sylvatica ‘Annys Rohan Reed Wiping‘

Fagus sylvatica ‘Ansorgei‘

Fagus sylvatica ‘Asplenifolia‘

Fagus sylvatica ‘Cristata‘

Fagus sylvatica ‘Dawyck Gold‘

Fagus sylvatica ‘Dawyck Pyrole‘

Fagus sylvatica ‘Grean Dwarf‘

Fagus sylvatica ‘Haaren‘

Fagus sylvatica ‘Horstmann‘

Fagus sylvatica ‘Latifolia‘

Fagus sylvatica ‘Mercedes‘

Fagus sylvatica ‘Pendula‘

Fagus sylvatica ‘Purple Fountain‘

Fagus sylvatica ‘Purple Nana‘

Fagus sylvatica ‘Purple Pendula‘

Fagus sylvatica ‘Red Obelisk‘

Fagus sylvatica ‘Rohan Gold‘

Fagus sylvatica ‘Rohan Weping‘

Fagus sylvatica ‘Rohani‘

Fagus sylvatica ‘Rohani Michal‘

Fagus sylvatica ‘Roseo-Marginata‘

Fagus sylvatica ‘Soukup WB‘

Fagus sylvatica ‘Viridis variegata‘

Fagus sylvatica ‘Yellow Hare‘

Fagus sylvatica ‘Zlatia‘

 

 

 

Ginkgo biloba

 

Ginkgo biloba ’Alberta‘

Ginkgo biloba ’Allgold‘

Ginkgo biloba ’Anny’s Dwarf’

Ginkgo biloba ’Anny‘s Zebra‘

Ginkgo biloba ’Aureovariegata’

Ginkgo biloba ’Baldi’

Ginkgo biloba ’Bielsko Biala’

Ginkgo biloba ’Barabits Nana’

Ginkgo biloba ’Beijing Gold’

Ginkgo biloba ’Boleslaw Chrobry’  Mesterházy & Malík photo

Ginkgo biloba ’Brno’

Ginkgo biloba ’Broom with Tubes’

Ginkgo biloba ’Buddy‘

Ginkgo biloba ’California Sunset’  Mesterházy & Malík photo

Ginkgo biloba ’California Sunset’  Mesterházy & Malík photo

Ginkgo biloba ’Chase Manhattan’

Ginkgo biloba ’Chi Chi’ (Icho)

Ginkgo biloba ’Chotek

Ginkgo biloba ’Chris Dwarf’

Ginkgo biloba ’Elmwood‘

Ginkgo biloba ’Epiphylla‘

Ginkgo biloba ’Everton Broom’

Ginkgo biloba ’Fairmount’

Ginkgo biloba ’Finger’ Variegated

Ginkgo biloba ’Globus’

Ginkgo biloba ’Globosa’

Ginkgo biloba ’Golden Dragon’

Ginkgo biloba ’Golden Globe’

Ginkgo biloba ’HB Trompenburg’

Ginkgo biloba ’Horizontalis’

Ginkgo biloba ’Jade Butterfly’

Ginkgo biloba ’Jehosephat’

Ginkgo biloba ’Joe Broom Bud Graft‘

Ginkgo biloba ’Kořínek’

Ginkgo biloba ’Leda’ POL

Ginkgo biloba ’Little Joe‘

Ginkgo biloba ’Long March‘

Ginkgo biloba ’Louie’ (Todd’s Louie)

Ginkgo biloba ’Maribo’  Mesterházy & Malík photo

Ginkgo biloba ’Mariken’

Ginkgo biloba ’Nelleke‘

Ginkgo biloba ’Ohazuki’

Ginkgo biloba ’Pagode‘

Ginkgo biloba ’Pišl’

Ginkgo biloba ’Pragensis’

Ginkgo biloba ’Princeton Sentry‘

Ginkgo biloba ’Roswitha’  Mesterházy & Malík photo

Ginkgo biloba ’Roswitha’  Mesterházy & Malík photo

Ginkgo biloba ’Telma’  Mesterházy & Malík photo

Ginkgo biloba ’Todd´s Broom‘

Ginkgo biloba ’Troll’  Mesterházy & Malík photo

Ginkgo biloba ’Tubifolia’

Ginkgo biloba ’Umbrella’

Ginkgo biloba ’WB‘

 

Juniperus chinensis

 

Juniperus chinensis ‘Golden Joy‘

Juniperus chinensis ‘Plumosa Aureovariegata‘

Juniperus chinensis ‘Shimpaku‘

Juniperus chinensis ‘Shimpaku Variegated‘

Juniperus chinensis ‘WB Franz‘

 

Juniperus communis

 

Juniperus communis ‘Anna Maria‘ POL

Juniperus communis ‘Berkshire ’

Juniperus communis ‘Brynhyfryd Gold‘

Juniperus communis ’Goldschatz’  Mesterházy & Malík photo

Juniperus communis ‘Swanborough Gold‘

 

Juniperus horizontalis

 

Juniperus horizontalis ‘Blue Pygmy‘

Juniperus horizontalis ‘Golden Carpet‘

Juniperus horizontalis ‘Icee Blue‘

Juniperus horizontalis ‘Kopienica‘

Juniperus horizontalis ‘Neumann‘

Juniperus horizontalis ‘Peve‘

Juniperus horizontalis ‘Villa Marie‘

 

Juniperus pingii

 

Juniperus pingii ‘Filips Little Sport‘

Juniperus pingii ‘Hulsdonk Yellow‘

 

Jinuperus procumbens

 

Juniperus procumbens ‘Filip‘s Goldfield‘

Juniperus procumbens ‘Nana‘

Jinuperus procumbens ’Peve Spikkel’

 

Juniperus squamata

 

Juniperus squamata ‘Dream Joy‘

Juniperus squamata ‘Floreant‘

 

Larix decidua

 

Larix decidua ‘Filips Road Show‘

Larix decidua ’1372 Grossglockner’

Larix decidua ’Horstmann’s Recurved’

Larix decidua ’Horstmann Wäest’

Larix decidua ’Kadlecův Mlýn’

Larix decidua ’Krejčí’

Larix decidua ’1347 Křivoklád’

Larix decidua ’Little Bogle’

Larix decidua ’Mercedes’ WB SDL

Larix decidua ’Niederthai’

Larix decidua ’Nukmitz’

Larix decidua ’1347 Pecha Krivoklad’  Mesterházy & Malík photo

Larix decidua ’1345 Pruhonice’  Mesterházy & Malík photo

Larix decidua ’1346 Roubicek’  Mesterházy & Malík photo

Larix decidua ’1346 Roubicek’  Mesterházy & Malík photo

 

Larix gmelini ’WB’

 

Larix kaempferi

 

Larix kaempferi ’Bambino’

Larix kaempferi ’Blue Dwarf’

Larix kaempferi ’Cruwys Morchard’

Larix kaempferi ’Deborah Waxman’

Larix kaempferi ’Diana’

Larix kaempferi ’Grey Pearl’

Larix kaempferi ’Horstmann’

Larix kaempferi ‘Little Blue Star‘

Larix kaempferi ’Peve Tunnis’

Larix kaempferi ’Wolterdingen’

 

Larix laricina

 

Larix laricina ’American Team’

Larix laricina ’Bear Swamp’

Larix laricina ’Deborah Waxman’

Larix laricina ’Hanna’s Broom’

Larix laricina ’Hannins Blue’  Mesterházy & Malík photo

Larix laricina ’Hannins Blue’  Mesterházy & Malík photo

Larix laricina ’Hartwig Pine’

Larix laricina ’Madie Gee’

Larix laricina ’Manestigue’ x

Larix laricina ’Nana’

Larix laricina ’Newport 7’

Larix laricina ‘Newport 17‘

Larix laricina ’Newport Beauty’

Larix laricina ’Ossorio Broom’

Larix laricina ’Semini’

Larix laricina ‘Stubby‘

Larix laricina ‘Sweet Sun‘

Larix laricina ’Tharandt’

Larix laricina ’Top Knot’

Larix laricina ’WB SDL’

 

Larix laricina x eurolepis ’Gait’

 

Larix sibirica

 

Larix sibirica ’Masha’

Larix sibirica ’Metelista’

Larix sibirica ’Trampling’

 

Metasequoia glyptostroboides

 

Metasequoia glyptostroboides ’Gold Rush’  Mesterházy & Malík photo

Metasequoia glyptostroboides ’Gold Rush’  Mesterházy & Malík photo

Metasequoia glyptostroboides ‘Hamlettis Broom‘

Metasequoia glyptostroboides ‘Matthaeii Broom‘

Metasequoia glyptostroboides ’Matthaei’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Metasequoia glyptostroboides ’Matthaei’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Metasequoia glyptostroboides ‘Miss Grace‘

Metasequoia glyptostroboides ‘Sheridan Spire‘

Metasequoia glyptostroboides ’Schirrmann’s Nordlicht’

Metasequoia glyptostroboides ’Schirrmann’s Nordlicht’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Metasequoia glyptostroboides ’Schirrmann’s Nordlicht’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Metasequoia glyptostroboides ‘Waasland‘

Metasequoia glyptostroboides ‘White Spot‘

 

Mr. Novak  Mesterházy & Malík photo

 

Picea abies

 

Picea abies ‘1 USA‘

Picea abies ’AAVA’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Picea abies ’Acrocona Medusa’  Mesterhazy & Malik photo

Picea abies ’Ahornsee 2’

Picea abies ’600 Alena’ CZ

Picea abies ’1059 Alena 2’

Picea abies ’Ametyst’ CZ

Picea abies ’Ami’

Picea abies ’Aurea HB’

Picea abies ’Aureospica’  Mesterházy & Malík photo

Picea abies ’Aureospica’  Mesterházy & Malík photo

Picea abies ’Ball’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Picea abies ’Bally’

Picea abies ’Bambi’

Picea abies ’Barryi WB’

Picea abies ’Bardejov’  Mesterházy & Malík photo

Picea abies ’Bari WB Minuta’  Mesterházy & Malík photo

Picea abies ’1397 Barunka’  Mesterházy & Malík photo

Picea abies ’1397 Barunka’  Mesterházy & Malík photo

Picea abies ’Bĕlá 2’

Picea abies ’Bela’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Picea abies ’Bell 212’

Picea abies ’Beran Denisa’  Mesterházy & Malík photo

Picea abies ‘Bercik‘

Picea abies ‘Bergem‘

Picea abies ’Berry Garden’

Picea abies ’Berry Garden Slow’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Picea abies ’609 Bezejmenný’

Picea abies ’Bezin’

Picea abies ’Bezvel’

Picea abies ’Bezvel Top’

Picea abies ’Bila Strz’  Mesterházy & Malík photo

Picea abies ’Blanice’  Mesterházy & Malík photo

Picea abies ’Blanice’  Mesterházy & Malík photo

Picea abies ‘Blatný‘

Picea abies ’Blossom Hill’ Fechke

Picea abies ’Blatný’

Picea abies ’Boegers Saule’

Picea abies ’Boeger’s Saule’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Picea abies ’Borovec’

Picea abies ’Borůvka’  Mesterházy & Malík photo

Picea abies ’Borva’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Picea abies ‘Boží Voda‘

Picea abies ’Brabant’

Picea abies ’1391 Březí’

Picea abies ’Brittany’

Picea abies ’Brittany Broom’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Picea abies ’Brno’  Mesterházy & Malík photo

Picea abies ’Brno’  Mesterházy & Malík photo

Picea abies ’Brno’  Mesterházy & Malík photo

Picea abies ’Brünnerhütte’

Picea abies ’Budislav’

Picea abies ’Budulinek’  Mesterházy & Malík photo

Picea abies ‘Bureš‘ WB

Picea abies ’Capitata’

Picea abies ’Čechy’

Picea abies ’Cechy’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Picea abies ’Cechy’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Picea abies ’Cejay’s Gem’

Picea abies ’Cejay’s Broom’  Mesterhazy & Malik photo

Picea abies ’Čejkovky’

Picea abies ’Certovy Hrady’  Mesterházy & Malík photo

Picea abies ’Chloumek’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Picea abies ’Chlum’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Picea abies ’Cornell Yellow Dwarf’

Picea abies ’Červená’

Picea abies ’Cukrák’

Picea abies ’Cukrak’  Mesterhazy & Malik photo

Picea abies ’1396 Čvachta’

Picea abies ’Dan’s Dwarf’  Mesterházy & Malík photo

Picea abies ’Dan’s Dwarf’  Mesterházy & Malík photo

Picea abies ’Dan’s Dwarf’  Mesterházy & Malík photo

Picea abies ’Dan’s Dwarf’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Picea abies ’1329 Dehtář’

Picea abies ‘Denisa Beran‘

Picea abies ’1395 Deny’  Mesterházy & Malík photo

Picea abies ’1341 Destno’  Mesterházy & Malík photo

Picea abies ’Divec’  Mesterházy & Malík photo

Picea abies ’Divec’  Mesterházy & Malík photo

Picea abies ’Dol’  Mesterházy & Malík photo

Picea abies ’1125 Dolák’

Picea abies ’Doone Valley’

Picea abies ’Doone Valley’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Picea abies ’Doone Valley’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Picea abies ’Doubice’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Picea abies ’Drhovice’  Mesterházy & Malík photo

Picea abies ’Duben 16.4.

Picea abies ’Dumpy’

Picea abies ’Dumpy’  Mesterhazy & Malik photo

Picea abies ’Dumpy’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Picea abies ’Dumpy’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Picea abies ’Dunganda’

Picea abies ’527 Dvojbarevný’

Picea abies ’Dynamit’  Mesterházy & Malík photo

Picea abies ’Dynamit’  Mesterházy & Malík photo

Picea abies ‘Eagle Point‘ USA

Picea abies ’Edelbauer’

Picea abies ’Ehinger’

Picea abies ’Elegans’

Picea abies ’1065 Emil’  Mesterházy & Malík photo

Picea abies ’Fähndrich’

Picea abies ’Faendrich’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Picea abies ’Faskally Sport’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Picea abies ’Faskally Sport’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Picea abies ’Faskally Sport’

Picea abies ’Fefrčík’

Picea abies ’585 Fešák’

Picea abies ‘Flache‘

Picea abies ’Flache’  Mesterhazy & Malik photo

Picea abies ’Gamshütte’  Mesterházy & Malík photo

Picea abies ’Gamshütte’  Mesterházy & Malík photo

Picea abies ‘Gargamel‘

Picea abies ’608 Geheim / Tajný’

Picea abies ’Glauca Minima Zidovice’  Mesterházy & Malík photo

Picea abies ’1050 Globus’  Miroslav Malík CZ

Picea abies ’1050 Globus’  Miroslav Malík CZ

Picea abies ’Gloria’

Picea abies ’Gold Drift’  Mesterházy & Malík photo

Picea abies ’Gold Drift’  Mesterházy & Malík photo

Picea abies ’Gold Drift’  Mesterházy & Malík photo

Picea abies ’Gold Drift’  Mesterházy & Malík photo

Picea abies ’Gold Drift’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Picea abies ’Gold Dust’  Mesterházy & Malík photo

Picea abies ’Golf’  Mesterházy & Malík photo

Picea abies ’Gregoriana Parsoni WB’  Mesterházy & Malík photo

Picea abies ’Gregoryana Parsonsii WB’  Mesterházy & Malík photo

Picea abies ’Gregoryana Parsonsii WB’  Mesterházy & Malík photo

Picea abies ’Gregoriana WB’  Mesterhazy & Malik photo

Picea abies ’Gregoriana WB’  Mesterhazy & Malik photo

Picea abies ’Groevenkamp Haus’

Picea abies ’Grub 1’

Picea abies ’Grub’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Picea abies ’Hasin’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Picea abies ’Hasin’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Picea abies ’Havlice’ Valenta  Mesterházy & Malík photo

Picea abies ‘Heartland Gem‘ USA

Picea abies ’Hiiuma’

Picea abies ’Hiiumaa’  Mesterhazy & Malik photo

Picea abies ’Hillside Upright’

Picea abies ’Hnízdo’

Picea abies ’Hopen’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Picea abies ’1126 Horák’

Picea abies ’1185 Horice’  Mesterházy & Malík photo

Picea abies ’1104 Horská Kvilda’

Picea abies ’1121 Hulgrom’

Picea abies ’Humilis’

Picea abies ’Humilis WB’  Mesterhazy & Malik photo

Picea abies ’1133 Husinec’

Picea abies ’Jabkenice’

Picea abies ’Jana’

Picea abies ’Jana’  Mesterhazy & Malik photo

Picea abies ’Janov’  Mesterhazy & Malik photo

Picea abies ’Jazyk’  Mesterházy & Malík photo

Picea abies ’Jazyk’  Mesterházy & Malík photo

Picea abies ‘Jedlový Důl‘

Picea abies ’Jemniky # 1’  Mesterházy & Malík photo

Picea abies ’Jessyi’

Picea abies ’Jessy’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Picea abies ’Jivi’  Mesterházy & Malík photo

Picea abies ’Jizerské Hory’

Picea abies ’Jizerske Hory’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Picea abies ’Jižní Čechy’

Picea abies ’1343 Kamberk’  Mesterházy & Malík photo

Picea abies ’1343 Kamberk Top’

Picea abies ’Kamberk 2’

Picea abies ’Kamberk 4’

Picea abies ’Kamberk Top’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Picea abies ’Kamberk Top’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Picea abies ’Kellerman’s Blue Cameo’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Picea abies ’Kamenec’  Mesterházy & Malík photo

Picea abies ’1188 Kamenice’

Picea abies ’Kapeller’

Picea abies ’Kapličky-Bohy’

Picea abies ’675 Kateřina’

Picea abies ‘Kellerman´s Blue Cameo‘

Picea abies ’Kerschbaummaier’

Picea abies ’Keven’

Picea abies ’Klucenice’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Picea abies ’1344 Kňovice’

Picea abies ’Kohout Piskowitz’  Mesterhazy & Malik photo

Picea abies ’Kohout Piskowitz’  Mesterhazy & Malik photo

Picea abies ’1387 Komárek’

Picea abies ’Koníček’

Picea abies ’Konicek’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Picea abies ’Kopiste’  Mesterházy & Malík photo

Picea abies ’1385 Kozín # 1’

Picea abies ’Krakonos’  Mesterházy & Malík photo

Picea abies ’Kramolna’  Mesterházy & Malík photo

Picea abies ’Kremenice’  Mesterházy & Malík photo

Picea abies ’Krocker’

Picea abies ’Krocker Greg’  Mesterhazy & Malik photo

Picea abies ’Krtiny’  Mesterhazy & Malik photo

Picea abies ‘Křtiny‘

Picea abies ’Kulíšek’

Picea abies ’1389 Kvasejovice 2’

Picea abies ’Kvetnovy’  Mesterházy & Malík photo

Picea abies ’Laco Top’

Picea abies ’Laco Top’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Picea abies ‘Lanham´s Beehive‘

Picea abies ’Lavine’

Picea abies ’1056 Láznĕ Kynžvart’

Picea abies ’Little Gem’

Picea abies ’Lombarts’

Picea abies ’1393 Loudilka’

Picea abies ’Loukota’  Mesterházy & Malík photo

Picea abies ’Luh’  Mesterházy & Malík photo

Picea abies ’Luh’  Mesterházy & Malík photo

Picea abies ’Maixner’

Picea abies ‘Majdalena‘

Picea abies ’827 Malá Strana’

Picea abies ’1185 Malčice’

Picea abies ’Malena’

Picea abies ’Malena’  Mesterhazy & Malik photo

Picea abies ’Malíček’

Picea abies ’Malik’  Mesterhazy & Malik photo

Picea abies ’Malik’  Mesterhazy & Malik photo

Picea abies ’Malý 86’

Picea abies ’626 Mandle’

Picea abies ’Mauthneralm 1’

Picea abies ’Maxwellii WB’

Picea abies ’Mechura’  Mesterházy & Malík photo

Picea abies ’Mechura’  Mesterházy & Malík photo

Picea abies ’Meduza’  Mesterházy & Malík photo

Picea abies ’Mini Knovice’  Mesterházy & Malík photo

Picea abies ’Mini Skorepa’  Mesterhazy & Malik photo

Picea abies ’Minuta Kroc’

Picea abies ’Minuta Kroc’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Picea abies ’Minuta Kroc’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Picea abies ’Mochna’  Mesterházy & Malík photo

Picea abies ’927 Modrák’

Picea abies ’567 Modroušek’

Picea abies ’Monaco’  Mesterházy & Malík photo

Picea abies ’591 Moudiváček’

Picea abies ’625 Mrak’

Picea abies ’Mühlerin 1’

Picea abies ’Muhlrinn’  Mesterhazy & Malik photo

Picea abies ’Mühlerin 2’

Picea abies ’Musil’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Picea abies ’Musil’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Picea abies ’676 Mys’  Miroslav Malík CZ

Picea abies ’Mraz’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Picea abies ’Mýta’

Picea abies ’1123 Na Krají’

Picea abies ’965 Nĕmecko’

Picea abies ’1236 Nero’

Picea abies ’Neviditelny’  Mesterházy & Malík photo

Picea abies ’New Hampshire’

Picea abies ’Nidiformis Kalouš’

Picea abies ’Nidiformis Kalous’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Picea abies ’Nidiformis Pirna’  Mesterházy & Malík photo

Picea abies ’Norway Pyramid Broom’

Picea abies ’Norway Pyramid Broom’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Picea abies ’1384 Novojedly’

Picea abies ’1388 Novosedly’

Picea abies ’866 Nový Svĕt’

Picea abies ’1187 Obláček’

Picea abies ’1189 Obora’  Mesterházy & Malík photo

Picea abies ’1189 Obora’  Mesterházy & Malík photo

Picea abies ’1392 Obory’

Picea abies ’Onuz 1’

Picea abies ’Ounuz 1’  Mesterhazy & Malik photo

Picea abies ’Ovanday’ x

Picea abies ’Ovanday’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Picea abies ’Palouk’  Mesterházy & Malík photo

Picea abies ’Palouk’  Mesterházy & Malík photo

Picea abies ’Palouk’  Mesterházy & Malík photo

Picea abies ’1057 Parabola’

Picea abies ’Passo Limo’

Picea abies ’1399 Pavel Beran’  Mesterházy & Malík photo

Picea abies ’Pavlica’  Mesterházy & Malík photo

Picea abies ’Pavlica’  Mesterházy & Malík photo

Picea abies ’1243 Pec pod Snĕžkom’

Picea abies ’1127 Peklo’

Picea abies ’Pendula Variegata’

Picea abies ’Pi’  Mesterházy & Malík photo

Picea abies ‘Pilský‘

Picea abies ’Pimprle’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Picea abies ’Pine Glenn’ Stupka  Mesterhazy & Malik photo 2012

Picea abies ’Piskowitz’

Picea abies ’Pitzi 2’

Picea abies ’Pitzi’  Mesterházy & Malík photo

Picea abies ’Pitzi 3’

Picea abies ’Pizi’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Picea abies ’1051 Placatec’

Picea abies ’1119 Placka’

Picea abies ’Pod Lysym’  Mesterházy & Malík photo

Picea abies ’Pod Lysym’  Mesterházy & Malík photo

Picea abies ’Podchlumi’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Picea abies ’Podchlumi’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Picea abies ’1122 Poluška’

Picea abies ’Prachar’  Mesterházy & Malík photo

Picea abies ’Rabstejn’  Mesterházy & Malík photo

Picea abies ’Rabstejn’  Mesterházy & Malík photo

Picea abies ’Rautal’  Mesterházy & Malík photo

Picea abies ’Rautal’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Picea abies ’Razie’

Picea abies ‘Radochvín‘ WB

Picea abies ’Red Devil’

Picea abies ’627 Rez’

Picea abies ’Riple’

Picea abies ’Riple’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Picea abies ’Riple’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Picea abies ’Ripley Broom’

Picea abies ’Ripley Broom’  Mesterhazy & Malik photo

Picea abies ‘River Side‘

Picea abies ‘Romanesco‘

Picea abies ’Rosengarten’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Picea abies ’Rothenhausii’  Mesterházy & Malík photo

Picea abies ‘Rotenhausi Aurea‘

Picea abies ‘Rotunda‘

Picea abies ’584 Rozdrbaný’

Picea abies ’Rychvald’  Mesterházy & Malík photo

Picea abies ’Rydal’  Mesterházy & Malík photo

Picea abies ’Rydal’  Mesterházy & Malík photo

Picea abies ’525 Šebík 1’

Picea abies ’526 Šebík 2’

Picea abies ’1130 Secansky’  Mesterházy & Malík photo

Picea abies ’Sedláček’

Picea abies ’1394 Semjon Jemjonov’

Picea abies ’Severka’

Picea abies ’Severka’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Picea abies ’Shelburne Farm’

Picea abies ’Shebourse Farvis’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Picea abies ‘Sid‘s Starfish‘ Waxman

Picea abies ’Sigi’

Picea abies ’Silberkugel’

Picea abies ’Simi’  Mesterházy & Malík photo

Picea abies ‘Šišák‘ Sláma

Picea abies ’Slovensko’  Mesterházy & Malík photo

Picea abies ’Socha’

Picea abies ’Socha’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Picea abies ‘Sonnenberg‘ Kalouš

Picea abies ’Special’

Picea abies ’628 Špička’

Picea abies ‘Spring Fire‘

Picea abies ’1439 St. Vigil’

Picea abies ’Stadttal’  Ascacher AUT  Mesterházy & Malík photo

Picea abies ’Stippelberg’

Picea abies ’Stippelberg’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Picea abies ’1054 Štítkov’

Picea abies ’Stoderblick’  Mesterházy & Malík photo

Picea abies ’Stöderl 1’

Picea abies ’Stoderzinken 3’

Picea abies ’Stoderzinken 4’

Picea abies ’Stoner 2’

Picea abies ’Stoner # 2’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Picea abies ‘Stratus‘ Orálek 2011

Picea abies ’1169 Střední Hora’

Picea abies ’Strejček’

Picea abies ’Strejcek’  Mesterhazy & Malik photo

Picea abies ‘Šumava‘

Picea abies ’Suncrest’  Mesterházy & Malík photo

Picea abies ’Suncrest’  Mesterházy & Malík photo

Picea abies ’Suncrest’  Mesterházy & Malík photo

Picea abies ’Super Maixner’

Picea abies ’Super Maixner’  Mesterhazy & Malik photo

Picea abies ’Suzee’

Picea abies ’Suzee’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Picea abies ’Svatý Ján’

Picea abies ’1055 Svata Mari’  Mesterházy & Malík photo

Picea abies ’1348 Svedske Sance’  Mesterházy & Malík photo

Picea abies ’1348 Svedske Sance’  Mesterházy & Malík photo

Picea abies ’Švoš’

Picea abies ’1383 Taborův Vrch’

Picea abies ’608 Geheim / Tajný’

Picea abies ’Titti’

Picea abies ‘Tramp‘

Picea abies ’1386 Třednice’

Picea abies ’Tsper’  Mesterházy & Malík photo

Picea abies ’Truba’ Holata

Picea abies ’Tumbellina’

Picea abies ’Thumbellina’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Picea abies ’Thumbellina’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Picea abies ’Titti’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Picea abies ’Tunel’

Picea abies ’Tütsberg’

Picea abies ’Tutsberg’  Mesterhazy & Malik photo

Picea abies ’Tütschberg’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Picea abies ‘Typner‘

Picea abies ’1124 U Bažantnice’

Picea abies ’1345 Ulmus’

Picea abies ’Untental’

Picea abies ’Van Bemmel’s

Picea abies ’Van Bemmel’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Picea abies ’Vassar Broom’

Picea abies ’Vassar Broom’  Mesterhazy & Malik photo

Picea abies ’Vassar Broom’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Picea abies ’Vassar Broom # 1’

Picea abies ’Vassar Broom SDL # 3’

Picea abies ’Vašek’

Picea abies ’Velichovky’

Picea abies ’Venkova Hora’  Mesterházy & Malík photo

Picea abies ’Venkova Hora’  Mesterházy & Malík photo

Picea abies ‘Vermont Gold‘

Picea abies ’Viminalis WB’ Holata

Picea abies ’Viminalis WB’  Mesterhazy & Malik photo

Picea abies ’1132 Vimperk’

Picea abies ’Virgata’  Mesterházy & Malík photo

Picea abies ‘Virgata Golden‘ = Virgata Aurea Vanc

Picea abies ’Virgata Hexenbesen’

Picea abies ’1390 Višňová’

Picea abies ’607 Vokr’

Picea abies ’Vrcen’  Mesterházy & Malík photo

Picea abies ’Vysluni’  Mesterházy & Malík photo

Picea abies ’968 Vyšší Brod’

Picea abies ’WB # 13 DD’  Mesterházy & Malík photo

Picea abies ’WB # 13’  Mesterházy & Malík photo

Picea abies ’WB # 13’  Mesterházy & Malík photo

Picea abies ’WB’ USA

Picea abies ’WB’ USA  Mesterhazy & Malik photo 2012

Picea abies ’WB’ USA  Mesterhazy & Malik photo 2012

Picea abies ’WB Biggy’ of Acrocona’

Picea abies ‘WB Forh Nidiformis Pine Glen‘ (Stupka)

Picea abies ’Wichtel’

Picea abies ’Wilson’

Picea abies ’Wintergrun’  Mesterházy & Malík photo

Picea abies ’Wintergrun’  Mesterházy & Malík photo

Picea abies ’Zádolí’

Picea abies ’Zadoli’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Picea abies ’Zahrádky’

Picea abies ’1129 Závoj’

Picea abies ’Zdenka’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Picea abies ’Zdenuška’

Picea abies ‘Ždíkov 1‘

Picea abies ’Zdikov’  Mesterhazy & Malik photo

Picea abies ’1189 Žehrov – Obora’

Picea abies ’1398 Zezán’

Picea abies ‘Žleby‘

Picea abies ’Zvolen’  Mesterházy & Malík photo

 

Picea asperata ’ Bartek

Picea asperata ’Bartek’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Picea asperata ’Mongolei’

 

Picea bicolor

 

Picea bicolor ‘Dwarf Jewel‘

Picea bicolor ‘Howell´s Dwarf Tigertail‘

 

Picea breweriana

 

Picea breweriana ’Frühlingsgold’

Picea breweriana ’HB Bomer’

Picea breweriana ’Kohout’s Dwarf’  Mesterházy & Malík photo

Picea breweriana ’Kohout’s Dwarf’  Mesterházy & Malík photo

Picea breweriana ’Kohout’s Dwarf’  Mesterházy & Malík photo

Picea breweriana ’Kohout’s Dwarf’  Mesterházy & Malík photo

Picea breweriana ’Kohout’s Dwarf’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Picea breweriana ’Nana’

Picea breweriana ’Wüstemeyer’

Picea breweriana ’Wüstemeyer’  Mesterhazy & Malik photo 2012

 

Picea engelmannii

 

Picea engelmannii ’# 140’

Picea engelmannii ’Banff’

Picea engelmannii ’Blue Bough’

Picea engelmannii ‘Blue Harbor‘

Picea engelmannii ’Blue Moon’

Picea engelmannii ’Blue Shimmer’  var. mexicana

Picea engelmannii ’Blue Softie’

Picea engelmannii ’Blue Softie’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Picea engelmannii ’Bush’s Lace’

Picea engelmannii ’Chief’

Picea engelmannii ’Chago’

Picea engelmannii ’Cineiga’  Mesterházy & Malík photo

Picea engelmannii ’Cineiga’  Mesterházy & Malík photo

Picea engelmannii ’Cienega’  Mesterhazy & Malik photo

Picea engelmannii ’Cienega’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Picea engelmannii ’Compacta’

Picea engelmannii ’Daylight’

Picea engelmannii ’Dwarf # 31’

Picea engelmannii ’Franzi # 66’  Mesterházy & Malík photo

Picea engelmannii ’Franzi’  Mesterházy & Malík photo

Picea engelmannii ‘Glauca Hesse‘

Picea engelmannii ‘Glauca Pendula‘

Picea engelmannii ’Heike K(ohout) # 67’  Mesterházy & Malík photo

Picea engelmannii ’Heike K.’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Picea engelmannii ’Heike Kohout # 67’  Mesterhazy & Malik photo

Picea engelmannii ’Hobo’  Mesterházy & Malík photo

Picea engelmannii ’Hoodie’

Picea engelmannii ’KBN Blue’

Picea engelmannii ’Jaspar Lake’  Mesterházy & Malík photo

Picea engelmannii ’Jaspar Lake’  Mesterházy & Malík photo

Picea engelmannii ’Jaspar’  Mesterházy & Malík photo

Picea engelmannii ’Jasper’  Mesterházy & Malík photo

Picea engelmannii ’Jasper’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Picea engelmannii ’Ketchum’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Picea engelmannii ’Ketchum’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Picea engelmannii ’Kohout Dwarf’  Mesterházy & Malík photo

Picea engelmannii ’Kohout Dwarf’  Mesterházy & Malík photo

Picea engelmannii ’Kohout Dwarf’  Mesterhazy & Malik photo

Picea engelmannii ’Lace’  Mesterházy & Malík photo Bush’s Lace

Picea engelmannii ’Lace’  Mesterházy & Malík photo

Picea engelmannii ’Lil Barb’

Picea engelmannii ’Lil Sister’  Mesterházy & Malík photo

Picea engelmannii ’Lobo’  Mesterházy & Malík photo

Picea engelmannii ’Lobo’  Mesterházy & Malík photo

Picea engelmannii ‘Low B. Low‘

Picea engelmannii ’Lucky Chow’

Picea engelmannii ’Lucky Snow’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Picea engelmannii ’Missy’

Picea engelmannii ’Missy Broom’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Picea engelmannii ’Missy Broom’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Picea engelmannii ’Missy Broom’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Picea engelmannii ’Mistoya Canyon’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Picea engelmannii ’Mistoya Canyon’

Picea engelmannii ’MPH Golyó’ HUN

Picea engelmannii ’MPH Vízcsepp’ HUN

Picea engelmannii ’Pendula’  Mesterházy & Malík photo

Picea engelmannii ’Pendula’  Mesterházy & Malík photo

Picea engelmannii ’Persana’

Picea engelmannii ’Pocahontas’  Mesterházy & Malík photo

Picea engelmannii ’Pocahontas’  Mesterházy & Malík photo

Picea engelmannii ’Pocahontas’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Picea engelmannii ’Promise # 68’

Picea engelmannii ’Snake’  Mesterházy & Malík photo

Picea engelmannii ’Snake’  Mesterházy & Malík photo

Picea engelmannii ’Snake’  Mesterházy & Malík photo

Picea engelmannii ’Snake’  Mesterházy & Malík photo

Picea engelmannii ’Squaw Delight’  Mesterházy & Malík photo

Picea engelmannii ’St. Ladislav’

Picea engelmannii ’St. Ladislav’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Picea engelmannii ’Stanley Mountain’  Mesterházy & Malík photo

Picea engelmannii ’Stanley Mountain’  Mesterházy & Malík photo

Picea engelmannii ’Stanley Mountain’  Mesterházy & Malík photo

Picea engelmannii ’Stanley Mountain’  Mesterházy & Malík photo

Picea engelmannii ’Stanley Mountain’  Mesterházy & Malík photo

Picea engelmannii ’Talbot Lake’  Mesterházy & Malík photo

Picea engelmannii ’Talbot Lake’  Mesterházy & Malík photo

Picea engelmannii ’Talbot Lake’  Mesterházy & Malík photo

Picea engelmannii ’Talbot Lake’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Picea engelmannii ’Talbot Lake’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Picea engelmannii ’Tiny Eng’  Mesterhazy & Malik photo

Picea engelmannii ’Tiny’  Mesterházy & Malík photo

Picea engelmannii ’Tiny Eng’

Picea engelmannii ’Tiny Squaw’

Picea engelmannii ’Tiny Squaw’  Mesterhazy & Malik photo

Picea engelmannii ’Tomschke’

Picea engelmannii ’Topsy’

Picea engelmannii ’Turvy’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Picea engelmannii ‘U-Turn‘

Picea engelmannii ’U. Turn’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Picea engelmannii ’U. Turn’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Picea engelmannii ’Vanderwolf’s Blue Pyramid’

Picea engelmannii ’Warrior’  Mesterházy & Malík photo

Picea engelmannii ’Warrior’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Picea engelmannii ’Warrior’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Picea engelmannii ’Warrior’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Picea engelmannii ’Warrior’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Picea engelmannii ’Wee Joy’

Picea engelmannii ’Wee Joy’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Picea engelmannii ’Weston Sprite’

Picea engelmannii ’Weston Sprite’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Picea engelmannii ’Whipsnap’  Mesterhazy & Malik photo 2012

 

Picea glauca

 

Picea glauca ’Alberta Blue’  Mesterházy & Malík photo

Picea glauca ’Alberta Globe’

Picea glauca ’Albertiana Glauca’  Mesterházy & Malík photo

Picea glauca ’Albertiana HB’  Mesterházy & Malík photo

Picea glauca ’Albertiana WB’  Mesterházy & Malík photo

Picea glauca ’Arneson’s Blue Variegated’

Picea glauca ’Aurea’

Picea glauca ’Baby’  Mesterházy & Malík photo

Picea glauca ‘Bedgebury‘ WB

Picea glauca ’Beehive’

Picea glauca ’Biesenthaler Frühling’

Picea glauca ‘Blue Less‘

Picea glauca ’Blue Planet’

Picea glauca ’Blue Star’

Picea glauca ’Blue Star’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Picea glauca ’Blue Star’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Picea glauca ’Borohrádek’

Picea glauca ’Borohradek’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Picea glauca ’Boykos WB Gelb’

Picea glauca ’Boykos WB Iseli’

Picea glauca ’Boyko’s OD’  Mesterhazy & Malik photo

Picea glauca ’Boyko’s OD’  Mesterhazy & Malik photo

Picea glauca ’Burke’

Picea glauca ’Burning Well’  Mesterházy & Malík photo

Picea glauca ‘Butterball‘

Picea glauca ’Cecilia’

Picea glauca ’Cemetario’  Mesterházy & Malík photo

Picea glauca ’Cemetario’  Mesterházy & Malík photo

Picea glauca ’Cinderella’

Picea glauca ’Cleveland Road’

Picea glauca ’Compacta Dwarf Tip’

Picea glauca ’Conica WB E # 15 Iseli’

Picea glauca ’Conica # 15 WB’  Mesterhazy & Malik photo

Picea glauca ’Cy’s Wonder’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Picea glauca ’Cy’s Wonder’

Picea glauca ’Daisy’s White 1 WB’

Picea glauca ’Daisy’s White Sport 2’

Picea glauca ’Daisy’s White Sport’  Mesterhazy & Malik photo

Picea glauca ’Daisy’s White WB’  Mesterhazy & Malik photo

Picea glauca ’Daisy’s White 3 WB’

Picea glauca ‘Delp‘s Dwarf‘

Picea glauca ’Dendrofarma Gold’  Mesterházy & Malík photo

Picea glauca ’Dendrofarma Gold’  Mesterházy & Malík photo

Picea glauca ‘Dick North‘

Picea glauca ’Duck Pond’  Mesterházy & Malík photo

Picea glauca ’Duck Pond’  Mesterházy & Malík photo

Picea glauca ’Duck Pond’  Mesterházy & Malík photo

Picea glauca ’Duck Pond’  Mesterházy & Malík photo

Picea glauca ’Duck Pond’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Picea glauca ’Ducharme’

Picea glauca ‘Eagle Rock‘

Picea glauca ’Ed Hurle’

Picea glauca ’Ed Hurle’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Picea glauca ’Ed Hurle’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Picea glauca ’Echiniformis’

Picea glauca ’Echiniformis’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Picea glauca ‘Echiniformis Pendula‘

Picea glauca ‘Filips Weeping Wonder‘

Picea glauca ’Filip’s Weeping Wonder’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Picea glauca ‘Fort Ann‘

Picea glauca ’Girard’s Monstrosa Broom’

Picea glauca ’Globe’

Picea glauca ’Goldilocks’

Picea glauca ’HB Humilis’ Hillier

Picea glauca ’Helena’

Picea glauca ’Hillside’

Picea glauca ’Hnĕvkovice’

Picea glauca ’Holata’  Mesterházy & Malík photo

Picea glauca ’Holata’  Mesterházy & Malík photo

Picea glauca ’Holata’  Mesterházy & Malík photo

Picea glauca ’Holata’  Mesterhazy & Malik photo

Picea glauca ’Holata’  Mesterhazy & Malik photo

Picea glauca ‘Humpty Dumpty‘  Iseli

Picea glauca ’Iseli Broom’

Picea glauca ’Ity Bity’  Mesterházy & Malík photo

Picea glauca ’Ity Bity’  Mesterházy & Malík photo

Picea glauca ’Ity Bity’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Picea glauca ’Jean’s Dilly’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Picea glauca ’Jean’s Dilly’ Sport 3

Picea glauca ’Josef Rys’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Picea glauca ’Josef Rys’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Picea glauca ’Julian Pott’s Monstrosa’

Picea glauca ’Ketch Harbor’

Picea glauca ‘Liliput‘

Picea glauca ‘Little Globe‘

Picea glauca ’Little Tim’

Picea glauca ’Little Tim’  Mesterhazy & Malik photo

Picea glauca ’Manger Kalištĕ’

Picea glauca ’Manger Kaliste’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Picea glauca ’Manger Kaliste’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Picea glauca ’Manger Kaliste’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Picea glauca ’Metzger Broom’  Mesterhazy & Malik photo

Picea glauca ’Metzger’

Picea glauca ’Millstream’  Mesterházy & Malík photo

Picea glauca ’Millstream’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Picea glauca ’Minima Zidovice’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Picea glauca ’Minima Židovice’

Picea glauca ’Minitip’  Mesterházy & Malík photo

Picea glauca ’Minitip’  Mesterházy & Malík photo

Picea glauca ’Minitip’  Mesterházy & Malík photo

Picea glauca ’Minitip’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Picea glauca ’Novak’  Mesterházy & Malík photo

Picea glauca ’Palecek’  Mesterházy & Malík photo

Picea glauca ’Pardubicky’  Mesterházy & Malík photo

Picea glauca ’Pardubicky’  Mesterházy & Malík photo

Picea glauca ’Piccolo’

Picea glauca ’Pity Pity’  Mesterházy & Malík photo

Picea glauca ’Piti Piti’  Mesterhazy & Malik photo

Picea glauca ’Pixie Dust’  Mesterhazy & Malik photo

Picea glauca ’Rainbow’s End’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Picea glauca ’Rainbow’s End’

Picea glauca ’Rel Dwarf’

Picea glauca ’Rel Dwarf’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Picea glauca ’Rel Dwarf’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Picea glauca ’Rys’  Mesterházy & Malík photo

Picea glauca ’Saint Joseph’  Mesterházy & Malík photo

Picea glauca ’Sander’s Blue’  Mesterházy & Malík photo

Picea glauca ’Sanders Blue Sport’  Mesterházy & Malík photo

Picea glauca ’Sanders Blue WB’  Mesterhazy & Malik photo

Picea glauca ’Sleeping Giant’  Mesterházy & Malík photo

Picea glauca ’Sleeping Giant’  Mesterházy & Malík photo

Picea glauca ’Sleeping Giant’  Mesterházy & Malík photo

Picea glauca ’Sleeping Giant’  Mesterházy & Malík photo

Picea glauca ’Sport’

Picea glauca ’Springdale’

Picea glauca ’Spring Surprise’

Picea glauca ’Spring Surprise’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Picea glauca ’Stanley Pygmy’

Picea glauca ’Stanley’s Pygmy’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Picea glauca ’Stanley Mt.’ x

Picea glauca ’Stopka’ CZ

Picea glauca ’Stopka’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Picea glauca ’Susanne’

Picea glauca ’Tiny’ (Tiny’s Mini’)

Picea glauca ’Tiny’s Mini’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Picea glauca ’Udolicko’  Mesterházy & Malík photo (Údolíčko)

Picea glauca ’Udolicko’  Mesterházy & Malík photo

Picea glauca ’Udolicko’  Mesterházy & Malík photo

Picea glauca ’Varhost’  Mesterházy & Malík photo

Picea glauca ‘WB‘ (USA Dennis Dodge)

Picea glauca ’West Danville 2’

Picea glauca ’Wintergrün’

Picea glauca ’Xawery’

Picea glauca ’Xawery’  Mesterhazy & Malik photo 2012

 

Picea glehnii

 

Picea glehnii ’DJ Broom’

Picea glehnii ’Yosawa’

 

Picea jezoensis

 

Picea jezoensis ‘Aurea‘

Picea jezoensis ’Chinese Marl’  Mesterházy & Malík photo

Picea jezoensis ’Chitosemaru’  Mesterházy & Malík photo

Picea jezoensis ’Chitosemaru’  Mesterházy & Malík photo

Picea jezoensis ’DJ Broom’ see: Picea glehnii

Picea jezoensis ’D. J. Broom’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Picea jezoensis ’D. J. Broom’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Picea jezoensis ’Fritsche’ CZ

Picea jezoensis hondoensis

Picea jezoensis ’Hroch’ CZ

Picea jezoensis ’Kalouš’ CZ

Picea jezoensis ‘Lyžnaja Baza 9‘

Picea jezoensis ’Mariánské Láznĕ’ CZ

Picea jezoensis ‘Meteor‘

Picea jezoensis ‘Saša Hexe 5‘

Picea jezoensis ’Pisl’  Mesterházy & Malík photo

Picea jezoensis ’Snow Max’

Picea jezoensis ’Ussuri 06’

Picea jezoensis ‘Tereza‘

Picea jezoensis ‘Ternej‘

Picea jezoensis ‘Valenta Star‘

Picea jezoensis ’Yatsubusa’

Picea jezoensis ’Yosawa’ see: Picea glehnii

Picea jezoensis ‘Zdeněk Jukl‘

Picea jezoensis ’Zuckerstern’  Mesterházy & Malík photo

 

Picea koyamai

 

Picea koyamai ’Bedgebury Cascade’

Picea koyamae ’Bedgebury Cascade’  Mesterhazy & Malik photo 2012

 

Picea likiangensis

 

Picea likiangensis purpurea ’Mittenwald HB’

Picea likiangensis ’WB’  Mesterházy & Malík photo

Picea likiangensis ’WB’  Mesterházy & Malík photo

 

Picea mariana

 

Accident Broom

Picea mariana ’Accident Broom’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Picea mariana ’Accident Broom’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Picea mariana ’Arij’  Mesterházy & Malík photo

Picea mariana ’Arij’  Mesterházy & Malík photo

Picea mariana ’Aureovariegata’

Picea mariana ’Beissneri’

Picea mariana ‘Blue Spreader‘

Picea mariana ’Blue Teardrop’  Mesterházy & Malík photo

Picea mariana ’Blue Teardrop’  Mesterházy & Malík photo

Picea mariana ’Blue Teardrop’  Mesterházy & Malík photo

Picea mariana ’Blue Wonder’

Picea mariana ’Bron-YR-Aur’

Picea mariana ’Cooks Nr. 2’

Picea mariana ’Edelweiss Nursery WB 2003’

Picea mariana ’Edelweis Nursery # 3’  Mesterhazy & Malik photo

Picea mariana ’Edelweiss’

Picea mariana ’Edelweiss WB’

Picea mariana ’EN 2004’

Picea mariana ‘Ericoides‘

Picea mariana ’Jana’ CZ

Picea mariana ’Kvĕta Rys’ (Kveta Rijs)

Picea mariana ’New Hampshire’

Picea mariana ’Nana’

Picea mariana ’Nana’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Picea mariana ’Pygmaea’

Picea mariana ‘Seney‘

Picea mariana ’Smoke Jumper’  Mesterházy & Malík photo

Picea mariana ’Smoke Jumper’  Mesterházy & Malík photo

Picea mariana ‘WB‘ From Kevin Fechke New Hampshire USA

 

Picea mariorika

 

Picea mariorika ’Compacta’

Picea mariorika ’Gnom’  Mesterházy & Malík photo

Picea mariorika ’Machala’ CZ

 

Picea mexicana

 

Picea mexicana ’Blue Shimmer’

 

Picea obovata

 

Picea obovata ’Akchan’

Picea obovata ’Akkem’

Picea obovata ’Alpestris’

Picea obovata ’CSBS 50’

Picea obovata ’CSBS 50’  Mesterhazy & Malik photo

Picea obovata ’CSBS’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Picea obovata ’Kandinka’

Picea obovata ’Kandinka 07’

Picea obovata ’Karagay’

Picea obovata ’Karaturek’

Picea obovata ’Katanda’

Picea obovata ’Kucheria’

Picea obovata ’Kurlek’

Picea obovata ’Rotet’

 

 

Picea omorika

 

Picea omorika ’Alberti’  Mesterházy & Malík photo

Picea omorika ’Alexandra’

Picea omorika ‘Armintrouts Globe‘ Gary Gee USA

Picea omorika ’Bedgebury WB’

Picea omorika ’Berliner’s Weeper’

Picea omorika ’Berliner Weeper’  Mesterhazy & Malik photo

Picea omorika ’Berliner Weeper’  Mesterhazy & Malik photo

Picea omorika ’Beskid’ POL

Bruns = Pendula Bruns

Picea omorika ’Buttemilk Falls’

Picea omorika ’Buttemilk Dwarf’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Picea omorika ’Choceň’ CZ

Picea omorika ’Cinderella’

Picea omorika ’De Ruyter’

Picea omorika ’Elisabet # 2’  Mesterházy & Malík photo

Picea omorika ’Elisabet # 2’  Mesterházy & Malík photo

Picea omorika ’Elizabeth # 3’

Picea omorika ’Freya’

Picea omorika ’Freya’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Picea omorika ’Frohnleiten’

Picea omorika ’Fröndenberg’

Picea omorika ’Fuchs’

Picea omorika ’Garnet’

Picea omorika ’Günther’

Picea omorika ’Günther’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Picea omorika ’Günther’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Picea omorika ’Hallonet’

Picea omorika ’Havel’  Mesterházy & Malík photo

Picea omorika ’Havel’  Mesterházy & Malík photo

Picea omorika ’Havel’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Picea omorika ’Havel 2’

Picea omorika ’Havel 3’

Picea omorika ’Hekele Bl.’  Mesterházy & Malík photo

Picea omorika ’Hekele’  Mesterházy & Malík photo

Picea omorika ’Horstmann’

Picea omorika ’Hradec Kralove’  Mesterházy & Malík photo

Picea omorika ‘Jezyk‘ WB

Picea omorika ’Kalouš’ CZ

Picea omorika ’Kamenz’

Picea omorika ’Karel’ CZ

Picea omorika ’Karstens’

Picea omorika ’Kempen’

Picea omorika ’Kobolt’

Picea omorika ’Koeman’  Mesterházy & Malík photo

Picea omorika‘ Kozienice‘

Picea omorika ’Kukleny’  Mesterházy & Malík photo

Picea omorika ’Kuschel’

Picea omorika ’Lázné Teplice’

Picea omorika ’Liberec’

Picea omorika ’Linda’

Picea omorika ’Lužáky’ CZ

Picea omorika ’Luzaky’  Mesterhazy & Malik photo

Picea omorika ‘Medusa‘

Picea omorika ’Mini Rokycany’ CZ

Picea omorika ’Minima’

Picea omorika ’Miriam’

Picea omorika ’Morava’ CZ

Picea omorika ’Morosz’  POL  Mesterházy & Malík photo

Picea omorika ’Morosz’  Mesterházy & Malík photo

Picea omorika ’Ostrava’ CZ

Picea omorika ’Partsfeld’  Mesterházy & Malík photo

Picea omorika ’Partsfeld’  Mesterházy & Malík photo

Picea omorika ’Peve Tijn’  Mesterházy & Malík photo

Picea omorika ’Picobello’  Mesterházy & Malík photo

Picea omorika ’Pimoko’

Picea omorika ’Pimpf’  Mesterházy & Malík photo

Picea omorika ’Plitvice’ CZ

Picea omorika ’Plitvice’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Picea omorika ‘Portschfeld‘

Picea omorika ’Poštorná’ CZ

Picea omorika ’Pygmaea’  Mesterházy & Malík photo

Picea omorika ’Pygmaea’  Mesterházy & Malík photo

Picea omorika ’Radloff’

Picea omorika ’Schneverdingen’

Picea omorika ’Schneverdingen’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Picea omorika ’Schuhmann’

Picea omorika ’Sláma’ CZ

Picea omorika ’Slavia’  CZ  Mesterházy & Malík photo

Picea omorika ’Slavia’  Mesterházy & Malík photo

Picea omorika ’Slavia’  Mesterházy & Malík photo

Picea omorika ’Slavia’  Mesterházy & Malík photo

Picea omorika ’Sport Nana’ USA

Picea omorika ’Sport Nana’  Mesterhazy & Malik photo

Picea omorika ’Sport Nana’  Mesterhazy & Malik photo

Picea omorika ’Sruwel Petr’  Mesterhazy & Malik photo

Picea omorika ’Sruwel Petr’

Picea omorika ’Stöder’

Picea omorika ’Stoder’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Picea omorika ’Stopka’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Picea omorika ’Stupka’  Mesterházy & Malík photo

Picea omorika ’Trebec’

Picea omorika ’Triblinensis’

Picea omorika ’Tremonia’

Picea omorika ’Valenta’ CZ

Picea omorika ’Vĕžnice’ CZ

Picea omorika ’White Tops’  Mesterhazy & Malik photo

Picea omorika ’White Tops’

Picea omorika ’Wieselburg’  CZ  Mesterházy & Malík photo

Picea omorika ’Wodan’

Picea omorika ’Zdechovice’ CZ

Picea omorika ’Zima’ CZ

Picea omorika ’Žamberk’  CZ  Mesterházy & Malík photo

Picea omorika ‘Zuckerhut‘

Picea omorika ‘Zundert Gold‘

 

Picea orientalis

 

Picea orientalis ’Barnes’

Picea orientalis ’Bergmans Gem’

Picea orientalis ’Early Gold’

Picea orientalis ’Filip’s Little Mound’

Picea orientalis ’Filip’s Little Mound’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Picea orientalis ’Golden Start’

Picea orientalis ’Gowdy’

Picea orientalis ’Horstmann’

Picea orientalis ’Inversa Viridis’ CZ Dáblice

Picea orientalis ’Ispold’  Mesterhazy & Malik photo

Picea orientalis ’Juwel’

Picea orientalis ’Kenwith’

Picea orientalis ’Leden’ CZ

Picea orientalis ’Malík’ (Išpold’

Picea orientalis ’Malik’  Mesterhazy & Malik photo

Picea orientalis ’Mount Vernon’

Picea orientalis ’Murphy’

Picea orientalis ’Professor Langner’

Picea orientalis ’Reynolds’

Picea orientalis ’Shadow Broom’

Picea orientalis ’Schovenhorst’

Picea orientalis ’Silver Seedling’

Picea orientalis ’Silver Star’

Picea orientalis ’Skylands SDL’  Mesterházy & Malík photo

Picea orientalis ’Skylands SDL’  Mesterházy & Malík photo

Picea orientalis ’Skylands SDL 1’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Picea orientalis ’Skylands SDL 1’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Picea orientalis ‘Spring Frost‘

Picea orientalis ’Spring Grove’

Picea orientalis ’Spring Grove # 47’

Picea orientalis ’Sulphur Flush’  Mesterházy & Malík photo

Picea orientalis ‘Summergold ‚

Picea orientalis ’Tom Thumb’

Picea orientalis ‘Wittboldt‘

 

Picea pungens

 

Picea pungens ‘#2‘

Picea pungens ’# 3’  Mesterházy & Malík photo

Picea pungens ’# 3’  Mesterházy & Malík photo

Picea pungens ’# 3’  Mesterházy & Malík photo

Picea pungens ’# 3’  Mesterházy & Malík photo

Picea pungens ’# 99’  Mesterhazy & Malik photo

Picea pungens ’# 108’  Mesterházy & Malík photo

Picea pungens ’# 108’  Mesterházy & Malík photo

Picea pungens ’# 108’  Mesterházy & Malík photo

Picea pungens ’# 108’  Mesterházy & Malík photo

Picea pungens ’# 108’  Mesterházy & Malík photo

Picea pungens ’# 108’  Mesterházy & Malík photo

Picea pungens ’# 121’  Mesterházy & Malík photo

Picea pungens ’# 121’  Mesterházy & Malík photo

Picea pungens ’# 121’  Mesterházy & Malík photo

Picea pungens ’# 121’  Mesterházy & Malík photo

Picea pungens ’# 121’  Mesterházy & Malík photo

Picea pungens ’Albertoid’ USA

Picea pungens ’Albertoid # 5’ USA

Picea pungens ’Albertoid # 2’  Mesterhazy & Malik photo

Picea pungens ’Amerika’  Mesterhazy & Malik photo

Picea pungens ’Anton’ CZ (Sakt)

Picea pungens ’Banf’  Mesterházy & Malík photo

Picea pungens ’Belgie’  Mesterházy & Malík photo

Picea pungens ’Belgie’  Mesterházy & Malík photo

Picea pungens ‘Benno‘  JM

Picea pungens ’Beran’  Mesterházy & Malík photo

Picea pungens ‘Bialobok‘ POL

Picea pungens ’Blue Ball’  Mesterházy & Malík photo

Picea pungens ’Blue Ball’  Mesterhazy & Malik photo

Picea pungens ’Blue Ball’  Mesterhazy & Malik photo

Picea pungens ’Blue Bough’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Picea pungens ’Blue Totem’  Mesterhazy & Malik photo

Picea pungens ‘Blue Totem‘

Picea pungens ‘Blue Water‘ JM

Picea pungens ’Bojnice’  Mesterházy & Malík photo

Picea pungens ’Bool’  Mesterhazy & Malik photo

Picea pungens ‘Brno‘

Picea pungens ’Bronisze’  Mesterházy & Malík photo

Picea pungens ’Bronisze’  Mesterházy & Malík photo

Picea pungens ’Brynek’  Mesterházy & Malík photo

Picea pungens ’Brynek’  Mesterházy & Malík photo

Picea pungens ’Cesarini Sport’

Picea pungens ’Cesarini’  Mesterhazy & Malik photo

Picea pungens ’Cesarini’  Mesterhazy & Malik photo

Picea pungens ’Charming Chub’  Mesterhazy & Malik photo

Picea pungens ’Charming Chub’  Mesterházy & Malík photo

Picea pungens ’Charmer‘ JM 71

Picea pungens ‘Chramosta‘  CZ

Picea pungens ‘Christina‘  USA

Picea pungens ‘Chrudim‘  Borovec CZ

Picea pungens ’Chipes Catch’  Mesterházy & Malík photo

Picea pungens ’Cindy # 102’  Mesterházy & Malík photo

Picea pungens ’Cindy # 102’  Mesterházy & Malík photo

Picea pungens ’Cindy # 102’  Mesterházy & Malík photo

Picea pungens ’Cindy # 102’  Mesterházy & Malík photo

Picea pungens ‘Colonial Gold‘  Gee USA

Picea pungens ‘Crocet Blue‘

Picea pungens ’Crooked Blue’  Mesterhazy & Malik photo

Picea pungens ‘Dani‘

Picea pungens ’Decak’  Mesterházy & Malík photo

Picea pungens ’Decak’  Mesterházy & Malík photo

Picea pungens ’Delight’  Mesterházy & Malík photo

Picea pungens ’Dietz Prostrate’  USA Mesterhazy & Malik photo

Picea pungens ’Donna’s Rainbow’  Mesterhazy & Malik photo

Picea pungens ’Donna’s Rainbow’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Picea pungens ’Donna’s Rainbow’  Mesterházy & Malík photo

Picea pungens ‘Dort‘  Topinka CZ

Picea pungens ’Dziwak’  Mesterházy & Malík photo

Picea pungens ’Dziwak’  Mesterházy & Malík photo

Picea pungens ’Dziwak’  Mesterházy & Malík photo

Picea pungens ’Eagle Rock’  Mesterházy & Malík photo

Picea pungens ’Eagle Rock’  Mesterházy & Malík photo

Picea pungens ’Eagle Rock’  Mesterházy & Malík photo

Picea pungens ’Eagle Rock’  Mesterházy & Malík photo

Picea pungens ’Eagle Rock’  Mesterházy & Malík photo

Picea pungens ‘Early Cones‘ USA

Picea pungens ‘Early Gold‘ USA

Picea pungens ’Early Gold’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Picea pungens ’Echiniformis’  Mesterházy & Malík photo

Picea pungens ’Echiniformis’  Mesterházy & Malík photo

Picea pungens ’Echo’  Mesterházy & Malík photo

Picea pungens ’Echo’  Mesterházy & Malík photo

Picea pungens ’Echo’  Mesterházy & Malík photo

Picea pungens ’Echo’  Mesterházy & Malík photo

Picea pungens ’Echo’  Mesterházy & Malík photo

Picea pungens ’Ed Wood’ (Id’s Broom)

Picea pungens ’Ed’s Broom’  Mesterhazy & Malik photo

Picea pungens ’Ed’s Broom’  Mesterhazy & Malik photo

Picea pungens ’Ed’s Broom’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Picea pungens ’Ed’s Broom’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Picea pungens ’Ed’s Broom’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Picea pungens ‘Edith‘  Barabits HUN

Picea pungens ’Egyptian Pyramid’  Mesterházy & Malík photo

Picea pungens ’Egyptian Pyramid’  Mesterhazy & Malik photo

Picea pungens ’Egyptian Pyramid’  Mesterhazy & Malik photo

Picea pungens ’Eigen Samling’  Etz Mesterházy & Malík photo

Picea pungens ’Emerald Cushion’  Mesterházy & Malík photo

Picea pungens ’Emerald Cushion’  Mesterházy & Malík photo

Picea pungens ’Emerald Cushion’  Mesterházy & Malík photo

Picea pungens ’Emerald Cushion’  Mesterházy & Malík photo

Picea pungens ’Emerald Cushion’  Mesterházy & Malík photo

Picea pungens ’Emerald Cushion’  Mesterházy & Malík photo

Picea pungens ’Fat Albert WB’  Mesterházy & Malík photo

Picea pungens ’Fat Albert WB’  Mesterházy & Malík photo

Picea pungens ’Fat Albert WB’  Mesterházy & Malík photo

Picea pungens ’Fat Mac’

Picea pungens ’Fat Mac’  Mesterhazy & Malik photo

Picea pungens ‘Fergussen‘ 

Picea pungens ‘Ferrance Skirt‘  Gee USA

Picea pungens ’Ferrance Skirt’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Picea pungens ‘Filip‘s Blue Compact‘ Smits HOL

Picea pungens ’Free Pont’

Picea pungens ‘Frieda‘  Etz

Picea pungens ’Fruhlingsgold’  Mesterházy & Malík photo

Picea pungens ’Fruhlingsgold’  Mesterházy & Malík photo

Picea pungens ’Fruhlingsgold’  Mesterházy & Malík photo

Picea pungens ‘Gebelle´s Golden Spring‘  Gee USA

Picea pungens ’Gebelle’s Golden Spring’  Mesterhazy & Malik photo

Picea pungens ’Gebelle’s Golden Spring’  Mesterhazy & Malik photo

Picea pungens ‘Girard‘s Dwarf Blue‘   USA

Picea pungens ’Girard’s Dwarf Blue’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Picea pungens ’Glacier Blue’

Picea pungens ’Glacier Blue’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Picea pungens ’Glacier Blue’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Picea pungens ‘Glauca Virgata‘

Picea pungens ’Globe’

Picea pungens ’Globe’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Picea pungens ’Gloria’

Picea pungens ‘Gold Find‘  USA

Picea pungens ’Good Marc’  Mesterházy & Malík photo

Picea pungens ’Gotelli’

Picea pungens ’Gotelli WB’  Mesterhazy & Malik photo

Picea pungens ’Gotelli WB’  Mesterhazy & Malik photo

Picea pungens ’Gotelli’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Picea pungens ‘Green Spire‘  Gee USA

Picea pungens ‘Green Urchin‘  Gee USA

Picea pungens ‘Grom‘ 

Picea pungens ’Haley’s Blue’  Mesterházy & Malík photo

Picea pungens ’Haley’s Blue’  Mesterházy & Malík photo

Picea pungens ’Haley’s Blue’  Mesterházy & Malík photo

Picea pungens ’Haley’s Blue’  Mesterházy & Malík photo

Picea pungens ’Haley’s Blue’  Mesterhazy & Malik photo

Picea pungens ’Haley’s Blue’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Picea pungens ’Hansahlen’ 

Picea pungens ‘Hartsel‘  JM 17

Picea pungens ’Havlice’  Mesterházy & Malík photo

Picea pungens ’Heike K # 67’  Mesterházy & Malík photo

Picea pungens ’Hermann Naue’  Mesterházy & Malík photo

Picea pungens ’Hermann Naue’  Mesterházy & Malík photo

Picea pungens ’Herynek’  Mesterházy & Malík photo

Picea pungens ’Hexenblaukissen’  Mesterházy & Malík photo

Picea pungens ’Hexenblaukissen’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Picea pungens ‘Hillside‘  JM 43

Picea pungens ’Hillside # 1’  Iseli  Mesterházy & Malík photo

Picea pungens ’Hillside # 1’  Mesterházy & Malík photo

Picea pungens ’Hillside # 1’  Mesterházy & Malík photo

Picea pungens ’Hillside # 1’  Mesterházy & Malík photo

Picea pungens ’Hillside # 1’  Mesterházy & Malík photo

Picea pungens ‘Hoback‘  JM 13

Picea pungens ’Honorio # 1’  x (Ossorio?)

Picea pungens ’Honorio # 1’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Picea pungens ’Horstmann’  Mesterházy & Malík photo

Picea pungens ’Hoto’  Mesterházy & Malík photo

Picea pungens ’Hoto’  Mesterházy & Malík photo

Picea pungens ’Hoto’  Mesterhazy & Malik photo

Picea pungens ‘Hovorka‘

Picea pungens ’Hradec Kralove’  Mesterházy & Malík photo

Picea pungens ’Hradec Kralove’  Mesterházy & Malík photo

Picea pungens ’Hribsko’  Mesterhazy & Malik photo

Picea pungens ’Hribsko’  Mesterhazy & Malik photo

Picea pungens ’Ivete’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Picea pungens ’Ivete’

Picea pungens ‘J. Lee‘  JM

Picea pungens ’Jablonec’  CZ Mesterházy & Malík photo

Picea pungens ’Jablonec’  Mesterházy & Malík photo

Picea pungens ’Jablonec’  Mesterházy & Malík photo

Picea pungens ’Jean Iseli’  Mesterhazy & Malik photo

Picea pungens ’Jirka’  Mesterhazy & Malik photo

Picea pungens ’Jirka’ CZ

Picea pungens ’K. James’  Mesterházy & Malík photo

Picea pungens ’K. James’  Mesterházy & Malík photo

Picea pungens ’K. James’  Mesterházy & Malík photo

Picea pungens ’Karina’  Mesterházy & Malík photo

Picea pungens ’Karina’  Mesterházy & Malík photo

Picea pungens ’Karina’  Mesterházy & Malík photo

Picea pungens ’Karina’  Mesterházy & Malík photo

Picea pungens ’Karina’  Mesterházy & Malík photo

Picea pungens ’Karina’  Mesterházy & Malík photo

Picea pungens ’Karina’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Picea pungens ’Karina’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Picea pungens ’Kenosha’  Mesterházy & Malík photo

Picea pungens ’Kenosha’  Mesterházy & Malík photo

Picea pungens ’Kenosha’  Mesterházy & Malík photo

Picea pungens ’Kenosha’  Mesterházy & Malík photo

Picea pungens ’Kenosha’  Mesterházy & Malík photo

Picea pungens ’Ketchum’  x

Picea pungens ’Ketchum’  Mesterhazy & Malik photo

Picea pungens ‘Kladno‘

Picea pungens ’Klatovy’ CZ

Picea pungens ’Kluis’  Mesterhazy & Malik photo

Picea pungens ’Kohout’

Picea pungens ’Kohout # 3’

Picea pungens ’Kohout # 3’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Picea pungens ’Kohout # 3’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Picea pungens ’Kolusek’  Mesterházy & Malík photo

Picea pungens ’Kolusek’  Mesterházy & Malík photo

Picea pungens ’Kolusek’  Mesterházy & Malík photo

Picea pungens ’Kolusek’  Mesterházy & Malík photo

Picea pungens ’Kolusek’  Mesterházy & Malík photo

Picea pungens ’Kolusz’  Mesterházy & Malík photo

Picea pungens ’Kolusz’  Mesterházy & Malík photo

Picea pungens ’Kolusz’  Mesterházy & Malík photo

Picea pungens ’Kosno’  Mesterházy & Malík photo

Picea pungens ’Kugel Kohout’  Mesterhazy & Malik photo

Picea pungens ‘Kutjevo‘  CR

Picea pungens ’Kyle’s Beaut’  JM 107 Mesterházy & Malík photo

Picea pungens ’Kyle’s Beauty’  Mesterházy & Malík photo

Picea pungens ’Kyles Beauty’  Mesterházy & Malík photo

Picea pungens ’Kylie’s Beaut’  Mesterházy & Malík photo

Picea pungens ’Kylie’s Beaut’  Mesterházy & Malík photo

Picea pungens ’Kyle’s Beauty’  Mesterhazy & Malik photo

Picea pungens ’Kyle’s Beauty’  Mesterhazy & Malik photo

Picea pungens ‘La Junta JM 16

Picea pungens ‘Lil Barb‘ JM 82

Picea pungens ’Lil Pascal’  Mesterházy & Malík photo

Picea pungens ’Lil Pascal’  Mesterházy & Malík photo

Picea pungens ’Lil Pascal’  Mesterházy & Malík photo

Picea pungens ’Litomysl’  CZ Mesterházy & Malík photo

Picea pungens ‘Lost Love‘  JM 142

Picea pungens ’Lost Park’  JM 84  Mesterházy & Malík photo

Picea pungens ’Lost Park’  Mesterházy & Malík photo

Picea pungens ’Lost Park’  Mesterházy & Malík photo

Picea pungens ’Lost Park’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Picea pungens ‘Lucretia‘  JM-Moore-Hall 1966 USA

Picea pungens ’Marion’

Picea pungens ’Minuta’

Picea pungens ‘Meki‘

Picea pungens ‘Minuta‘

Picea pungens ’Monstrum’  Mesterhazy & Malik photo

Picea pungens ‘Montana Ave‘  Berg USA

Picea pungens ’MPH Kiskegyed’ HUN  Picea pungens ’MPH Kiskegyed’

Picea pungens ’MPH Mamut Torony’ HUN

Picea pungens ’MPH Vidor’ HUN

Picea pungens ‘Mrs Cesarini‘  USA

Picea pungens ’Mseno’  CZ Mesterházy & Malík photo

Picea pungens ’Niemetz’  Mesterházy & Malík photo

Picea pungens ’Nove Mesto nad Perstejn’  Mesterházy & Malík photo

Picea pungens ‘Olo‘  Szewczyk POL

Picea pungens ’Orava’  Mesterházy & Malík photo

Picea pungens ’Ossorio’  Mesterházy & Malík photo

Picea pungens ’Ossorio’  Mesterházy & Malík photo

Picea pungens ’Ossorio’  Mesterházy & Malík photo

Picea pungens ’Ossorio’s Dwarf’  Mesterházy & Malík photo

Picea pungens ’Pali’  Mesterházy & Malík photo

Picea pungens ‘Pepo‘ (typ Virgata a Pendula)

Picea pungens ‘Peřej‘

Picea pungens ’Piedra’  Mesterházy & Malík photo

Picea pungens ’Piedra’  Mesterházy & Malík photo

Picea pungens ’Piedra’  Mesterházy & Malík photo

Picea pungens ’Pinedale’  JM 11

Picea pungens ’Platte Best Blue # 114’  Mesterházy & Malík photo

Picea pungens ’Platte Best Blue # 114’  Mesterházy & Malík photo

Picea pungens ’Platte Best Blue # 114’  Mesterházy & Malík photo

Picea pungens ’Platte Best Blue’  Mesterhazy & Malik photo

Picea pungens ’Platte Hi Point # 119’  Mesterházy & Malík photo

Picea pungens ’Platte Hi Point # 119’  Mesterházy & Malík photo

Picea pungens ’Platte Hi Point # 119’  Mesterházy & Malík photo

Picea pungens ’Platte Hi Point # 119’  Mesterházy & Malík photo

Picea pungens ’Platte Leaner # 116’  Mesterházy & Malík photo

Picea pungens ’Platte Leaner # 116’  Mesterházy & Malík photo

Picea pungens ’Platte Leaner # 116’  Mesterházy & Malík photo

Picea pungens ’Platte Leaner # 116’  Mesterházy & Malík photo

Picea pungens ’Platte Mini’  JM 115  Mesterházy & Malík photo

Picea pungens ’Platte Mini’  Mesterházy & Malík photo

Picea pungens ’Platte Mini’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Picea pungens ’Platte Missy # 118’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Picea pungens ’Platte Missy # 118’  JM

Picea pungens ’Pod Domem Snezna’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Picea pungens ’Porcupine’  Mesterhazy & Malik photo

Picea pungens ’Porcupine’  Bush USA  Mesterházy & Malík photo

Picea pungens ’Puite Higl’  Mesterhazy & Malik photo

Picea pungens ’Radatz’  Mesterhazy & Malik photo

Picea pungens ’Radatz’  Mesterhazy & Malik photo

Picea pungens ’Radatz’

Picea pungens ’Raffle’  JM 139

Picea pungens ‘Rema‘  Balatka CZ

Picea pungens ’Rema’  Mesterhazy & Malik photo

Picea pungens ’Rick’s White Tip’  Mesterhazy & Malik photo

Picea pungens ’Rick’s White Tip’  Mesterhazy & Malik photo

Picea pungens ’Rifle Blue’  JM 42  Mesterházy & Malík photo

Picea pungens ’Rifle Blue’  Mesterházy & Malík photo

Picea pungens ’Rifle Blue’  Mesterházy & Malík photo

Picea pungens ’Rifle Blue’  Mesterházy & Malík photo

Picea pungens ’RM 250 Special’  JM  Mesterházy & Malík photo

Picea pungens ’RM 250’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Picea pungens ’RM 250’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Picea pungens ’RM 250’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Picea pungens ‘RM Woodstock‘  USA

Picea pungens ’Romeo # 127’  Mesterhazy & Malik photo

Picea pungens ’Romeo’  JM 127  Mesterházy & Malík photo

Picea pungens ’Romeo’  Mesterházy & Malík photo

Picea pungens ‘Royal Knight‘  Bakker CAN

Picea pungens ‘Sakurový Kvietok‘  SaKt?

Picea pungens ‘Selekt Jiroušek‘  CZ

Picea pungens ’Sester’s Dwarf’  Sester USA

Picea pungens ’Sester’s Dwarf’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Picea pungens ’Schweiger WB’  Mesterházy & Malík photo

Picea pungens ’Schweiger WB’  Mesterházy & Malík photo

Picea pungens ’Schweiger’  Mesterházy & Malík photo

Picea pungens ’Shiloh Weeping’ (Shilo)  Iseli

Picea pungens ’Skyler’  JM 78  Mesterházy & Malík photo

Picea pungens ’Skyler’  Mesterházy & Malík photo

Picea pungens ’Skyler’  Mesterhazy & Malik photo

Picea pungens ’Smidek’  Beran & Holubec CZ  Mesterházy & Malík photo

Picea pungens ’Smidek’  Mesterházy & Malík photo

Picea pungens ’Smidek’  Mesterházy & Malík photo

Picea pungens ’Smidek’  Mesterházy & Malík photo

Picea pungens ‘Smyth‘  Stanley USA

Picea pungens ‘Sněžná‘  Fritsche CZ

Picea pungens ’Snow Cushion’ 1986 USA

Picea pungens ’Snow Cushion’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Picea pungens ‘Sonia‘  Walaszczyk POL

Picea pungens ‘Split Rock‘  USA

Picea pungens ’St. Mary’s Broom’  1960 Greg Williams USA  Mesterházy & Malík photo

Picea pungens ’Stanley Pygmy’  Mesterházy & Malík photo

Picea pungens ’Stanley Pygmy’  Mesterházy & Malík photo

Picea pungens ’Stanley’  Mesterházy & Malík photo

Picea pungens ’Stanley’s Gold’

Picea pungens ’Stanley Gold’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Picea pungens ’Stanley’s Pygmy’  Mesterházy & Malík photo

Picea pungens ‘Staré město pod Landštejnem‘  CZ

Picea pungens ’Strenice’  CZ Mesterházy & Malík photo

Picea pungens ’Strenice’  Mesterházy & Malík photo

Picea pungens ’Stromovka’  Mesterházy & Malík photo

Picea pungens ‘Svatý Vojtěch‘  CZ

Picea pungens ’Swifty’  Mesterházy & Malík photo

Picea pungens ’Swifty’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Picea pungens ’Taponus’  Mesterhazy & Malik photo

Picea pungens ‘Taponus‘  JM 29 

Picea pungens ‘Tara Mae‘  JM

Picea pungens ‘The Blues‘  Stanley USA

Picea pungens ’Thume’  USA  Mesterházy & Malík photo

Picea pungens ’Thume’  Mesterházy & Malík photo

Picea pungens ’Tini Bird’  JM 137

Picea pungens ’Tiny Bird’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Picea pungens ’Toborcany’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Picea pungens ’Tokan’  Mesterházy & Malík photo

Picea pungens ’Tokarz’  Mesterházy & Malík photo

Picea pungens ‘Tomek‘  POL

Picea pungens ‘Topolčany‘  CZ

Picea pungens ‘Tukan‘

Picea pungens ’Týn na Vltavou’ CZ

Picea pungens ’Tyn nad Vltavou’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Picea pungens ’Tyn nad Vltavou’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Picea pungens ’Tyn nad Vltavou’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Picea pungens ‘Vanc Gold SDL‘  Vanc CZ

Picea pungens ’Vetvicky Pendula Form’  Mesterházy & Malík photo

Picea pungens ’Victor # 2’  Mesterházy & Malík photo

Picea pungens ’Victor # 2’  Mesterházy & Malík photo

Picea pungens ‘Virgata‘

Picea pungens ‘Vuyk‘

Picea pungens ‘Walnut Glen‘

Picea pungens ’Walnut Vlčen’ CZ

Picea pungens ’Weston Sprite’

Picea pungens ’Whimper # 124’  Mesterházy & Malík photo

Picea pungens ’Whimper # 124’  Mesterházy & Malík photo

Picea pungens ’Whimper # 124’  Mesterházy & Malík photo

Picea pungens ’Whimper # 124’  Mesterházy & Malík photo

Picea pungens ’Whimper # 124’  Mesterházy & Malík photo

Picea pungens ’Whimper # 124’  Mesterházy & Malík photo

Picea pungens ’Whimper # 124’  Mesterházy & Malík photo

Picea pungens ’Wisconsin Cream’  Mesterhazy & Malik photo

Picea pungens ’Xavery’  Mesterházy & Malík photo

 

Picea purpurea

 

Picea purpurea ’Mittenwald HB’

 

Picea retroflexa

Picea retroflexa’  Mesterházy & Malík photo

Picea retroflexa’  Mesterházy & Malík photo

 

Picea rubens

 

Picea rubens ’Grandfather Mountains’  Mesterházy & Malík photo

Picea rubens ’Grandfather Mountains’  Mesterházy & Malík photo

Picea rubens ’Hexe’  Mesterházy & Malík photo

Picea rubens ’Ponoco’  Mesterházy & Malík photo

Picea rubens ’Spring Fire’

Picea rubens ’Wustemeyer’  Mesterházy & Malík photo

Picea rubens ’Wustemeyer’  Mesterházy & Malík photo

Picea rubens ’WB’

 

Picea saaghy x

 

Picea saaghy x ’Hexenbesen’  (WB?)

Picea saaghy x ’Walter Köhler’

Picea saaghy x ’Walter Kohler’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Picea saaghy x ’Walter Kohler’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Picea saaghy x ’WB’  Mesterházy & Malík photo

Picea saaghy x ’WB’  Mesterházy & Malík photo

 

Picea schrenkiana

 

Picea schrenkiana ’# 1’

Picea schrenkiana ’Alma Ata’  Mesterházy & Malík photo

Picea schrenkiana ’Alma Ata’  Mesterházy & Malík photo

Picea schrenkiana ’Alma Ata’  Mesterházy & Malík photo

Picea schrenkiana ’Alma Ata’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Picea schrenkiana ’Alma Ata’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Picea schrenkiana ’Almati # 1’

Picea schrenkiana ’Almati # 2’

Picea schrenkiana ’Bao’  CZ Mesterházy & Malík photo

Picea schrenkiana ’Globosa’

Picea schrenkiana ’Mini Almati’

Picea schrenkiana ’WB’

 

Picea sitchensis

 

Picea sitchensis ’Ban’  Mesterházy & Malík photo

Picea sitchensis ’Ban’  Mesterházy & Malík photo

Picea sitchensis ‘Bedakesa‘

Picea sitchensis ’Bentham´s Sunlight’  USA

Picea sitchensis ’Brigitte’  Mesterházy & Malík photo

Picea sitchensis ’Christine Berkau’

Picea sitchensis ’Deutz’

Picea sitchensis ’Frank’

Picea sitchensis ’Fritsche’ CZ

Picea sitchensis ‘Gelb Iseli‘  Iseli Golden =sitchensis!

Picea sitchensis ’Gelert’  GBR  Mesterházy & Malík photo

Picea sitchensis ’Gelert’  Mesterházy & Malík photo

Picea sitchensis ’Glenmasson’

Picea sitchensis ’Jiskra’ CZ

Picea sitchensis ’Koeman’

Picea sitchensis ’Lea’  Mesterházy & Malík photo

Picea sitchensis ‘Midget‘  HOL (Tenas)

Picea sitchensis ’Nana’

Picea sitchensis ’Papoose’

Picea sitchensis ’Peve Wiesje’  Mesterházy & Malík photo

Picea sitchensis ’Peve Wiesje’  Mesterházy & Malík photo

Picea sitchensis ’Peve Wiesje’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Picea sitchensis ’Rayner’s Rescue’

Picea sitchensis ‘Renken‘

Picea sitchensis ’Röm’

Picea sitchensis ’Silberzwerg’

Picea sitchensis ’Strypemonde’

Picea sitchensis ’Stripemonde’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Picea sitchensis ’Sugarloaf’  Mesterházy & Malík photo

Picea sitchensis ’Sugarloaf’  Mesterházy & Malík photo

Picea sitchensis ’Sugarloaf’  Mesterházy & Malík photo

Picea sitchensis ’Tannhöft’

Picea sitchensis ’Tenas’

Picea sitchensis ’Thomas’  Mesterházy & Malík photo

Picea sitchensis ’Thomas’  Mesterházy & Malík photo

Picea sitchensis ’Thomas’  Mesterházy & Malík photo

Picea sitchensis ’Thomas’  Mesterházy & Malík photo

Picea sitchensis ’Thomas’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Picea sitchensis ’Thomas’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Picea sitchensis ’Trinket’

 

Picea smithiana

 

Picea smithiana ’Ballarat’

Picea smithiana ’Ballarat’  Mesterhazy & Malik photo

Picea smithiana ’Himalaya Hexe’  Mesterházy & Malík photo = Himmalahexe

 

Pinus albicaulis

 

Pinus albicaulis ’Carlton Ridge # 3’  JM 3

Pinus albicaulis ’Carlton Ridge # 3’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus albicaulis ’Duck Pass’  Holubec CZ

Pinus albicaulis ’Duck Pass’  Mesterhazy & Malik photo 2012  Holubec CZ find in the States

Pinus albicaulis ’Duck Pass’  Mesterhazy & Malik photo

Pinus albicaulis ’Falling Rock’  Etz & Koh

Pinus albicaulis ’Falling Rock’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus albicaulis ’Falling Rock’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus albicaulis ’Falling Rock’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus albicaulis ’Falling Rock’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus albicaulis ’Falling Rock’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus albicaulis ’Falling Rock’  Mesterhazy & Malik photo

Pinus albicaulis ’Glenn Lake’  Etz & Koh

Pinus albicaulis ’Glenn Lake’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus albicaulis ’Glenn Lake’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus albicaulis ’Glenn Lake’  Mesterhazy & Malik photo

Pinus albicaulis ’Glenn Lake’  Mesterhazy & Malik photo

Pinus albicaulis ‘Kroc‘  CZ

Pinus albicaulis ’Kroc’  Mesterhazy & Malik photo

Pinus albicaulis ’Kroc’  Mesterhazy & Malik photo

Pinus albicaulis ’Lake Sabrina’

Pinus albicaulis ’Lake Sabrina’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus albicaulis ’Lake Sabrina’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus albicaulis ’Little Rock’  Etz & Koh

Pinus albicaulis ’Little Rock’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus albicaulis ’Rock Creek’  Etz & Koh

Pinus albicaulis ’Rock’n Roll’  Etz & Koh

Pinus albicaulis ’Rock’n Roll’  Mesterhazy & Malik photo

Pinus albicaulis ’Rock’n Roll’  Mesterhazy & Malik photo

Pinus albicaulis ’Rocking Rio’  Etz & Koh

Pinus albicaulis ’Rockin’ Rio’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus albicaulis ’Special Rock’  Etz & Koh

Pinus albicaulis ’Special Rock’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus albicaulis ’Special Rock’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus albicaulis ’Special Rock’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus albicaulis ’Springarn Form’  USA

Pinus albicaulis ’Tioga Lake’  Holubec CZ

Pinus albicaulis ’Tioga Lake’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus albicaulis ’Tioga Lake’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus albicaulis ’WB’

 

Pinus aristata

 

Pinus aristata ‘2 Bits‘ JM 105

Pinus aristata ’# 54’

Pinus aristata ’# 142’  JM  Mesterházy & Malík photo

Pinus aristata ’# 142’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus aristata ’# 142’  Mesterhazy & Malik photo

Pinus aristata ’# 145’

Pinus aristata ’# 154’ Dwarf Tree

Pinus aristata ’# 154’  Mesterhazy & Malik photo

Pinus aristata ’# 154’  Mesterhazy & Malik photo

Pinus aristata ’# 155’  Mesterhazy & Malik photo

Pinus aristata ’# 155’  Mesterhazy & Malik photo

Pinus aristata ’# 155 Broom’  Mesterházy & Malík photo

Pinus aristata ’# 155 Broom’  Mesterházy & Malík photo

Pinus aristata ’# 156 Broom’  Mesterházy & Malík photo

Pinus aristata ’# 156’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus aristata ‘# 157‘

Pinus aristata ‘# 159‘

Pinus aristata ’# 161 Broom’  Mesterházy & Malík photo

Pinus aristata ’# 162’

Pinus aristata ’# 163’ Mt. Evans

Pinus aristata ’# 163’  Mesterhazy & Malik photo

Pinus aristata ’# 164’  Mesterhazy & Malik photo

Pinus aristata ’# 164’ Mt. Evans

Pinus aristata ’# 165’ Mt. Evans

Pinus aristata ’# 166 Broom’  Mt. Evans  Mesterházy & Malík photo

Pinus aristata ’# 166 Broom’  Mesterházy & Malík photo

Pinus aristata ’# 166 Broom’  Mesterházy & Malík photo

Pinus aristata ’# 166 Broom’  Mesterházy & Malík photo

Pinus aristata ’# 166’  Mesterhazy & Malik photo

Pinus aristata ’# 166’  Mesterhazy & Malik photo

Pinus aristata ’# 166’  Mesterhazy & Malik photo

Pinus aristata ’# 168’ Mt. Evans

Pinus aristata ’# 168’  Mesterhazy & Malik photo

Pinus aristata ’# 387’  Mesterhazy & Malik photo

Pinus aristata ’# 387’  Mesterhazy & Malik photo

Pinus aristata ’# 387’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus aristata ’# 387’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus aristata ‘# 388 SDL‘

Pinus aristata ’# 388’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus aristata ’JM SDL # 388’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus aristata ’1100 Bohaty C # 1’  Mesterházy & Malík photo

Pinus aristata ’Alma’

Pinus aristata ’Bashful # 75’

Pinus aristata ’Bashful’  Mesterhazy & Malik photo

Pinus aristata ’Bashful’  Mesterhazy & Malik photo

Pinus aristata ’Bashful’  Mesterhazy & Malik photo

Pinus aristata ’Bashful’  Mesterhazy & Malik photo

Pinus aristata ’Bashful’  Mesterhazy & Malik photo

Pinus aristata ‘Beny Paws‘

Pinus aristata ’Beran’  CZ Mesterházy & Malík photo

Pinus aristata ’Beran’  Mesterhazy & Malik photo

Pinus aristata ’Between’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus aristata ’Betwixt’  Mesterházy & Malík photo

Pinus aristata ’Betwixt’  Mesterhazy & Malik photo

Pinus aristata ’Bingo # 91’

Pinus aristata ’Bingo’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus aristata ’Bingo’  Mesterhazy & Malik photo

Pinus aristata ’Blauweng’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus aristata ’Blauweng’

Pinus aristata ’Blue Bear’

Pinus aristata ‘Blue Beetle‘  Etz & Koh

Pinus aristata ’Bright Ray’  Etz.  Mesterházy & Malík photo

Pinus aristata ’Bright Ray’  Mesterhazy & Malik photo

Pinus aristata ’Bright Ray’  Mesterhazy & Malik photo

Pinus aristata ’Bright Ray’  Mesterhazy & Malik photo

Pinus aristata ’Buckskin’  JM 22

Pinus aristata ’Buckskin’  Mesterhazy & Malik photo

Pinus aristata ’Buckskin’  Mesterhazy & Malik photo

Pinus aristata ’Butnam’  Etz & Koh

Pinus aristata ’Cecilia’  Springarn USA

Pinus aristata ’Chief # 95’  JM  Mesterházy & Malík photo

Pinus aristata ’Chief # 95’  Mesterházy & Malík photo

Pinus aristata ’Clank # 160’  JM  Mesterházy & Malík photo

Pinus aristata ’Clank # 160’  Mesterházy & Malík photo

Pinus aristata ’Clank’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus aristata ’Clank’  Mesterhazy & Malik photo

Pinus aristata ’Colorado’  Mesterhazy & Malik photo

Pinus aristata ’Colorado’  Mesterhazy & Malik photo

Pinus aristata ’Colorado’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus aristata ’Colorado’  Etz & Koh

Pinus aristata ’Como 2’  JM 76

Pinus aristata ’Corner’ Etz & Koh.

Pinus aristata ’Crafty # 152’  JM 152

Pinus aristata ’Crazy Frog’ Etz. & Koh

Pinus aristata ’Crazy Frog’  Mesterhazy & Malik photo

Pinus aristata ’Dakota’

Pinus aristata ’Dancing D # 23’  JM  Mesterházy & Malík photo

Pinus aristata ’Dancing D # 23’  Mesterházy & Malík photo

Pinus aristata ’Dancing D # 23’  Mesterházy & Malík photo

Pinus aristata ’Demokrat # 20’  JM

Pinus aristata ’Democrat’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus aristata ’Democrat’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus aristata ’Denis’  x

Pinus aristata ’Denny’  JM 83

Pinus aristata ’Denis’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus aristata ’Dexi’  JM  Mesterházy & Malík photo

Pinus aristata ’Dexi’  Mesterházy & Malík photo

Pinus aristata ‘Doc‘  JM 89

Pinus aristata ’Dopey # 88’

Pinus aristata ’Drahthaar’

Pinus aristata ’Ducky Duck’ Etz. & Koh

Pinus aristata ’Ducky Duck’  Mesterhazy & Malik photo

Pinus aristata ‘Dwarf Tree‘  # 149  JM

Pinus aristata ’Dwarf Tree Upper’  JM Mesterházy & Malík photo

Pinus aristata ’Dwarf Tree Upper’  Mesterházy & Malík photo

Pinus aristata ’Dwarf Tree Upper’  Mesterházy & Malík photo

Pinus aristata ’Dwarf Tree Upper’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus aristata ’Dwarf Tree Upper’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus aristata ’Dwarf Tree Upper’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus aristata ’Dwarf Tree Upper’  Mesterhazy & Malik photo

Pinus aristata ’Eagles Eyrie’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus aristata ’Eagles Eyrie’   JM 55  Mesterházy & Malík photo

Pinus aristata ’Eagles Eyrie’  Mesterházy & Malík photo

Pinus aristata ‘Ekström‘

Pinus aristata ’Fager’  x

Pinus aristata ’Fair Play’  JM 3

Pinus aristata ’Fatso’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus aristata ’Formal Form’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus aristata ’Formal Form’  Mesterházy & Malík photo

Pinus aristata ’Formal Form’  Mesterházy & Malík photo

Pinus aristata ’Formal Form’  Mesterhazy & Malik photo

Pinus aristata ’Formal Form’  Mesterhazy & Malik photo

Pinus aristata ’Formal Form’  Mesterhazy & Malik photo

Pinus aristata ’Foxy’  JM 1  Mesterházy & Malík photo

Pinus aristata ‘Go For It‘  # 139

Pinus aristata ‘Goosey‘  Etz & Koh

Pinus aristata ’Goosey’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus aristata ’Goosey’  Mesterhazy & Malik photo

Pinus aristata ’Grand Pass’  Mesterházy & Malík photo

Pinus aristata ’Grand Pass’  Mesterházy & Malík photo

Pinus aristata ’Grand Pass’  Mesterházy & Malík photo

Pinus aristata ’Great Guy’  JM # 121  Mesterházy & Malík photo

Pinus aristata ‘Grumpy‘  # 15  JM

Pinus aristata ’Grüne Kugel’

Pinus aristata ’Grüne Kugel’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus aristata ‘Happy‘ # 45  JM

Pinus aristata ‘Heft‘

Pinus aristata ’Heike’

Pinus aristata ’Henga’

Pinus aristata ’Henga’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus aristata ’Hip Pocket # 156’  JM  Mesterházy & Malík photo

Pinus aristata ’Hoosier’  JM # 6 

Pinus aristata ’Hoosier’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus aristata ’Itsy Bitsy’  JM # 39  Mesterházy & Malík photo

Pinus aristata ’Itsy Bitsy’  Mesterházy & Malík photo

Pinus aristata ’Itsy Bitsy’  Mesterházy & Malík photo

Pinus aristata ’Itsy Bitsy’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus aristata ’Ity Bity’  Mesterhazy & Malik photo

Pinus aristata ’Jackpot’  JM # 132  Mesterházy & Malík photo

Pinus aristata ’Jackpot’  Mesterházy & Malík photo

Pinus aristata ’Jeff’  JM  Mesterházy & Malík photo

Pinus aristata ’Jeff’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus aristata ’Jerry’  Etz & Koh

Pinus aristata ’Jerry’  Mesterhazy & Malik photo

Pinus aristata ’Joe’s Bess’  Mesterhazy & Malik photo

Pinus aristata ’Joe’s Bess’  JM  Mesterházy & Malík photo

Pinus aristata ‘Jonny Boy‘

Pinus aristata ’Jörg’

Pinus aristata ’Jörg’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus aristata ’Jörg’  Mesterhazy & Malik photo

Pinus aristata ’Jörg # 42’  ?

Pinus aristata ’1099 Karel Bohatý’

Pinus aristata ’Karma’  JM # 94  Mesterházy & Malík photo

Pinus aristata ’Karma’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus aristata ’Karma’  Mesterhazy & Malik photo

Pinus aristata ’Kavina’  CZ Mesterházy & Malík photo

Pinus aristata ’Kavina’  Mesterházy & Malík photo

Pinus aristata ’KDC’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus aristata ’Karma # 94’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus aristata ’Kelly Girl’  JM # 140

Pinus aristata ’Kelly Girl’  Mesterhazy & Malik photo

Pinus aristata ’Kite’  JM # 17

Pinus aristata ’Kite’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus aristata ’Kite’  Mesterhazy & Malik photo

Pinus aristata ’Kohout Gem’

Pinus aristata ’Kohout Hexe’

Pinus aristata ’Kohout Miniatur’

Pinus aristata ’Kohout Miniatur’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus aristata ’Kohout SDL WB’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus aristata ’Lady Bag’ Etz. & Koh

Pinus aristata ’Lady Bug’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus aristata ’Lady Bug’  Mesterhazy & Malik photo

Pinus aristata ’Lakewood’  Mesterhazy & Malik photo

Pinus aristata ’Lakewood’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus aristata ’Lakewood’ Etz & Koh

Pinus aristata ’Lakewood’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus aristata ’Lemon Frost’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus aristata ’Lemon Frost’  JM

Pinus aristata ’Lemon Frost’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus aristata ’Lincoln’  JM # 36

Pinus aristata ’Lincoln’  Mesterhazy & Malik photo

Pinus aristata ’Lincoln’  Mesterhazy & Malik photo

Pinus aristata ’Little Doll’  JM  Mesterházy & Malík photo

Pinus aristata ’Little Doll’  Mesterházy & Malík photo

Pinus aristata ’Little Lady’

Pinus aristata ’Little Lady’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus aristata ’Little Lady’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus aristata ’Little Lady’  Mesterhazy & Malik photo

Pinus aristata ’Little Scamp’  Mesterhazy & Malik photo

Pinus aristata ’Little Scamp’  Mesterhazy & Malik photo

Pinus aristata ’Little Scamp # 54’  JM  Mesterházy & Malík photo

Pinus aristata ’Little Scamp # 54’  Mesterházy & Malík photo

Pinus aristata ’Little Scamp # 54’  Mesterházy & Malík photo

Pinus aristata ’Little Scamp # 54’  Mesterházy & Malík photo

Pinus aristata ’Loraine’  Etz & Koh

Pinus aristata ’Loraine’  Mesterhazy & Malik photo

Pinus aristata ’Lovely Heike’ Etz. & Koh

Pinus aristata ’Low Boy’  JM # 58

Pinus aristata ’Low Boy’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus aristata ’Low Boy’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus aristata ’Low Boy’  Mesterhazy & Malik photo

Pinus aristata ’Low Boy’  Mesterhazy & Malik photo

Pinus aristata ’Lower Dwarf Tree’  JM  Mesterházy & Malík photo

Pinus aristata ’Lower Dwarf Tree’  Mesterházy & Malík photo

Pinus aristata ’Magpie’  JM # 126

Pinus aristata ’Mie Van D’  x

Pinus aristata ’Mie van D’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus aristata ’Mighty Mite # 57’  JM

Pinus aristata ’Mighty Might’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Mighty Untental  ?? Pinus cembra Ultental Etz

Pinus aristata ’Mosey’  JM # 43

Pinus aristata ’New Broom’  JM  Mesterházy & Malík photo

Pinus aristata ’New Broom’  Mesterházy & Malík photo

Pinus aristata ’New Broom’  Mesterhazy & Malik photo

Pinus aristata ’New Broom’  Mesterhazy & Malik photo

Pinus aristata ’New Broom’  Mesterhazy & Malik photo

Pinus aristata ’New Broom’  Mesterhazy & Malik photo

Pinus aristata ’New Broom’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus aristata ’New Broom’ JM  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus aristata ’New Broom’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus aristata ’Pluto’  Mesterhazy & Malik photo

Pinus aristata ’Pluto’  Mesterhazy & Malik photo

Pinus aristata ’Putnam’  Mesterhazy & Malik photo

Pinus aristata ’Putnam’  Mesterhazy & Malik photo

Pinus aristata ’Putnam’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus aristata ’Red Bird # 161’  JM  Mesterházy & Malík photo

Pinus aristata ’Red Bird # 161’  Mesterházy & Malík photo

Pinus aristata ’Red Bird’  Mesterházy & Malík photo

Pinus aristata ’Red Ridge # 151’  JM  Mesterházy & Malík photo

Pinus aristata ’Red Ridge # 151’  Mesterházy & Malík photo

Pinus aristata ’Red Ridge # 151’  Mesterházy & Malík photo

Pinus aristata ’Red Ridge # 151’  Mesterházy & Malík photo

Pinus aristata ’Red Ridge’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus aristata ’Rezek’s Little Doll’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus aristata ’Rezek’s Doll’  Ed Rezek USA

Pinus aristata ’Rezek’s Doll’  Mesterhazy & Malik photo

Pinus aristata ’Rezek’s Doll’  Mesterhazy & Malik photo

Pinus aristata ’Rezek’s Doll’  Mesterhazy & Malik photo

Pinus aristata ’Říha Plazivá’ CZ

Pinus aristata ’Rockford’  Mesterhazy & Malik photo

Pinus aristata ‘Rocky‘

Pinus aristata ’Rolling Rock’ Etz. & Koh

Pinus aristata ’Rolling Rock’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus aristata ’Rolling Rock’  Mesterhazy & Malik photo

Pinus aristata ’Rolling Rock’  Mesterhazy & Malik photo

Pinus aristata ’Rolling Rock’  Mesterhazy & Malik photo

Pinus aristata ’Rolling Rock’  Mesterhazy & Malik photo

Pinus aristata ’Rolling Rock’  Mesterhazy & Malik photo

Pinus aristata ’Rolling Rock’  Mesterhazy & Malik photo

Pinus aristata ’Rolling Rock’  Mesterhazy & Malik photo

Pinus aristata ’Rolling Rock’  Mesterhazy & Malik photo

Pinus aristata ‘Rolling Thunder‘  ?

Pinus aristata ’Samantha # 150’  JM 

Pinus aristata ’Samantha # 150’  Mesterhazy & Malik photo

Pinus aristata ’Sara E # 136’  JM  Mesterházy & Malík photo

Pinus aristata ’Sara E # 136’  Mesterházy & Malík photo

Pinus aristata ’Sara E. # 136’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus aristata ’Saundra M. M.’  JM # 135

Pinus aristata ’Saundra M Broom’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus aristata ’Saundra M. Broom’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus aristata ’Schneverdingen’  Horstmann GER  Mesterházy & Malík photo

Pinus aristata ’Schneverdingen’  Mesterházy & Malík photo

Pinus aristata ’Schneverdingen’  Mesterházy & Malík photo

Pinus aristata ’Schneverdingen’  Mesterházy & Malík photo

Pinus aristata ’SDL # 387’  Etz

Pinus aristata ’SDL # 388’ 

Pinus aristata ’SDL Amerika 1’

Pinus aristata ’SDL JM’

Pinus aristata ’SDL JM’  Mesterhazy & Malik photo

Pinus aristata ’SDL USA’

Pinus aristata ’SDL WB JK’ Kohout  Koh

Pinus aristata ’Semenac’  CZ  Mesterházy & Malík photo

Pinus aristata ’Semenac’  Mesterhazy & Malik photo

Pinus aristata ’Semenac’  Mesterhazy & Malik photo

Pinus aristata ’Semenac’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus aristata ‘Sidekick‘ # 148  JM

Pinus aristata ’Silver Alibi’  JM # 92  Mesterházy & Malík photo

Pinus aristata ’Silver Alibi’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus aristata ’Silver Alibi’

Pinus aristata ’Silver Alibi’  Mesterhazy & Malik photo

Pinus aristata ’Silver Bee’  JM # 69

Pinus aristata ’Silver Bird’  JM ,x 98

Pinus aristata ’Silver Bird’  Mesterhazy & Malik photo

Pinus aristata ’Silver Bird’  Mesterhazy & Malik photo

Pinus aristata ’Silver Boy’  JM  Mesterházy & Malík photo

Pinus aristata ’Silver Boy’  Mesterházy & Malík photo

Pinus aristata ’Silver Boy’  Mesterhazy & Malik photo

Pinus aristata ’Silver Boy’  Mesterhazy & Malik photo

Pinus aristata ’Silver Boy’  Mesterhazy & Malik photo

Pinus aristata ’Silver Boy’  Mesterhazy & Malik photo

Pinus aristata ’Silver Dad’  JM # 99

Pinus aristata ’Silver Dad’  Mesterhazy & Malik photo

Pinus aristata ’Silver Day’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus aristata ’Silver Doc’  Mesterhazy & Malik photo

Pinus aristata ’Silver Dog’  JM

Pinus aristata ’Silver Duck’  Mesterhazy & Malik photo

Pinus aristata ’Silver Heels’  JM # 101

Pinus aristata ’Silver Heels’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus aristata ’Silver Joy’  JM # 79

Pinus aristata ’Silver Love’  JM # 65

Pinus aristata ’Silver Shaker’  JM # 82  Mesterházy & Malík photo

Pinus aristata ’Silver Shaker’  Mesterházy & Malík photo

Pinus aristata ’Silver Shaker’  Mesterhazy & Malik photo

Pinus aristata ’Silver Shaker’  Mesterhazy & Malik photo

Pinus aristata ’Silver Wonder’  JM # 102

Pinus aristata ’Silver Wonder’  Mesterhazy & Malik photo

Pinus aristata ’Sleepy # 87’

Pinus aristata ’Sleepy’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus aristata ’Sleepy’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus aristata ’Sneezy # 72’  JM  Mesterházy & Malík photo

Pinus aristata ’Sneezy’  Mesterházy & Malík photo

Pinus aristata ’So Tight’ # 128 JM

Pinus aristata ’Sonny Boy’  Etz. & Koh

Pinus aristata ’South Park’

Pinus aristata ‘Stata‘  JM

Pinus aristata ’Steven’  Koh?

Pinus aristata ’Steven’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus aristata ’Sunbeam’ Etz. & Koh

Pinus aristata ’Sunbeam’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus aristata ’Sunbeam’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus aristata ’Sunbeam’  Mesterhazy & Malik photo

Pinus aristata ’Sunbeam’  Mesterhazy & Malik photo

Pinus aristata ’Tahoe’ Sevcik 2008

Pinus aristata ’Timberline’

Pinus aristata ’Tansi’  JM # 42

Pinus aristata ’Tansy’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus aristata ’The Sage’  JM # 16

Pinus aristata ’Timberline’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus aristata ’Tow Out’  JM # 31

Pinus aristata ‘Vanc Gold SDL‘  Vanc CZ

Pinus aristata ’Varden # 18’  JM

Pinus aristata ’Varden’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus aristata ’Varden’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus aristata ’Varden’  Mesterhazy & Malik photo

Pinus aristata ’Villa Rondo’ = P. cembra

Pinus aristata ’Waldorf # 3’  JM

Pinus aristata ’Waldorf # 3’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus aristata ’Waldorf # 3’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus aristata ’Waldorf # 3’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus aristata ’WB’  ?

Pinus aristata ’WB SDL’ JK  Kohout  Mesterházy & Malík photo

Pinus aristata ‘WB SDL-2‘

Pinus aristata ’Wildwood # 143’  Mesterházy & Malík photo

Pinus aristata ’Wildwood # 143’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus aristata ’Windy 2’

Pinus aristata ’Windy Ridge’ Etz.?

Pinus aristata ’Windy Ridge’  Mesterhazy & Malik photo

 

Pinus aristata x flexilis

 

Pinus aristata x flexilis ‘Marica‘

 

Pinus balfouriana

 

Pinus balfouriana ’Cherry Lady’

Pinus balfouriana ’Cherry Lady’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus balfouriana ’Dwarf Tree’  Mesterhazy & Malik photo

Pinus balfouriana ’Jezero’

Pinus balfouriana ’Springarn Form’

Pinus balfouriana ’Springarn Form’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus balfouriana ’WB # 1’ 60  Mesterházy & Malík photo

Pinus balfouriana ’# 1’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus balfouriana ’WB # 2’ 61  Mesterházy & Malík photo

Pinus balfouriana ’WB # 2’ 61  Mesterházy & Malík photo

Pinus balfouriana ’# 3’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus balfouriana ’WB # 3’  Mesterhazy & Malik photo

Pinus balfouriana ’WB # 3’  Mesterhazy & Malik photo

Pinus balfouriana ’WB # 3’  Mesterhazy & Malik photo

Pinus balfouriana ’WB # 3’  Mesterhazy & Malik photo

Pinus balfouriana ’# 4’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus balfouriana ’WB # 4’ 63  Mesterházy & Malík photo

Pinus balfouriana ’WB # 4’ 63  Mesterházy & Malík photo

Pinus balfouriana ’WB # 5’ 64  Mesterházy & Malík photo

Pinus balfouriana ’WB # 5’  Mesterhazy & Malik photo

Pinus balfouriana ’WB # 5’  Mesterhazy & Malik photo

 

Pinus banksiana

 

Pinus banksiana ’# 150’

Pinus banksiana ’Adasek’  Mesterházy & Malík photo

Pinus banksiana ’Adasek’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus banksiana ‘Ala‘ POL

Pinus banksiana ‘All Jacked Up‘

Pinus banksiana ’Angel’

Pinus banksiana ’Angel’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus banksiana ’Angel’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus banksiana ’Arctis’

Pinus banksiana ’Beehive’

Pinus banksiana ’Benny’

Pinus banksiana ’1401 Bety’  CZ  Mesterházy & Malík photo

Pinus banksiana ’1401 Bety’  Mesterházy & Malík photo

Pinus banksiana ’1401 Bety’  Mesterházy & Malík photo

Pinus banksiana ’1401 Bety’  Mesterházy & Malík photo

Pinus banksiana ’1401 Bety’  Mesterházy & Malík photo

Pinus banksiana ’Black Duck’

Pinus banksiana ’Chippewa’  USA  Mesterházy & Malík photo

Pinus banksiana ’Chippewa’  Mesterházy & Malík photo

Pinus banksiana ’Chippewa’  Mesterházy & Malík photo

Pinus banksiana ’Chippewa’  Mesterházy & Malík photo

Pinus banksiana ’Compacta’

Pinus banksiana ’Cyrus’

Pinus banksiana ’Daughter’

Pinus banksiana ’Dwarf Seedling’

Pinus banksiana ’Flat Top’

Pinus banksiana ’Golden Strike’

Pinus banksiana ’Gosia’  POL  Mesterházy & Malík photo

Pinus banksiana ’Gosia’  Mesterházy & Malík photo

Pinus banksiana ‘H J Welch‘  Johnson USA

Pinus banksiana ‘Hocnielulu‘ ?

Pinus banksiana ’Kaye’

Pinus banksiana ’1103 Kocourov’  CZ Mesterházy & Malík photo

Pinus banksiana ’Kocourov’  Mesterházy & Malík photo

Pinus banksiana ‘Lucky‘ #13 Midge (Dwarf Seedling)

Pinus banksiana ’Manomet’

Pinus banksiana ’Martin Novak’  CZ  Mesterházy & Malík photo

Pinus banksiana ’Martin Novak’  Mesterházy & Malík photo

Pinus banksiana ’Martin Novak’  Mesterházy & Malík photo

Pinus banksiana ’Martin Novak’  Mesterházy & Malík photo

Pinus banksiana ’1404 Martin Novak’  Mesterházy & Malík photo

Pinus banksiana ’1404 Martin Novak’  Mesterházy & Malík photo

Pinus banksiana ’1404 Martin Novak’  Mesterházy & Malík photo

Pinus banksiana ’1404 Martin Novak’  Mesterházy & Malík photo

Pinus banksiana ’Mini Blato’  CZ  Mesterházy & Malík photo

Pinus banksiana ’Nana’

Pinus banksiana ’Nana’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus banksiana ’Nana’  Mesterhazy & Malik photo

Pinus banksiana ’Natalia’ POL

Pinus banksiana ’Neponset’

Pinus banksiana ’New Broom’

Pinus banksiana ’Pine Glen’

Pinus banksiana ’1402 Pospisil’  CZ  Mesterházy & Malík photo

Pinus banksiana ’1402 Pospisil’  Mesterházy & Malík photo

Pinus banksiana ’1402 Pospisil’  Mesterházy & Malík photo

Pinus banksiana ’Potters’  USA

Pinus banksiana ’Potters’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus banksiana ’Repens’  Kroc CZ

Pinus banksiana ’Schneverdingen’  Uwe Horstmann GER

Pinus banksiana ‘Scenic Suprise‘

Pinus banksiana ’Schoodic’  Fordham USA

Pinus banksiana ’Schoodic’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus banksiana ’Schoodic’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus banksiana ’Sparky’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus banksiana ’1403 Skolka’  Mesterházy & Malík photo

Pinus banksiana ’1403 Skolka’  Mesterházy & Malík photo

Pinus banksiana ’Sparky No. 2’  USA

Pinus banksiana ’Stubka’  Mesterházy & Malík photo

Pinus banksiana ’Tabermorti’

Pinus banksiana ’Tear Drop’  USA  Mesterházy & Malík photo

Pinus banksiana ’Teardrop’  Mesterházy & Malík photo

Pinus banksiana ’Tear Drop’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus banksiana ’Tear Drop’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus banksiana ’Trout Lake’

Pinus banksiana ’Tucker’s Dwarf’  Elkin USA  Mesterházy & Malík photo

Pinus banksiana ’Tucker’s Dwarf’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus banksiana ’Tucker’s Dwarf’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus banksiana ’Týnec’ (Loužil)

Pinus banksiana ’U Skolky’

Pinus banksiana ’Uncle Fogy’  USA  Mesterházy & Malík photo

Pinus banksiana ’Vitek Fric’  Mesterházy & Malík photo

Pinus banksiana ’Vladar’  Beran CZ  Mesterházy & Malík photo

Pinus banksiana ’Vladar’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus banksiana ’Welch’  Mesterházy & Malík photo

Pinus banksiana ’Welch’  Mesterházy & Malík photo

Pinus banksiana ’Welch’  Mesterházy & Malík photo

Pinus banksiana ’West Hawk Lake’  Horstmann GER  Mesterházy & Malík photo

Pinus banksiana ’West Hawk Lake’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus banksiana ’West Hawk Lake’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus banksiana ’Winnipeg’  Horstmann GER  Mesterházy & Malík photo

Pinus banksiana ’Wisconsin’  Fordham USA

Pinus banksiana x contorta ’Dwarf Seedling’  Mesterházy & Malík photo

 

Pinus bungeana

 

Pinus bungeana ’Diamant’  GER

Pinus bungeana ’Dwarf Fairway’  USA

Pinus bungeana ’Jones Broom’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus bungeana ’June’s Broom’  Hutson USA

Pinus bungeana ’Rel WB’

Pinus bungeana ’Rowe Arboretum’  USA

Pinus bungeana ’Silver Ghost’  Ellis USA

Pinus bungeana ’White Ghost’

 

 

Pinus cembra

 

# 2                                          /Schlegeis # 2/

# 3                                          /Schlegeis # 3/

# 4                                          /Schlegeis # 4/

# 5                                          /Schlegeis # 5/

Pinus cembra ’20.8.03. # 7’  Etz

Pinus cembra ’20.8.03 # 7’  Etz  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus cembra ’1244 Adige # 1’  Vostřák CZ  Mesterházy & Malík photo

Pinus cembra ’Adige # 1’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus cembra ’1245 Adige # 2’  Vostřák CZ  Mesterházy & Malík photo

Pinus cembra ’1245 Adige # 2’  Mesterházy & Malík photo

Pinus cembra ’1245 Adige # 2’  Mesterházy & Malík photo

Pinus cembra ’1246 Adige # 3’  Vostřák CZ  Mesterházy & Malík photo

Pinus cembra ’1246 Adige # 3’  Mesterházy & Malík photo

Pinus cembra ’1495 Adrenalin’  Etz

Pinus cembra ’1480 Ala’  Veirauch CZ

Pinus cembra ’Almkegel’  Etz

Pinus cembra ’Almkegel’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus cembra ’Almkegel’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus cembra ’Almrauschhutte’  Etz  Mesterházy & Malík photo

Pinus cembra ’Almrauschhutte’  Mesterházy & Malík photo

Pinus cembra ’Almrauschhutte’  Mesterházy & Malík photo

Pinus cembra ’Almsteig’  Etz  Mesterházy & Malík photo

Pinus cembra ’Almsteig’  Mesterházy & Malík photo

Pinus cembra ’Almsteig’  Mesterházy & Malík photo

Pinus cembra ’Almsteig’  Mesterházy & Malík photo

Pinus cembra ’Almsteig’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus cembra ’Alphorn’  Etz  Mesterházy & Malík photo

Pinus cembra ’Alphorn’  Mesterházy & Malík photo

Pinus cembra ’Alphorn’  Mesterházy & Malík photo

Pinus cembra ’Alphorn’  Mesterházy & Malík photo

Pinus cembra ’Alphorn’  Mesterházy & Malík photo

Pinus cembra ’Alphorn’  Mesterházy & Malík photo

Pinus cembra ’Alter Hund’  Krejčí CZ  Mesterházy & Borovec photo

Pinus cembra ’Alter Hund’  Mesterházy & Etzelstorfer photo

Pinus cembra ’Alter Hund’  Mesterházy & Etzelstorfer photo

Pinus cembra ’1469 Apolo´

Pinus cembra ’Apolo’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus cembra ’Austrian Mountain’  Etz.  Mesterházy & Malík photo

Pinus cembra ’Baita Caserina’  Etz

Pinus cembra ’Bambi’  Etz  Mesterházy & Malík photo

Pinus cembra ’Bambino’  Etz  Mesterházy & Etzelstorfer photo

Pinus cembra ’Bambino’  Mesterházy & Etzelstorfer photo

Pinus cembra ’Bambino’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus cembra ’1493 Barbarossa’

Pinus cembra ’Berggeist’  Etz  Mesterházy & Malík photo

Pinus cembra ’Berghexe’  Mesterházy & Malík photo

Pinus cembra ’Berghexe’  Etz  Mesterházy & Malík photo

Pinus cembra ’Berghexe’  Mesterházy & Malík photo

Pinus cembra ’Berghexe’  Mesterházy & Malík photo

Pinus cembra ’Berghexe’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus cembra ’Bergkonig’  Kohout  Mesterházy & Malík photo

Pinus cembra ’Bergkonig’  Mesterházy & Malík photo

Pinus cembra ’Bergkonig’  Mesterházy & Malík photo

Pinus cembra ’Bergkonig’  Mesterházy & Malík photo

Pinus cembra ’Bergkönig’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus cembra ’Bergkönig’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus cembra ’Bergkönig’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus cembra ’Bergkonigin’  Kohout Mesterházy & Malík photo

Pinus cembra ’Bergkonigin’  Mesterházy & Malík photo

Pinus cembra ’Bergsonne’  Kohout

Pinus cembra ’Bomerang’  Etz

Pinus cembra ’Bomerang’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus cembra ’Canzei’  Etz

Pinus cembra ’Canzei’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus cembra ’Chorgo’  Holubec CZ

Pinus cembra ’Clejson’  Adámek CZ  Mesterházy & Malík photo

Pinus cembra ’Clejson’  Mesterházy & Malík photo

Pinus cembra ’Cleison’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus cembra ’1444 Cortina d’Ampezzo’  Krejčí CZ

Pinus cembra ’Cortina ’D’Ampezzo’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus cembra ’Cristallo’  Borovec CZ

Pinus cembra ’Cristalo’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus cembra ’Cristalo’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus cembra ’Cristata’ Novák Kristata   Krejčí CZ

Pinus cembra ’Dario’  Vohryzek CZ

Pinus cembra ’David’  Holubec CZ  Mesterházy & Malík photo

Pinus cembra ’David’  Mesterházy & Malík photo

Pinus cembra ’David’  Mesterházy & Malík photo

Pinus cembra ’David’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus cembra ’Diamant’  Krejčí CZ  Mesterházy & Malík photo

Pinus cembra ’Diamant’  Mesterházy & Malík photo

Pinus cembra ’Diamant’  Mesterházy & Malík photo

Pinus cembra ’Diamant’  Mesterházy & Malík photo

Pinus cembra ’Diamant’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus cembra ’Dolomiten’  Borovec CZ  Mesterházy & Malík photo

Pinus cembra ’Dolomiten’  Mesterházy & Malík photo

Pinus cembra ’Dolomiten’  Mesterházy & Malík photo

Pinus cembra ’Dolomiten’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus cembra ’Dominikhütte’  Etz

Pinus cembra ’Dominikhütte’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus cembra ’Drei Zinnen’  Fritsche CZ  Mesterházy & Malík photo

Pinus cembra ’Drei Zinnen’  Mesterházy & Malík photo

Pinus cembra ’Drei Zinnen’  Mesterházy & Malík photo

Pinus cembra ’Drei Zinnen’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus cembra ’1491 Edelweiss’

Pinus cembra ‘Elena’  Pirklhuber AUT

Pinus cembra ’Elfi’  Pirklhuber AUT  Mesterházy & Malík photo

Pinus cembra ’Elfi’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus cembra ’Elfi’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus cembra ’Emicka’  Mesterházy & Malík photo

Pinus cembra ’Falzeirego’  Fritsche CZ  Mesterházy & Malík photo

Pinus cembra ’Falzerego’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus cembra ’1432 Fanda’  Valha CZ

Pinus cembra ’Felina’  Mesterházy & Malík photo

Pinus cembra ’Fodara’  Krejčí CZ  Mesterházy & Malík photo

Pinus cembra ’Fodora’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus cembra ’Fodora’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus cembra ’Frieda’  Etz  Mesterházy & Malík photo

Pinus cembra ’Frieda’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus cembra ’Fussball’  Kohout  Mesterházy & Malík photo

Pinus cembra ’Fussball’  Mesterházy & Malík photo

Pinus cembra ’Globe’  Gimborn HOL  Mesterházy & Malík photo

Pinus cembra ’1485 Gloria’  Šimánek CZ

Pinus cembra ’Gralba

Pinus cembra ’Granitzen’  Etz  Mesterházy & Malík photo

Pinus cembra ’Granitzen’  Mesterházy & Malík photo

Pinus cembra ’Granitzen’  Mesterházy & Malík photo

Pinus cembra ’Granitzen’  Mesterházy & Malík photo

Pinus cembra ’Granitzen 1’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus cembra ’Granitzen 1’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus cembra ’Granitzen 1’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus cembra ’Granitzenbach 1’  Etz  Mesterházy & Malík photo

Pinus cembra ’Grünsee’  Etz  Mesterházy & Malík photo

Pinus cembra ’Hachman 3’

Pinus cembra ’Hagengebirge’  Mesterházy & Malík photo

Pinus cembra ’Hagengebirge’  Mesterházy & Malík photo

Pinus cembra ’Heike’  Kohout GER  Mesterházy & Malík photo

Pinus cembra ’Herbstwind’  Kohout GER

Pinus cembra ’Hintertux’  Mesterházy & Malík photo

Pinus cembra ’Hintertux’  Mesterházy & Malík photo

Pinus cembra ’Hirschbichlalm’  Borovec CZ  Mesterházy & Malík photo

Pinus cembra ’Hirschkeule’  Kohout GER  Mesterházy & Malík photo

Pinus cembra ’Hirschkeule’  Mesterházy & Malík photo

Pinus cembra ’Hirschkeule’  Mesterházy & Malík photo

Pinus cembra ’Hirschkeule’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus cembra ’Hirschsteig’  Borovec CZ

Pinus cembra ’Hirschzunge’ Kohout GER

Pinus cembra ’Hirschzunge’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus cembra ’Hochalm’  Etz  Mesterházy & Malík photo

Pinus cembra ’Hochalm’  Mesterházy & Malík photo

Pinus cembra ’Hochalm’  Mesterházy & Malík photo

Pinus cembra ’Hochalm’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus cembra ’Honza’  Borovec CZ  Mesterházy & Malík photo

Pinus cembra ’Honza’  Mesterházy & Malík photo

Pinus cembra ’Honza’  Mesterházy & Malík photo

Pinus cembra ’Honza’  Mesterházy & Malík photo

Pinus cembra ’Honza’  Mesterházy & Malík photo

Pinus cembra ’Honza’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus cembra ’Horák’

Pinus cembra ’Horstmann Stoderzinken’

Pinus cembra ’Horstmann’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus cembra ’Hutberg’  Mesterházy & Malík photo

Pinus cembra ’Hutberg’  Mesterházy & Malík photo

Pinus cembra ’Hutberg’  Mesterházy & Malík photo

Pinus cembra ’Hutberg’  Mesterházy & Malík photo

Pinus cembra ’Igel’  Graeser GER

Pinus cembra ’Ikarus’  Etz  Mesterházy & Malík photo

Pinus cembra ’Ikarus’  Mesterházy & Malík photo

Pinus cembra ’Ikarus’  Mesterházy & Malík photo

Pinus cembra ’Ikarus’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus cembra ’J-1 Mercedes’  Etz  Mesterházy & Malík photo

Pinus cembra ’J – 1 Mercedes’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus cembra ’J-2’  Kohout GER  Mesterházy & Malík photo

Pinus cembra ’J-3’  Kohout GER  Mesterházy & Malík photo

Pinus cembra ’J-3’  Mesterházy & Malík photo

Pinus cembra ’J-3’  Mesterházy & Malík photo

Pinus cembra ’J – 3’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus cembra ’J – 3’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus cembra ’J-4’  Kohout GER  Mesterházy & Malík photo

Pinus cembra ’J-4’  Mesterházy & Malík photo

Pinus cembra ’J – 4’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus cembra ’Jacobsen Gelb’

Pinus cembra ’Kaiser Fred’  Kaiser AUT

Pinus cembra ’Kalinertal’  Pirklhuber AUT  Mesterházy & Malík photo

Pinus cembra ’Kalinertal’  Mesterházy & Malík photo

Pinus cembra ’Kalinertal’  Mesterházy & Malík photo

Pinus cembra ’Kalinertal’  Mesterházy & Malík photo

Pinus cembra ’Kamcatka’  Mesterházy & Malík photo

Pinus cembra ’Kamcatka’  Mesterházy & Malík photo

Pinus cembra ’1376 Kapaus’ Etz

Pinus cembra ’King Dwarf’  King GBR

Pinus cembra ’Kleiner Krauskopf’

Pinus cembra ’Kleiner Krauskopf’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus cembra ’Komander’  Kohout GER

Pinus cembra ’Komander’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus cembra ’1489 Komárek Hexe’  Komárek CZ

Pinus cembra ’Kocour’

Pinus cembra ’1438 Krejci Hexe’  Mesterházy & Malík photo

Pinus cembra ’1438 Krejci Hexe’  Mesterházy & Malík photo

Pinus cembra ’1438 Krejci Hexe’  Mesterházy & Malík photo

Pinus cembra ’1438 Krejci Hexe’  Mesterházy & Malík photo

Pinus cembra ’Krejčí 1 WB SDL’

Pinus cembra ’Krejci SDL WB # 1’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus cembra ’Krejci SDL WB # 1’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus cembra ’Krejčí 2 WB SDL’

Pinus cembra ’Krejci SDL WB # 2’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus cembra ’Krejčí 3 WB SDL’

Pinus cembra ’Krejci SDL WB # 3’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus cembra ’Krejčí 4 WB SDL’

Pinus cembra ’Krejci SDL WB # 4’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus cembra ’1380 Kreuzwies’ Kolár CZ

Pinus cembra ’Kroc’

Pinus cembra ’Kuhhexe’  Kohout GER

Pinus cembra ’1488 Lacrimosa’  L. Šimánková CZ

Pinus cembra ’Lada’

Pinus cembra ’Lagazuoi’  Vohryzek CZ

Pinus cembra ’Landis’  CAN

Pinus cembra ’Latemar’  Krejčí CZ  Mesterházy & Malík photo

Pinus cembra ’Latemar’  Mesterházy & Malík photo

Pinus cembra ’Latemar’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus cembra ’1378 Legalm’  Kolár CZ  Mesterházy & Malík photo

Pinus cembra ’1378 Legalm’  Mesterházy & Malík photo

Pinus cembra ’Leo’  Etz 

Pinus cembra ’Leutnant’  Kohout GER

Pinus cembra ’Leutnant’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus cembra ’Liliput’

Pinus cembra ’1487 Lollipop’  Šimánek CZ

Pinus cembra ’Malga’  Krejčí CZ 

Pinus cembra ’Malga’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus cembra ’Maria Flora’  Borovec CZ  Mesterházy & Malík photo

Pinus cembra ’Maria Flora’  Mesterházy & Malík photo

Pinus cembra ’Maria Flora’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus cembra ’1479 Markéta’  Veirauch CZ

Pinus cembra ’Mars’  Holubec CZ  Mesterházy & Malík photo

Pinus cembra ’Mars’  Mesterházy & Malík photo

Pinus cembra ’Mars’  Mesterházy & Malík photo

Pinus cembra ’Mars’  Mesterházy & Malík photo

Pinus cembra ’Mars’  Mesterházy & Malík photo

Pinus cembra ’Mars’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus cembra ’Marta’  Borovec CZ

Pinus cembra ’Marta’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus cembra ’Marta’ 

Pinus cembra ’1436 Maru’  Novák Zd. CZ

Pinus cembra ’Maru’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus cembra ’Matterhorn’  HB2  Horstmann GER  Mesterházy & Malík photo

Pinus cembra ’Matterhorn’  Mesterházy & Malík photo

Pinus cembra ’Matterhorn’  Mesterházy & Malík photo

Pinus cembra ’1501 Maty’

Pinus cembra ’Milan’  Mesterházy & Malík photo

Pinus cembra ’Milan’  Mesterházy & Malík photo

Pinus cembra ’Milan’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus cembra ’Milka’  Novák Zd. CZ

Pinus cembra ’Mini’  Borovec CZ  Mesterházy & Malík photo

Pinus cembra ’Mini’  Mesterházy & Malík photo

Pinus cembra ’Mini’  Mesterházy & Malík photo

Pinus cembra ’Mini Dolomity’

Pinus cembra ’Minima’

Pinus cembra ’1433 Míra’  Valha CZ

Pinus cembra ’Mongolei’  Kohout GER  Mesterházy & Malík photo

Pinus cembra ’Mongolei’  Mesterházy & Malík photo

Pinus cembra ’Mongolei’  Mesterházy & Malík photo

Pinus cembra ’Mongolei’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus cembra ’Mozart’  Šimánek CZ

Pinus cembra ’Napoleon’

Pinus cembra ’Nana’  Gordon GBR

Pinus cembra ’Nana Glauca’

Pinus cembra ’Nase’ Eschrich GER  Mesterházy & Malík photo

Pinus cembra ’Niederalm’  Etz

Pinus cembra ’Niedertai’  Kohout GER  Mesterházy & Malík photo

Pinus cembra ’Niedertai’  Mesterházy & Malík photo

Pinus cembra ’Niedertai’  Mesterházy & Malík photo

Pinus cembra ’Niedertai’  Mesterházy & Malík photo

Pinus cembra ’Niedertai’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus cembra ’Nocki’  Etz  Mesterházy & Malík photo

Pinus cembra ’Nocki’  Mesterházy & Malík photo

Pinus cembra ’Nocki’  Mesterházy & Malík photo

Pinus cembra ’Nocki’  Mesterházy & Malík photo

Pinus cembra ’Nocki’  Mesterházy & Malík photo

Pinus cembra ’Nocki’  Mesterházy & Malík photo

Pinus cembra ’1377 Novák Gelb’  Novák Zd. CZ

Pinus cembra ’1441 Novák Hexe Kristáta’  Novák Zd. CZ

Pinus cembra ’Olga’  Komárek CZ  Komarek photo

Pinus cembra ’Olga’  Komarek photo

Pinus cembra ’1468 Olga’

Pinus cembra ’Ortler’  Kohout GER Mesterházy & Malík photo

Pinus cembra ’Ortler’  Mesterházy & Malík photo

Pinus cembra ’Ortler’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus cembra ’Otztal’  Pirklhuber AUT  Mesterházy & Malík photo

Pinus cembra ’Otztal’  Mesterházy & Malík photo

Pinus cembra ’Otztal’  Mesterházy & Malík photo

Pinus cembra ’Otztal’  Mesterházy & Malík photo

Pinus cembra ’Otztal’  Mesterházy & Malík photo

Pinus cembra ’Ötztal’  (Oetztal)  Mesterházy & Malík photo

Pinus cembra ’Ötztal’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus cembra ’Ötztal’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus cembra ’Pagoda’  Borovec CZ  Mesterházy & Malík photo

Pinus cembra ’Pagode’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus cembra ’Pagode’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus cembra ’Parabola’  Borovec CZ  Mesterházy & Malík photo

Pinus cembra ’Paradekissen’  Kohout GER  Mesterházy & Malík photo

Pinus cembra ’Paradekissen’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus cembra ’Parapola’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus cembra ’Passo Erbe’  Krejčí CZ  Mesterházy & Malík photo

Pinus cembra ’Passo Erbe’  Mesterházy & Malík photo

Pinus cembra ’Passo Erbe’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus cembra ’1445 Passo Limo’  Novák Zd. CZ

Pinus cembra ’Passo Sella’  Komárek CZ

Pinus cembra ’Perla’  Borovec CZ

Pinus cembra ’Perla’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus cembra ’Pillar’

Pinus cembra ’Pilar’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus cembra ’Pirklhuber’  Pirklhuber AUT  Mesterházy & Malík photo

Pinus cembra ’Pirklhuber’  Mesterházy & Malík photo

Pinus cembra ’Pirklhuber’  Mesterházy & Malík photo

Pinus cembra ’Piz Boe’  Krejčí CZ  Mesterházy & Malík photo

Pinus cembra ’Piz Boe’  Mesterházy & Malík photo

Pinus cembra ’Piz Boe’  Mesterházy & Malík photo

Pinus cembra ’Piz Boe’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus cembra ’Polaris’ Kroc CZ

Pinus cembra ’Pordoi’  Etz  Mesterházy & Malík photo

Pinus cembra ’Pordoi’  Mesterházy & Malík photo

Pinus cembra ’Pordoi’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus cembra ’Pordoi’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus cembra ’Pordoi’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus cembra ’1498 Poseidon’

Pinus cembra ’Pumila Spacek’

Pinus cembra ’Pygmaea’

Pinus cembra ’Pygmaea’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus cembra ’1492 Rambo’

Pinus cembra ’Rautal’  Borovec CZ  Mesterházy & Malík photo

Pinus cembra ’Rautal’  Mesterházy & Malík photo

Pinus cembra ’Rautal’  Mesterházy & Malík photo

Pinus cembra ’Rautal’  Mesterházy & Malík photo

Pinus cembra ’Rautal’  Mesterházy & Malík photo

Pinus cembra ’Rautal’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus cembra ’Rautal’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus cembra ’1375 Ried’  Krejčí CZ  Mesterházy & Malík photo

Pinus cembra ’1477 Rif Vaiolet’  Komárek CZ

Pinus cembra ’1478 Ronol’  Krejčí CZ 

Pinus cembra ’Sabathyhütte’  Krejčí CZ  Mesterházy & Malík photo

Pinus cembra ’Sabathyhütte’  Mesterházy & Malík photo

Pinus cembra ’Sabathyhütte’  Mesterházy & Malík photo

Pinus cembra ’Sasso Lungo’  Sláma CZ

Pinus cembra ’Schlegeis # 1’  Borovec CZ  Mesterházy & Malík photo

Pinus cembra ’Schlegeis’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus cembra ’Schlegeis # 2’  Kohout GER

Pinus cembra ’Schlegeis # 3’  Borovec CZ

Pinus cembra ’Schlegeis # 3’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus cembra ’Schlegeis # 3’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus cembra ’Schlegeis # 3’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus cembra ’Schlegeis # 4’  Kohout GER

Pinus cembra ’Schlegeis # 4’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus cembra ’Schlegeis # 4’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus cembra ’Schlegeis # 5’  Etz

Pinus cembra ’Schneekönig’  Borovec CZ

Pinus cembra ’1484 Schneekugel’  Kolár CZ

Pinus cembra ’Schwarzsee’  Etz

Pinus cembra ’SDL 1’

Pinus cembra ’SDL 2’

Pinus cembra ’SDL 3’

Pinus cembra ’SDL 4’

Pinus cembra ’SDL Franz’

Pinus cembra ’Schweiz’  Adámek CZ  Mesterházy & Malík photo

Pinus cembra ’Seepod’  Posanym CZ

Pinus cembra ‘Seeblick’  Etz

Pinus cembra ’1490 Seerose’

Pinus cembra ’Select ’Esveld  Mesterházy & Malík photo

Pinus cembra ’Selektion Eschrich’  Mesterházy & Malík photo

Pinus cembra ’Select Eschrich’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus cembra ’Selajoch’  Etz

Pinus cembra ’Short Stuff’  USA

Pinus cembra ’Short Stuff’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus cembra ’Short Stuff’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus cembra ’1466 Ši-Moon’  Šimánek CZ

Pinus cembra ’1440 Šimánková Hexe’  Šimánek CZ

Pinus cembra ’1486 Šimánková Hexe’

Pinus cembra ’Šimánek Hexe’  Šimánek CZ

Pinus cembra ’Sommerwind’  Kohout GER

Pinus cembra ’St. Christina’  Etz

Pinus cembra ’St. Jakob’  Etz

Pinus cembra ’St. Katarina’  Etz  Mesterházy & Malík photo

Pinus cembra ’St. Katarina’  Mesterházy & Malík photo

Pinus cembra ’St. Catarine’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus cembra ’St. Catarine’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus cembra ’1494 St. Leonardo’

Pinus cembra ‘1497 St. Maria’  Novák Zd. CZ

Pinus cembra ’St. Ulrich’  Borovec CZ  Mesterházy & Malík photo

Pinus cembra ’St. Ulrich’  Mesterházy & Malík photo

Pinus cembra ’St. Ulrich’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus cembra ’1437 St. Vigil’  Krejčí CZ 

Pinus cembra ’St. Vigil’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus cembra ’Stanley’  Kohout GER  Mesterházy & Malík photo

Pinus cembra ’Steiner’  Etz

Pinus cembra ’Steiner’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus cembra ’Steven’  Kohout GER  Mesterházy & Malík photo

Pinus cembra ’Steven’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus cembra ’Stoderzinken # 1’  Etz  Mesterházy & Malík photo

Pinus cembra ’Stoderzinken # 1’  Mesterházy & Malík photo

Pinus cembra ’Stoderzinken # 1’  Mesterházy & Malík photo

Pinus cembra ’Stoderzinken # 1’  Mesterházy & Malík photo

Pinus cembra ’Stoderzinken # 2’  Etz  Mesterházy & Malík photo

Pinus cembra ’Stoderzinken # 2’  Mesterházy & Malík photo

Pinus cembra ’Stoderzinken # 2’  Mesterházy & Malík photo

Pinus cembra ’Stoderzinken # 2’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus cembra ’Stoderzinken # 3’  Etz

Pinus cembra ’Stoderzinken # 4’  Etz  Mesterházy & Malík photo

Pinus cembra ’Stoderzinken # 4’  Mesterházy & Malík photo

Pinus cembra ’Stoderzinken # 4’  Mesterházy & Malík photo

Pinus cembra ’Stoderzinken # 4’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus cembra ’Stoderzinken # 4’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus cembra ’Stoderzinken # 4’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus cembra ’Stoderzinken # 5’  Etz  Mesterházy & Malík photo

Pinus cembra ’Stoderzinken # 5’  Mesterházy & Malík photo

Pinus cembra ’Stoderzinken # 5’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus cembra ’Stoderzinken # 6’  Borovec CZ  Mesterházy & Malík photo

Pinus cembra ’Stoderzinken # 6’  Mesterházy & Malík photo

Pinus cembra ’Stoderzinken # 6’  Mesterházy & Malík photo

Pinus cembra ’Stoderzinken # 6’  Mesterházy & Malík photo

Pinus cembra ’Stoderzinken # 6’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus cembra ’Stoderzinken # 7’  Borovec CZ  Mesterházy & Malík photo

Pinus cembra ’Stoderzinken # 7’  Mesterházy & Malík photo

Pinus cembra ’Stoderzinken # 7’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus cembra ’Stoderzinken # 8’  Borovec CZ 

Pinus cembra ’Stoderzinken # 8’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus cembra ’1442 Stoderzinken # 9’  Novák Zd. CZ

Pinus cembra ’Stoderzinken # 9’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus cembra ’Stoderzwerg’  Etz

Pinus cembra ’Stricta’  Hellemann GER Mesterházy & Malík photo

Pinus cembra ’Stricta’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus cembra ’Studlalm’  Etz  Mesterházy & Malík photo

Pinus cembra ’Studlalm’  Mesterházy & Malík photo

Pinus cembra ’Studlalm’  Mesterházy & Malík photo

Pinus cembra ’Studlalm’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus cembra ’Süss’  Holata CZ

Pinus cembra ’Süss’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus cembra ‘Super’

Pinus cembra ’1499 Super’

Pinus cembra ’Sv. Václav’  Šimánek CZ

Pinus cembra ’Tamangur’  Horstmann GER

Pinus cembra ’Tamangur’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus cembra ’Tamasur’

Pinus cembra ’Tamasur’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus cembra ’Tamasur’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus cembra ’1379 Tanneralm’  Krejčí CZ  Mesterházy & Malík photo

Pinus cembra ’1379 Tanneralm’  Mesterházy & Malík photo

Pinus cembra ’Tarmus’

Pinus cembra ’1475 Thomatal’

Pinus cembra ’Timmelsjoh’  Etz  Mesterházy & Malík photo

Pinus cembra ’Timmelsjoh’  Mesterházy & Malík photo

Pinus cembra ’Timmelsjoch’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus cembra ’Turrach # 1’  Borovec CZ

Pinus cembra ’Turrach # 2’  Borovec CZ  Mesterházy & Malík photo

Pinus cembra ’Turrach # 2’  Mesterházy & Malík photo

Pinus cembra ’Turrach # 2’  Mesterházy & Malík photo

Pinus cembra ’Turrach # 2’  Mesterházy & Malík photo

Pinus cembra ’Turrach # 2’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus cembra ’Turrach # 3’  Etz  Mesterházy & Malík photo

Pinus cembra ’Turrach # 3’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus cembra ’Turrach # 4’  Etz  Mesterházy & Malík photo

Pinus cembra ’Turrach # 4’  Mesterházy & Malík photo

Pinus cembra ’Turrach # 4’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus cembra ’Turrach # 5’  Krejčí CZ 

Pinus cembra ’Turrach Novy # 5’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus cembra ’Turrach Novy’  Krejčí CZ  Mesterházy & Malík photo

Pinus cembra ’Turrach Novy’  Mesterházy & Malík photo

Pinus cembra ’Turrach Novy’  Mesterházy & Malík photo

Pinus cembra ‘Turracherstsse’  Malík CZ

Pinus cembra ’1496 Turracherstrasse’

Pinus cembra ’Tuxer’  Kohout GER  Mesterházy & Malík photo

Pinus cembra ’Tuxer’  Mesterházy & Malík photo

Pinus cembra ’Tuxer’  Mesterházy & Malík photo

Pinus cembra ’Tuxer’  Mesterházy & Malík photo

Pinus cembra ’Tuxer’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus cembra ’Ultental’  Etz

Pinus cembra ’Ultental 1’

Pinus cembra ’Ultental’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus cembra ’Ultental’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus cembra ’Val Gardena’  Krejčí CZ  Mesterházy & Malík photo

Pinus cembra ’Val Gardena’  Mesterházy & Malík photo

Pinus cembra ’Villa Rondo’  Valenta CZ Mesterházy & Malík photo

Pinus cembra ’1465 Vltava’  Šimánek CZ

Pinus cembra ’1476 Vostřák’  Adásek CZ

Pinus cembra ’Wildsee’  Etz  Mesterházy & Malík photo

Pinus cembra ’Witches Broom’

Pinus cembra ’1443 Würzjoch’ (Wircoh)  Šimánek CZ  Mesterházy & Malík photo

Pinus cembra ’Wolkenstein’  Etz  Mesterházy & Malík photo

Pinus cembra ’Zauberflöte’ Kohout GER

Pinus cembra ’1435 Zdeno’  Novák Zd. CZ

Pinus cembra ’Zdeno’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus cembra ’Zdeno’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus cembra ’Zillertal’  Pirklhuber AUT  Mesterházy & Malík photo

Pinus cembra ’Zirbitz’  Etz

Pinus cembra ’Zirmstadl’  Etz  Mesterházy & Malík photo

Pinus cembra ’1500 Zwerg’  Malík CZ

 

Pinus cembra sibirica ’# 06’  Mesterházy & Malík photo

Pinus cembra sibirica ’# 14’  Mesterházy & Malík photo

Pinus cembra sibirica ’# 29’  Mesterházy & Malík photo

Pinus cembra sibirica ’# 34’  Mesterházy & Malík photo

Pinus cembra sibirica ’# 42’  Mesterházy & Malík photo

Pinus cembra sibirica ’Oligarcha’  Mesterházy & Malík photo

Pinus cembra sibirica ’Primorsko # 03’  Mesterházy & Malík photo

Pinus cembra sibirica ’Primorsko # 03’  Mesterházy & Malík photo

Pinus cembra sibirica ’Primorsko # 10’  Mesterházy & Malík photo

Pinus cembra sibirica ’Primorsko # 10’  Mesterházy & Malík photo

Pinus cembra sibirica ’Primorsko # 12’  Mesterházy & Malík photo

Pinus cembra sibirica ’Primorsko # 28’  Mesterházy & Malík photo

Pinus cembra sibirica ’Primorsko # 38’  Mesterházy & Malík photo

Pinus cembra sibirica ’Primorsko # 46’  Mesterházy & Malík photo

Pinus cembra sibirica ’Russian Summer’  Mesterházy & Malík photo

Pinus cembra sibirica ’Sverdlovsk’  Mesterházy & Malík photo

Pinus cembra sibirica ’Tomskaja’  Mesterházy & Malík photo

Pinus sibirica ’Kohutka 2’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus sibirica ’Kohutka 2’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus sibirica ’Kohutka 5’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus sibirica ’Mariko’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus sibirica ’Sergey’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus sibirica ’Sverdlovsk’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus sibirica ’Sverdlovsk’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus cembra x pumila ’CE M2’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus cembra x pumila ’Kotek’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus cembra x sibirica  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus sibirica ’014’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus sibirica ’Mariko’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus cembra x pumila  Mesterházy & Malík photo

Pinus cembra x pumila ’CM E2’  Mesterházy & Malík photo

Pinus cembra x pumila ’Kotek’  Mesterházy & Malík photo

Pinus cembra x pumila ’Kotek’  Mesterházy & Malík photo

Pinus cembra x pumila ’Kotek’  Mesterházy & Malík photo

 

Pinus cembroides (var edulis, var. monophylla)

 

Pinus cembroides ’# 459’

Pinus cembroides ’# 459’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus cembroides monophylla ’Asterix’

Pinus monophylla ’Asterix’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus cembroides monophylla ’Baby Boy’

Pinus monophylla ’Baby Boy’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus monophylla ’Baby Boy’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus monophylla ’Baby Boy’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus cembroides monophylla ’Beat Mouse’

Pinus monophylla ’Beat Mouse’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus cembroides monophylla ’Blue Eye’

Pinus monophylla ’Blue Eye’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus cembroides monophylla ’Blue Jazz’

Pinus monophylla ’Blue Jazz’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus monophylla ’Blue Sun’  Mesterházy & Malík photo

Pinus monophylla ’Blue Sun’  Mesterhazy & Malik photo

Pinus monophylla ’Blue Sun’  Mesterhazy & Malik photo

Pinus monophylla ’Blue Sun’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus monophylla ’Blue Sun’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus monophylla ’Blue Sun’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus monophylla ’Blue Sun’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus cembroides ’Broom SDL 460’

Pinus cembroides ’Broom SDL # 460’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus monophylla ’Coniday Summit # 1’ CZ  Mesterházy & Malík photo

Pinus monophylla ’Conway Summit # 1’  Mesterházy & Malík photo

Pinus monophylla ’Conway Summit # 2’  CZ  Mesterházy & Malík photo

Pinus monophylla ’Conway Summit # 2’  Mesterházy & Malík photo

Pinus monophylla ’Conway Summit # 2’  Mesterházy & Malík photo

Pinus monophylla ’Conway Summit # 2’  Mesterhazy & Malik photo

Pinus monophylla ’Conway Summit # 2’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus monophylla ’Conway Summit # 3’  CZ  Mesterházy & Malík photo

Pinus cembroides monophylla ’Daisy’

Pinus monophylla ’Daisy’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus cembroides monophylla ’Dreamboy’

Pinus monophylla ’Dream Boy’  Mesterhazy & Malik photo

Pinus monophylla ’Dream Boy’  Mesterhazy & Malik photo

Pinus monophylla ’Dream Boy’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus cembroides monophylla ’Eeney’ # 3 JM

Pinus monophylla ’Eeney’  Mesterhazy & Malik photo

Pinus cembroides ’Fancy Nancy’

Pinus cembroides ’Fancy Nancy’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus cembroides ’Farmy’

Pinus cembroides monophylla ’Finger’

Pinus monophylla ’Finger’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus monophylla ’Holubec Compact’  Mesterházy & Malík photo

Pinus cembroides monophylla ’Hot Summer’

Pinus monophylla ’Hot Summer’  Mesterhazy & Malik photo

Pinus monophylla ’Hot Summer’  Mesterhazy & Malik photo

Pinus monophylla ’Hot Summer’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus monophylla ’Hot Summer’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus cembroides monophylla ’Idefix’

Pinus cembroides edulis ’Juno’

Pinus edulis ’Juno’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus edulis ’Juno’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus cembroides monophylla ’Meeney’ # 4 JM

Pinus monophylla ’Michele’  Mesterházy & Malík photo

Pinus monophylla ’Michele’  Mesterházy & Malík photo

Pinus monophylla ’Miney’ # 5 JM

Pinus monophylla ’Miney’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus monophylla ’Moe’ # 6 JM

Pinus edulis ’My Nancy’  Mesterházy & Malík photo

Pinus monophylla ’My Nancy’  Mesterházy & Malík photo

Pinus monophylla ’My Nancy’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus cembroides monophylla ’Obelix’

Pinus cembroides monophylla ’Obelix WB’ 2008

Pinus monophylla ’Obelix’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus monophylla ’Obelix’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus monophylla ’Obelix’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus cembroides monophylla ’Oregon’

Pinus monophylla ’Oregon’  Mesterhazy & Malik photo

Pinus cembroides edulis ‘Penasco‘

Pinus cembroides ’Pina Nevada’

Pinus cembroides monophylla ’Space Cowboy’

Pinus monophylla ’Space Cowboy’  Mesterhazy & Malik photo

Pinus monophylla ’Space Cowboy’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus monophylla ’Starlay’  Mesterházy & Malík photo

Pinus monophylla ’Starlay’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus cembroides monophylla ’Starlight’

Pinus monophylla ’Starlight’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus monophylla ’Starlight’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus monophylla ’Starlight’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus monophylla ’Sunrise’  Mesterházy & Malík photo

Pinus monophylla ’Sunrise’  Mesterhazy & Malik photo

Pinus monophylla ’Sunrise’  Mesterhazy & Malik photo

Pinus monophylla ’Sunrise’  Mesterhazy & Malik photo

Pinus monophylla ’Sunrise’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus monophylla ’Sunrise’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus cembroides monophylla ’Sunset’

Pinus monophylla ’Sunset’  Mesterhazy & Malik photo

Pinus monophylla ’Sunset’  Mesterhazy & Malik photo

Pinus monophylla ’Terinka’  CZ Mesterházy & Malík photo

Pinus monophylla ’Terinka’  Mesterhazy & Malik photo

Pinus monophylla ’Terinka’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus cembroides monophylla ’The Brad’

Pinus monophylla ’The Brad’  # 15 JM  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus cembroides ’Tiny Ration’ # 34 JM

Pinus cembroides ’Tiny Ration’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus cembroides ’Tiny Proud’ # 31 JM

Pinus cembroides ’Tiny Prout’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus edulis ’Tiny Riple’  # 33 JM Mesterházy & Malík photo

Pinus edulis ’Tiny Riple’  Mesterházy & Malík photo

Pinus cembroides ’Tiny Riple’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus cembroides edulis ’Tiny Riple’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus cembroides edulis ’Tiny Riple’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus monophylla ’Tioga Pass’

Pinus cembroides ’Trinidad’ # 11 JM

Pinus monophylla ’WB # 1’  Mesterházy & Malík photo

Pinus cembroides monophylla ’White Sand’ CZ Halda 2009

Pinus cembroides monophylla ’Whistle’

Pinus monophylla ’Whistle’  # 13 JM Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus cembroides monophylla ’Wiggle’

Pinus monophylla ’Wrinkle’  Mesterházy & Malík photo

 

Pinus contorta

 

Pinus contorta ‘Aurea Pendula‘

Pinus contorta ’Compacta’

Pinus contorta ’Chief Joseph’

Pinus contorta ’Franz 4’  Etz  Mesterházy & Malík photo

Pinus contorta ’Franz’  Mesterházy & Malík photo

Pinus contorta ’Franz’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus contorta ’Franz’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus contorta ’Frisian Gold’

Pinus contorta ’Frisian Gold’  Mesterhazy & Malik photo

Pinus contorta latifolia ’Golden Striker’  Mesterházy & Malík photo

Pinus contorta ’Golden Striker’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus contorta ’Golden Striker’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus contorta ’Hidden Lakes’

Pinus contorta ’Holubec’ CZ

Pinus contorta ’Hunter 5’  Mesterházy & Malík photo

Pinus contorta ’Hunter 5’  Mesterházy & Malík photo

Pinus contorta ’Hunter 6’  Mesterházy & Malík photo

Pinus contorta ’Hunter’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus contorta ‘Minima‘

Pinus contorta ‘Mt. Hood Marble‘

Pinus contorta ‘Rand‘ # 7 JM

Pinus contorta ’Rock Creek’  Holubec CZ  Mesterházy & Malík photo

Pinus contorta ’Rock Creek’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus contorta ’Shaw’

Pinus contorta ’Slavia’ CZ

Pinus contorta ’Sonora Pass’  Mesterházy & Malík photo

Pinus contorta ’Sonora Pass’  Mesterházy & Malík photo

Pinus contorta ’Sonora Pass’  Mesterházy & Malík photo

Pinus contorta ’Spaan’s Dwarf’

Pinus contorta ’Taylor’s Sunburst’  Mesterházy & Malík photo

Pinus contorta ’Taylor’s Sunburst’  Mesterházy & Malík photo

Pinus contorta ’Taylor’s Sunburst’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus contorta ’Taylor’s Sunburst’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus contorta ’Tioga 6’  Mesterházy & Malík photo

Pinus contorta ’Tioga’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus contorta ’Vladar’  Mesterházy & Malík photo

Pinus contorta ‘West Hawk Lake‘

Pinus contorta ’Willow Creek’  Mesterházy & Malík photo

Pinus contorta ’Willow Creek’  Mesterházy & Malík photo

Pinus contorta from Jerry Morris  Mesterházy & Malík photo

 

Pinus densiflora

 

Pinus densiflora ’Benelux’

Pinus densiflora ’Burke’s Red Variegated’

Pinus densiflora ’Cesarini’s Variegated’

Pinus densiflora ’Edsal Wood’  Mesterházy & Malík photo

Pinus densiflora ’Edsal Wood’  Mesterházy & Malík photo

Pinus densiflora ’Edsal Wood’  Mesterházy & Malík photo

Pinus densiflora ’Edsal Wood’  Mesterházy & Malík photo

Pinus densiflora ’Elmwood’ Stupka

Pinus densiflora ’Glitzer’s Weeping’  Mesterházy & Malík photo

Pinus densiflora ’Golden Ghost’

Pinus densiflora ’Jane Kluis’

Pinus densiflora ‘KIM‘

Pinus densiflora ’Low Glow’

Pinus densiflora ’Meylan Compact’  Mesterházy & Malík photo

Pinus densiflora ’Oculus Draconis WB’

Pinus densiflora ’Red Eye’

Pinus densiflora ’Rainbow’

Pinus densiflora ’Vibrant’

 

Pinus edulis  see Pinus cembroides

Pinus edulis ’Juno’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus edulis ’Juno’  Mesterhazy & Malik photo 2012

 

Pinus flexilis

 

Pinus flexilis ’2 Mile High’

Pinus flexilis ’2 Mile High’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus flexilis ’2 Mile High’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus flexilis ’# 3’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus flexilis ’# 83’

Pinus flexilis ’# 99’

Pinus flexilis ’# 99’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus flexilis ’# 99’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus flexilis ’Alex’

Pinus flexilis ’Antero # 91’

Pinus flexilis ’Antero’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus flexilis ’Antero’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus flexilis ’Apache # 46’

Pinus flexilis ’Apache’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus flexilis ’Apache’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus flexilis ’Apache’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus flexilis ’Arapaho # 69’

Pinus flexilis ’Aztek # 65’

Pinus flexilis ’Aztec’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus flexilis ’Aztec’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus flexilis ’Beefi’  Etz & Koh

Pinus flexilis ’Blackfoot # 60’

Pinus flexilis ’Blackfoot’  Mesterhazy & Malik photo

Pinus flexilis ’Boswell # 12’

Pinus flexilis ’Boswell # 12’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus flexilis ’Brad Dean’ # 100 JM

Pinus flexilis ’Broom Seedling’

Pinus flexilis ’Broom Seedling’  Mesterhazy & Malik photo

Pinus flexilis ’Campy # 35’  Mesterházy & Malík photo

Pinus flexilis ’Campy # 35’  Mesterhazy & Malik photo

Pinus flexilis ’Canion 1’

Pinus flexilis ’Cesarini Blue’  Mesterházy & Malík photo

Pinus flexilis ’Cherokee # 4’  Mesterházy & Malík photo

Pinus flexilis ’Cherokee’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus flexilis ’Cherokee’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus flexilis ’Cherokee’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus flexilis ’Cherokee’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus flexilis ’Cherokee’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus flexilis ’Cheyenne # 62’

Pinus flexilis ’Cheyenne’  Mesterhazy & Malik photo

Pinus flexilis ’Cheyenne’  Mesterhazy & Malik photo

Pinus flexilis ’Chickasaw # 75’

Pinus flexilis ’Chikasaw’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus flexilis ’Chikasaw’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus flexilis ’Commanche # 64’  Mesterházy & Malík photo

Pinus flexilis ’Commanche’  Mesterhazy & Malik photo

Pinus flexilis ’Commanche’  Mesterhazy & Malik photo

Pinus flexilis ’Commanche’  Mesterhazy & Malik photo

Pinus flexilis ’Cow Creek # 41’

Pinus flexilis ’Cow Creek’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus flexilis ’Dakota # 68’  Mesterházy & Malík photo

Pinus flexilis ’Dakota’  Mesterhazy & Malik photo

Pinus flexilis ’Dakota’  Mesterhazy & Malik photo

Pinus flexilis ’Dakota’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus flexilis ’Dean’s Mountain # 25’

Pinus flexilis ’Dean’s Mountain’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus flexilis ’Dufunny # 38’  Mesterházy & Malík photo

Pinus flexilis ’Dufunny SDL’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus flexilis ’Dufunny’  Mesterhazy & Malik photo

Pinus flexilis ’Dufunny’  Mesterhazy & Malik photo

Pinus flexilis ’Dufunny’  Mesterhazy & Malik photo

Pinus flexilis ’Elton # 21’

Pinus flexilis ’Elton’  Mesterhazy & Malik photo

Pinus flexilis ’Elton’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus flexilis ’First Canyon # 104’  Mesterházy & Malík photo

Pinus flexilis ’First Canyon # 104’  Mesterházy & Malík photo

Pinus flexilis ’First Canyon # 104’  Mesterházy & Malík photo

Pinus flexilis ’First Canyon’  Mesterhazy & Malik photo

Pinus flexilis ’First Canyon’  Mesterhazy & Malik photo

Pinus flexilis ’First Canyon’  Mesterhazy & Malik photo

Pinus flexilis ’First Canyon’  Mesterhazy & Malik photo

Pinus flexilis ’First Canyon’  Mesterhazy & Malik photo

Pinus flexilis ’First Canyon’  Mesterhazy & Malik photo

Pinus flexilis ’First Canyon’  Mesterhazy & Malik photo

Pinus flexilis ’First Canyon’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus flexilis ’Frisby’

Pinus flexilis ’Frisby’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus flexilis ’Gilpin Glory’

Pinus flexilis ’Ginger Quill # 18’

Pinus flexilis ’Ginger Quill’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus flexilis ’Ginger Quill’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus flexilis ’Good Pine # 89’

Pinus flexilis ’Grove # 3’  Mesterházy & Malík photo

Pinus flexilis ’Grove # 3’  Mesterházy & Malík photo

Pinus flexilis ’Grove # 3’  Mesterhazy & Malik photo

Pinus flexilis ’Grove # 3’  Mesterhazy & Malik photo

Pinus flexilis ’Grove # 3’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus flexilis ’Grove # 12’  Mesterházy & Malík photo

Pinus flexilis ’Hopi # 73’  Mesterházy & Malík photo

Pinus flexilis ’Hopi’  Mesterhazy & Malik photo

Pinus flexilis ’Hopi’  Mesterhazy & Malik photo

Pinus flexilis ’Hopi’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus flexilis ’Hyland # 15’

Pinus flexilis ’Hyland’  Mesterhazy & Malik photo

Pinus flexilis ’Hyland’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus flexilis ’JM SDL 1’

Pinus flexilis ’JM SDL 2’

Pinus flexilis ’JM SDL 3’

Pinus flexilis ’J. Michael # 40’

Pinus flexilis ’J. Michael # 40’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus flexilis ’J. Michael # 40’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus flexilis ’Jerry Mini SDL’

Pinus flexilis ’JM SDL # 2’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus flexilis ’Joy Morgan’  # 51 JM

Pinus flexilis ’Julie Kay # 105’

Pinus flexilis ’Julie Kay’  Mesterhazy & Malik photo

Pinus flexilis ’Kinzie Rose # 79’  Mesterházy & Malík photo

Pinus flexilis ’Kinzie Rose # 79’  Mesterházy & Malík photo

Pinus flexilis ’Kinzie Rose # 79’  Mesterházy & Malík photo

Pinus flexilis ’Kinzie Rose’  Mesterhazy & Malik photo

Pinus flexilis ’Lil Wolf’

Pinus flexilis ’Lisa WB SDL # 1’

Pinus flexilis ’Lisa WB SDL # 1’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus flexilis ’Lisa WB SDL # 1’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus flexilis ’Lisa WB SDL # 2’

Pinus flexilis ’Lisa WB SDL # 3’

Pinus flexilis ’Lisa WB SDL # 3’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus flexilis ’Lisa WB SDL # 3’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus flexilis ’Lisa WB SDL # 4’

Pinus flexilis ’Lisa WB SDL # 4’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus flexilis ’Lisa WB SDL # 23’

Pinus flexilis ’Losee # 59’  Mesterházy & Malík photo

Pinus flexilis ’Losee # 59’  Mesterházy & Malík photo

Pinus flexilis ’Losee’  Mesterhazy & Malik photo

Pinus flexilis ’Losee’  Mesterhazy & Malik photo

Pinus flexilis ’Losee’  Mesterhazy & Malik photo

Pinus flexilis ’Losee’  Mesterhazy & Malik photo

Pinus flexilis ’Losee’  Mesterhazy & Malik photo

Pinus flexilis ’Losee’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus flexilis ’Lucky Len # 101’

Pinus flexilis ’Lucky Len # 101’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus flexilis ’Mariko’

Pinus flexilis ’Mariko’  Mesterhazy & Malik photo

Pinus flexilis ’Mariko’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus flexilis ’Mariko’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus flexilis ’Markay’ / ’Marlene Stanley’

Pinus flexilis ’Markay’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus flexilis ’Michael’ ? x

Pinus flexilis ’Mt. Evans # 31’

Pinus flexilis ’Natches’ # 95 JM

Pinus flexilis ’Navajo # 55’  Mesterházy & Malík photo

Pinus flexilis ’Navajo’  Mesterhazy & Malik photo

Pinus flexilis ’Navajo’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus flexilis ’New Broom’ J.M.

Pinus flexilis ’Niceiam # 83’

Pinus flexilis ’Niceiam # 83’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus flexilis ’NR # 99’ see ’# 99’

Pinus flexilis ’Ojibwa # 76’  Mesterházy & Malík photo

Pinus flexilis ’Ojibwa’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus flexilis ’Ojibwa’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus flexilis ’Ojibwa’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus flexilis ’Old Timer # 110’

Pinus flexilis ’Old Timer’  Mesterhazy & Malik photo

Pinus flexilis ’Old Timer’  Mesterhazy & Malik photo

Pinus flexilis ’Paiute # 56’  Mesterházy & Malík photo

Pinus flexilis ’Paiute’  Mesterhazy & Malik photo

Pinus flexilis ’Paiute’  Mesterhazy & Malik photo

Pinus flexilis ’Paiute’  Mesterhazy & Malik photo

Pinus flexilis ’Paiute’  Mesterhazy & Malik photo

Pinus flexilis ’Paiute’  Mesterhazy & Malik photo

Pinus flexilis ’Paiute’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus flexilis ’Pearl # 2’

Pinus flexilis ’Pearl’  Mesterhazy & Malik photo

Pinus flexilis ’Pearl’  Mesterhazy & Malik photo

Pinus flexilis ’Pearl’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus flexilis ’Pearl’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus flexilis ’Pendula’

Pinus flexilis ’Pima # 72’  Mesterházy & Malík photo

Pinus flexilis ’Pondensis Iowa’  Mesterházy & Malík photo

Pinus flexilis ’Pondensis ’Iowa’  Mesterhazy & Malik photo

Pinus flexilis ’Predcice’  Mesterházy & Malík photo

Pinus flexilis ’Predcice’  Předčice  Mesterházy & Malík photo

Pinus flexilis ’Red Elk # 109’

Pinus flexilis ’Red Elk’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus flexilis ’Red Elk’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus flexilis ’Red Hill # 98’

Pinus flexilis ’Rikig Broom’ ? x Ririe?

Pinus flexilis ’Ririe # 44’  Mesterházy & Malík photo

Pinus flexilis ’Ririe’  Mesterhazy & Malik photo

Pinus flexilis ’Ririe’  Mesterhazy & Malik photo

Pinus flexilis ’Ririe’  Mesterhazy & Malik photo

Pinus flexilis ’Ririe’  Mesterhazy & Malik photo

Pinus flexilis ’Ririe’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus flexilis ’Ron D # 43’

Pinus flexilis ’Ron D Broom’  Mesterhazy & Malik photo

Pinus flexilis ’Ron D Broom’  Mesterhazy & Malik photo

Pinus flexilis ’Ron D Broom’  Mesterhazy & Malik photo

Pinus flexilis ’Ron D WB SDL # 2’

Pinus flexilis ’Ron P’ = Ron D

Pinus flexilis ’Saunny # 20’

Pinus flexilis ’Saunny # 20’  Mesterhazy & Malik photo

Pinus flexilis ’Saunny’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus flexilis ’Saunny’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus flexilis ’Saunny’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus flexilis ’SDL # 1’

Pinus flexilis ’SDL # 21’

Pinus flexilis ’SDL BF # 2’

Pinus flexilis ’SDL J.M.’

Pinus flexilis ’SDL Mini J.M.’

Pinus flexilis ’SDL Mini’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus flexilis ’Smile # 7’

Pinus flexilis ’Snowy’  Mesterházy & Malík photo

Pinus flexilis ’Snowy # 1’

Pinus flexilis ’Snowy # 2’

Pinus flexilis ’Snowy # 2’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus flexilis ’Snowy # 4’

Pinus flexilis ’Snowy # 11’

Pinus flexilis ’Snowy # 11’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus flexilis ’Snowy # 11’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus flexilis ’Snowy # 11’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus flexilis ’Snowy # 13’

Pinus flexilis ’Snowy # 13’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus flexilis ’Snowy # 13’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus flexilis ’Southbridge’ Variegata

Pinus flexilis ’Stanley’

Pinus flexilis ’Stanley’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus flexilis ’Sunsport # 1’  Mesterházy & Malík photo

Pinus flexilis ’Sunsport # 2’  Mesterházy & Malík photo

Pinus flexilis ’Super Amerika’

Pinus flexilis ’Super Amerika’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus flexilis ’Suzy’s Softy # 103’

Pinus flexilis ’Taos # 70’

Pinus flexilis ’Tara May’  # 94 Tara Mae

Pinus flexilis ’Tarryall # 90’

Pinus flexilis ’Tarryall’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus flexilis ’Tarryall’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus flexilis ’WB’  Mesterhazy & Malik photo

Pinus flexilis ’WB’  Mesterhazy & Malik photo

Pinus flexilis ’SDL WB # 1’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus flexilis ’WB SDL # 2’

Pinus flexilis ’WB SDL # 2’  Mesterhazy & Malik photo

Pinus flexilis ’WB SDL # 2’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus flexilis ’SDL WB # 2’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus flexilis ’SDL WB JM # 3’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus flexilis ’SDL WB JM # 3’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus flexilis ’WB SDL # 2 1996’

Pinus flexilis ’WB SDL # 21’

Pinus flexilis ’WB SDL # 21’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus flexilis ’WB SDL Amerika’

Pinus flexilis ’WB SDL JK 2003’

Pinus flexilis ’WB SDL of Lisa’

Pinus flexilis ’Wee Rouge # 53’

Pinus flexilis ’Wee Rogue’  Mesterhazy & Malik photo

Pinus flexilis ’Wee Rogue’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus flexilis ’Wigwam # 102’

Pinus flexilis ’Wigwam’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus flexilis ’Witches Broom’

Pinus flexilis ’Witches Broom No. 2’

Pinus flexilis ’Witch’s Broom No. 2’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus flexilis ’Woodland’  Mesterházy & Malík photo

Pinus flexilis ’Woodland’  Mesterhazy & Malik photo

Pinus flexilis ’Woodland’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus flexilis ’Woodland’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus flexilis ’Woodland’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus flexilis ’Wyoming # 26’

Pinus flexilis ’Yellowstone # 96’  Mesterházy & Malík photo

Pinus flexilis ’Yellow 1’ / ’Yellowstone # 96’

Pinus flexilis ’Zuni # 71’  Mesterházy & Malík photo

 

Pinus reflexa ’Pendula’  Mesterházy & Malík photo

Pinus reflexa ’Pendula’  Mesterházy & Malík photo

 

Pinus flexilis x cembra’  Mesterhazy & Malik photo 2012

 

Pinus heldreichii (& leucodermis)

 

Pinus leucodermis ’# 2’ JK  Mesterházy & Malík photo

Pinus leucodermis ’# 2’ JK  Mesterházy & Malík photo

Pinus leucodermis ’# 8’  Mesterházy & Malík photo

Pinus leucodermis ’# 9’  Mesterházy & Malík photo

Pinus leucodermis ’# 9’  Mesterházy & Malík photo

Pinus leucodermis ’# 9’  Mesterházy & Malík photo

Pinus heldreichii ’Amfitriti H 31’ CZ

Pinus heldreichii ‘Amidy‘

Pinus leucodermis ’Arachne # 32’  CZ  Mesterházy & Malík photo

Pinus leucodermis ’Arachne # 32’  Mesterházy & Malík photo

Pinus leucodermis ’Arachne # 32’  Mesterházy & Malík photo

Pinus leucodermis ’Artemis # 60’  CZ  Mesterházy & Malík photo

Pinus leucodermis ’Artemis # 60’  Mesterházy & Malík photo

Pinus heldreichii ’Athena H 63’  CZ

Pinus heldreichii ’Atze Saule’

Pinus heldreichii ‘Banderica‘

Pinus heldreichii ’Compact Gem’

Pinus heldreichii ’Den Ouden’

Pinus leucodermis ’Dimitra # 61’  CZ  Mesterházy & Malík photo

Pinus leucodermis ’Dimitra # 61’  Mesterházy & Malík photo

Pinus leucodermis ’Hera # 64’  CZ  Mesterházy & Malík photo

Pinus leucodermis ’Hera # 64’  Mesterházy & Malík photo

Pinus heldreichii ’Hera H 64’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus heldreichii ‘Indigo Eyes‘

Pinus heldreichii ’Irish Bell’

Pinus heldreichii ’Klatovy’ CZ

Pinus heldreichii ’Klymeni H 15’  CZ

Pinus heldreichii ’Klymeni H 15’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus heldreichii ’Klymeni H 15’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus heldreichii ‘Lapacík‘

Pinus heldreichii ’Malinki’

Pinus heldreichii ‘Mint Truffle‘  Iseli

Pinus leucodermis ’Moires # 52’  CZ  Mesterházy & Malík photo

Pinus leucodermis ’Nileas # 27’  CZ  Mesterházy & Malík photo

Pinus leucodermis ’Nileas # 27’  Mesterházy & Malík photo

Pinus leucodermis ’Nileas # 27’  Mesterházy & Malík photo

Pinus heldreichii ’Nileas H 24’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus leucodermis ’Odyseus H 33’  CZ  Mesterházy & Malík photo

Pinus leucodermis ’Odyseus’  Mesterházy & Malík photo

Pinus heldreichii ’OL-2’

Pinus heldreichii ’OL-4’

Pinus leucodermis ’OL-5’  Mesterházy & Malík photo

Pinus heldreichii ’OL-6’

Pinus heldreichii ’OL-7’

Pinus heldreichii ’OL-9’

Pinus leucodermis ’OL-10’  Mesterházy & Malík photo

Pinus leucodermis ’OL-10’  Mesterházy & Malík photo

Pinus leucodermis ’OL-11’  Mesterházy & Malík photo

Pinus leucodermis ’Olimp’ Halda  CZ  Mesterházy & Malík photo

Pinus leucodermis ’Olimp’ Halda  Mesterházy & Malík photo

Pinus leucodermis ’Persefona # 21’  CZ  Mesterházy & Malík photo

Pinus heldreichii ’Pirin # 1’ CZ

Pinus heldreichii ’Pirin # 2’ CZ

Pinus leucodermis ’Pirin # 3’  CZ  Mesterházy & Malík photo

Pinus leucodermis ’Pirin # 3’  Mesterházy & Malík photo

Pinus leucodermis ’Pirin # 3’  Mesterházy & Malík photo

Pinus leucodermis ’Pirin # 3’  Mesterházy & Malík photo

Pinus leucodermis ’Pirin # 3’  Mesterházy & Malík photo

Pinus leucodermis ’Pirin # 3’  Mesterházy & Malík photo

Pinus heldreichii ’Pirin # 4’ CZ

Pinus heldreichii ’Poseidon H 62’ CZ

Pinus heldreichii ’Recko-1’

Pinus heldreichii ’Recko-2’

Pinus heldreichii ’Recko-3’

Pinus heldreichii ’Satellit’

Pinus leucodermis ’Schneverdingen’  Mesterházy & Malík photo

Pinus leucodermis ’Smidt’  Mesterházy & Malík photo

Pinus leucodermis ’Smidt’  Mesterházy & Malík photo

Pinus heldreichii ‘Valenta‘ ( Dimitra WB)

Pinus leucodermis ’Vichren Banderica’  Mesterházy & Malík photo

Pinus leucodermis ’Vichren Banderica’  Mesterházy & Malík photo

Pinus leucodermis ’Vichren Banderica’  Mesterházy & Malík photo

Pinus heldreichii ’WB # 2 Jörg’

Pinus heldreichii ’WB2 Jörg’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus heldreichii ’WB2 Jörg’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus heldreichii ’WB-1’

Pinus heldreichii ’WB-2’

 

Pinus jeffreyi

 

Pinus jeffreyi ’Ball’

Pinus jeffreyi ’Drn’

Pinus jeffreyi ’Joppi’

Pinus jeffreyi ’Kohout’

Pinus jeffreyi ’Kohout’s Mini’

Pinus jeffreyi ’Lenka’ POL in the USA

Pinus jeffreyi ’Mono Lake # 1’  Mesterházy & Malík photo

Pinus jeffreyi ’Mono Lake # 2’  Mesterházy & Malík photo

Pinus jeffreyi ’Mt. Shasta # 1’  Mesterházy & Malík photo

Pinus jeffreyi ’Mt. Shasta # 1’  Mesterházy & Malík photo

Pinus jeffreyi ’Mt. Shasta’  Mesterházy & Malík photo

Pinus jeffreyi ’Mt. Shasta’  Mesterházy & Malík photo

Pinus jeffreyi ’Mt. Shasta’  Mesterházy & Malík photo

Pinus jeffreyi ’Mt. Shasta’  Mesterházy & Malík photo

Pinus jeffreyi ’Pondosa # 1’

Pinus jeffreyi ’Pondosa # 2’

Pinus jeffreyi ’Pondosa # 3’  Mesterházy & Malík photo

Pinus jeffreyi ’Pondosa # 3’  Mesterházy & Malík photo

Pinus jeffreyi ’Pondosa # 4’  Mesterházy & Malík photo

Pinus jeffreyi ’Pondosa # 5’  Mesterházy & Malík photo

Pinus jeffreyi ’Pondosa # 5’  Mesterházy & Malík photo

Pinus jeffreyi ’Station # 1’

Pinus jeffreyi ’Station # 3’  Mesterházy & Malík photo

Pinus jeffreyi ’Station # 4’  Mesterházy & Malík photo

Pinus jeffreyi ’Station # 4’  Mesterházy & Malík photo

Pinus jeffreyi ’Station # 6’  Mesterházy & Malík photo

Pinus jeffreyi ’Station # 7’  Mesterházy & Malík photo

Pinus jeffreyi ’Station’  Mesterházy & Malík photo

Pinus jeffreyi ’Yellow Needles’

 

Pinus koraiensis

 

Pinus koraiensis ’Amba’ CZ

Pinus koraiensis ’Amba’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus koraiensis ’Amur’  Etz & Koh

Pinus koraiensis ’Anastasia’

Pinus koraiensis ’Anna’

Pinus koraiensis ’Avocadra’

Pinus koraiensis ’Baishan’  Etz & Koh

Pinus koraiensis ’Baishan’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus koraiensis ’Blue Ball’  Mesterházy & Malík photo  Pinus koraiensis ’HB Böhle’

Pinus koraiensis ’Blue Ball’  Mesterházy & Malík photo

Pinus koraiensis ’Blue Ball’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus koraiensis ’Blue Ball’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus koraiensis ’Blue Ball’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus koraiensis ’Blue Ball’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus koraiensis ’Chanbai’

Pinus koraiensis ’Chanbai’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus koraiensis ’China Baby’

Pinus koraiensis ’China Baby’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus koraiensis ’China Baby’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus koraiensis ’China Boy’

Pinus koraiensis ’China Boy’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus koraiensis ’China Boy’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus koraiensis ’Chityen’  Mesterházy & Malík photo

Pinus koraiensis ’Chityen’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus koraiensis ’Chityen’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus koraiensis ’Compacta’  Mesterházy & Malík photo

Pinus koraiensis ’Compacta’  Mesterházy & Malík photo

Pinus koraiensis ’Compacta’  Mesterházy & Malík photo

Pinus koraiensis ’Compacta’  Mesterházy & Malík photo

Pinus koraiensis ’Dongling’

Pinus koraiensis ’Dongling’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus koraiensis ’Dongling’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus koraiensis ’Dragon Eye’

Pinus koraiensis ’Gee Broom’ (K. G. as Kary Gee)  Edwin Smits photo K. Gee

Pinus koraiensis ’Gee Broom’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus koraiensis ’Gee Broom’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus koraiensis ’Gee Broom’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus koraiensis ’Gee Broom’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus koraiensis ’Gee Broom’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus koraiensis ’Gee Broom’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus koraiensis ’Gee Broom’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus koraiensis ’Hexenbesen’

Pinus koraiensis ’Hexenbesen’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus koraiensis ’Hexenbesen’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus koraiensis ’Hexenbesen’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus koraiensis ’HLG’

Pinus koraiensis ’Hvězda Východu’  Valenta CZ

Pinus koraiensis ’Inner Peace’  USA

Pinus koraiensis ’Jack Corbit’  USA

Pinus koraiensis ’Jilin’

Pinus koraiensis ’Jilin’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus koraiensis ’Jilin’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus koraiensis ’Jilin’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus koraiensis ’Kavalerovo’

Pinus koraiensis ’Keta 4’

Pinus koraiensis ’La Lao Yang

Pinus koraiensis ’La Lao Jang’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus koraiensis ’Lilu’

Pinus koraiensis ’Lilu’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus koraiensis ’Lilu’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus koraiensis ’Lilu’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus koraiensis ’Maitai’

Pinus koraiensis ’Nihao’

Pinus koraiensis ’Pancuj’ CZ

Pinus koraiensis ’Pancuj’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus koraiensis ’Pancuj’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus koraiensis ’Patriarch’

Pinus koraiensis ’Renata’  Valenta CZ

Pinus koraiensis ’Shlie Kan’  Mesterházy & Malík photo

Pinus koraiensis ’Shasha’

Pinus koraiensis ’Sichote Alin’ CZ

Pinus koraiensis ’Sichote Alin’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus koraiensis ’Spring Grove’

Pinus koraiensis ’Spring Grove’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus koraiensis ’Spring Grove’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus koraiensis ’Spring Grove’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus koraiensis ’Spring Grove’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus koraiensis ’Tonghua’

Pinus koraiensis ’Tsingtao’  Mesterházy & Malík photo

Pinus koraiensis ’Tsing Tao’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus koraiensis ’Tsingtao’  Mesterhazy & Malik photo

Pinus koraiensis ’Valenta Star’  Valenta CZ

Pinus koraiensis ’Veselij Jar’

Pinus koraiensis ’Winton’

Pinus koraiensis ’Winton Gee Broom’  Mesterházy & Malík photo

Pinus koraiensis ’Xenia’

 

Pinus kwangtungensis  Mesterhazy & Malik photo 2012

 

Pinus leiophylla

 

Pinus leiophylla ’Boowie’

Pinus leiophylla ’Cochise’

 

 

Pinus longaeva

 

Pinus longaeva ’Beatle’

Pinus longaeva ’Beatle’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus longaeva ’Big Fun’

Pinus longaeva ’Big Mountain’

Pinus longaeva ’Big Mountain’  Mesterhazy & Malik photo

Pinus longaeva ’Bo Bo Roy’  Mesterházy & Malík photo

Pinus longaeva ’Bobo Roy’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus longaeva ’Bobo Roy’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus longaeva ’Breakdown’

Pinus longaeva ’Break Down’  Mesterhazy & Malik photo

Pinus longaeva ’Break Down’  Mesterhazy & Malik photo

Pinus longaeva ’Break Down’  Mesterhazy & Malik photo

Pinus longaeva ’Break Down’  Mesterhazy & Malik photo

Pinus longaeva ’Break Down’  Mesterhazy & Malik photo

Pinus longaeva ’Break Down’  Mesterhazy & Malik photo

Pinus longaeva ’Break Down’  Mesterhazy & Malik photo

Pinus longaeva ’Break Down’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus longaeva ’Break Down’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus longaeva ’Break Up’

Pinus longaeva ’Break Up’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus longaeva ’Break Up’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus longaeva ’Cherry Lady’

Pinus longaeva ’Cherry Lady’  Mesterhazy & Malik photo

Pinus longaeva ’Cherry Lady’  Mesterhazy & Malik photo

Pinus longaeva ’Coney Ball’

Pinus longaeva ’Coney Ball’  Mesterhazy & Malik photo

Pinus longaeva ’Coney Ball’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus longaeva ’Coney Ball’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus longaeva ’Dwarf Tree’

Pinus longaeva ’Dwarf Tree’  Mesterhazy & Malik photo

Pinus longaeva ’Dwarf Tree’  Mesterhazy & Malik photo

Pinus longaeva ’Dwarf Tree’  Mesterhazy & Malik photo

Pinus longaeva ’Dwarf Tree’  Mesterhazy & Malik photo

Pinus longaeva ’Dwarf Tree’  Mesterhazy & Malik photo

Pinus longaeva ’Dwarf Tree’  Mesterhazy & Malik photo

Pinus longaeva ’Dwarf Tree’  Mesterhazy & Malik photo

Pinus longaeva ’Dwarf Tree’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus longaeva ’Enger’

Pinus longaeva ’Falling Rock’

Pinus longaeva ’Falling Rock’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus longaeva ’Fantomas’  Mesterhazy & Malik photo

Pinus longaeva ’Fantomas’  Mesterhazy & Malik photo

Pinus longaeva ’Fantomas’  Mesterhazy & Malik photo

Pinus longaeva ’Fantomas’  Mesterhazy & Malik photo

Pinus longaeva ’Franky Boy’

Pinus longaeva ’Frankie Boy’  Mesterhazy & Malik photo

Pinus longaeva ’Frankie Boy’  Mesterhazy & Malik photo

Pinus longaeva ’Frankie Boy’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus longaeva ’Grandfather’ Etz & Koh

Pinus longaeva ’Gregor’

Pinus longaeva ’Gregor’  Mesterhazy & Malik photo

Pinus longaeva ’Gregor’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus longaeva ’Gregor’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus longaeva ’Growy’

Pinus longaeva ’Grovy’  Mesterhazy & Malik photo

Pinus longaeva ’Grovy’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus longaeva ’Grovy’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus longaeva ’Horstmann’  Mesterhazy & Malik photo

Pinus longaeva ’Hexenbesen 1’ Horstmann  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus longaeva ’Hot Sun’

Pinus longaeva ’Hot Sun’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus longaeva ’Ice Baby’

Pinus longaeva ’Ice Baby’  Mesterhazy & Malik photo

Pinus longaeva ’Ice Baby’  Mesterhazy & Malik photo

Pinus longaeva ’Ice Baby’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus longaeva ’Ice Baby’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus longaeva ’Ice Baby’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus longaeva ’Independence’

Pinus longaeva ’Independence’  Mesterhazy & Malik photo

Pinus longaeva ’Independence’  Mesterhazy & Malik photo

Pinus longaeva ’Independence’  Mesterhazy & Malik photo

Pinus longaeva ’Independence’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus longaeva ’Independence’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus longaeva ’King Cone’

Pinus longaeva ’Lenka’

Pinus longaeva ’Little Lady’

Pinus longaeva ’Little Lady’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus longaeva ’Little Lady’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus longaeva ’Muffin’

Pinus longaeva ’Muffin’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus longaeva ’Muffin’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus longaeva ’Peat Lee’

Pinus longaeva ’Phantomas’

Pinus longaeva ’Rockford’

Pinus longaeva ’Rockford’  Mesterhazy & Malik photo

Pinus longaeva ’Rockford’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus longaeva ’Rockford’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus longaeva ’Rockford’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus longaeva ’Rocking Rio’ = balfouriana

Pinus longaeva ’Rockin’ Rio’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus longaeva ’Schulmann Grove’

Pinus longaeva ’Schulman’  Mesterhazy & Malik photo

Pinus longaeva ’Schulman’  Mesterhazy & Malik photo

Pinus longaeva ’Schulman’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus longaeva ’Schulman’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus longaeva ’Schulman’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus longaeva ’Schulman’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus longaeva ’Sky Mountain’

Pinus longaeva ’Sky Mountain’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus longaeva ’Sky Mountain’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus longaeva ’Sky Mountain’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus longaeva ’Starlight’

Pinus longaeva ’Starlight’  Mesterhazy & Malik photo

Pinus longaeva ’Starlight’  Mesterhazy & Malik photo

Pinus longaeva ’Sunbeam’

Pinus longaeva ’WB’

Pinus longaeva ’WB’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus longaeva ’White Mountain’

Pinus longaeva ’White Mountain’  Mesterhazy & Malik photo 2012

 

Pinus monophylla ’Asterix’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus monophylla ’Baby Boy’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus monophylla ’Baby Boy’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus monophylla ’Baby Boy’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus monophylla ’Beat Mouse’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus monophylla ’Blue Eye’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus monophylla ’Blue Jazz’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus monophylla ’Blue Sun’  Mesterhazy & Malik photo

Pinus monophylla ’Blue Sun’  Mesterhazy & Malik photo

Pinus monophylla ’Blue Sun’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus monophylla ’Blue Sun’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus monophylla ’Blue Sun’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus monophylla ’Blue Sun’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus monophylla ’Conway Summit # 2’  Mesterhazy & Malik photo

Pinus monophylla ’Conway Summit # 2’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus monophylla ’Daisy’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus monophylla ’Dream Boy’  Mesterhazy & Malik photo

Pinus monophylla ’Dream Boy’  Mesterhazy & Malik photo

Pinus monophylla ’Dream Boy’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus monophylla ’Eeney’  Mesterhazy & Malik photo

Pinus monophylla ’Finger’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus monophylla ’Hot Summer’  Mesterhazy & Malik photo

Pinus monophylla ’Hot Summer’  Mesterhazy & Malik photo

Pinus monophylla ’Hot Summer’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus monophylla ’Hot Summer’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus monophylla ’Miney’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus monophylla ’My Nancy’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus monophylla ’Obelix’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus monophylla ’Obelix’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus monophylla ’Obelix’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus monophylla ’Oregon’  Mesterhazy & Malik photo

Pinus monophylla ’Space Cowboy’  Mesterhazy & Malik photo

Pinus monophylla ’Space Cowboy’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus monophylla ’Starlay’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus monophylla ’Starlight’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus monophylla ’Starlight’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus monophylla ’Starlight’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus monophylla ’Sunrise’  Mesterhazy & Malik photo

Pinus monophylla ’Sunrise’  Mesterhazy & Malik photo

Pinus monophylla ’Sunrise’  Mesterhazy & Malik photo

Pinus monophylla ’Sunrise’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus monophylla ’Sunrise’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus monophylla ’Sunset’  Mesterhazy & Malik photo

Pinus monophylla ’Sunset’  Mesterhazy & Malik photo

Pinus monophylla ’Terinka’  Mesterhazy & Malik photo

Pinus monophylla ’Terinka’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus monophylla ’The Brad’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus monophylla ’Whistle’  Mesterhazy & Malik photo 2012

 

Pinus monticola

 

Pinus monticola ’Crawford’ # 1 JM

Pinus monticola ’Crawford’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus monticola ’Kirkwood’ # 3 JM

Pinus monticola ’Kirkwood’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus monticola ’Nana’

Pinus monticola ’Nana’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus monticola ’Nana’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus monticola ’Siskyou Mountain’

Pinus monticola ’Snow White’ # 2 JM

Pinus monticola ’Snow White’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus monticola ’Snow White’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus monticola ’Undulata’

 

Pinus mugo +

 

Pinus mugo ’474 Abel’  Miroslav Malík CZ

Pinus mugo ’Abendrot’

Pinus pseudopumilio ’780 Absolut’  Mesterhazy & Malík photo

Pinus pseudopumilio ’780 Absolut’  Mesterhazy & Malík photo

Pinus mugo ’Allgäu’

Pinus mugo ’246 Adelka’  Miroslav Malík CZ

Pinus mugo ’246 Adelka’  Miroslav Malík CZ

Pinus pseudopumilio x ’361 Advent’

Pinus pseudopumilio x ’371 Agena’

Pinus pseudopumilio x ’427 Akacie’

Pinus pseudopumilio x ’1149 Alča’

Pinus pseudopumilio x ’293 Aldebaran’

Pinus rotundata ’600 Alena 1’  Miroslav Malík CZ

Pinus pseudopumilio ’Alena’  Mesterhazy & Malik photo

Pinus rotundata ’1059 Alena 2’

Pinus pseudopumilio x ’297 Alkor’

Pinus mugo ’Almhütte’

Pinus mugo ’Alpenhexe’  Mesterházy & Malík photo

Pinus mugo ’Alpenhexe’  Mesterházy & Malík photo

Pinus rotundata ’767 Alt’

Pinus pseudopumilio x ’362 Altair’

Pinus pseudopumilio x ’153 Amália’

Pinus rotundata ’690 Amálka’

Pinus pseudopumilio ’Amalka’  Mesterhazy & Malik photo

Pinus mugo ’Ami’

Pinus pseudopumilio x ’257 Anča’

Pinus pseudopumilio x ’613 Andre’

Pinus mugo ’Andrej’ POL

Pinus pseudopumilio x ’290 Andromeda’

Pinus pseudopumilio x ’265 Anežka’

Pinus rotundata ’904 Anita’

Pinus pseudopumilio x ’148 Antik’

Pinus pseudopumilio x ’700 Apač’

Pinus pseudopumilio x ’614 Apfel’

Pinus pseudopumilio x ’270 Apolena’

Pinus pseudopumilio x ’807 Apríl’

Pinus mugo ’Aragon’

Pinus pseudopumilio x ’1137 Arnold’

Pinus pseudopumilio x ’470 Aron’

Pinus pseudopumilio x ’436 Artemian’

Pinus rotundata ’1078 Athos’

Pinus pseudopumilio x ’440 Atom’

Pinus mugo ’Austraia’  Mesterházy & Malík photo

Pinus mugo ’Austraia’  Mesterházy & Malík photo

Pinus mugo ’Austraia’  Mesterházy & Malík photo

Pinus mugo ’Austraia’  Mesterházy & Malík photo

Pinus mugo ’Austria’  Mesterházy & Malík photo

Pinus mugo ’Austria’  Mesterházy & Malík photo

Pinus mugo ’Austria’  Mesterházy & Malík photo

Pinus mugo ’Austria’  Mesterhazy & Malik photo

Pinus pseudopumilio x Pinus rotundata ’857 Aušus’

Pinus pseudopumilio x ’548 Autobus’

Pinus pseudopumilio x ’636 Bábovka’

Pinus pseudopumilio x ’189 Baby’

Pinus mugo ’Bad Goisern’  Mesterházy & Malík photo

Pinus rotundata ’1001 Bágl’

Pinus pseudopumilio x ’Bahňák’

Pinus pseudopumilio x ’471 Bahno’

Pinus pseudopumilio x ’228 Balalajka’

Pinus mugo ’Balkan Aurea’

Pinus pseudopumilio x ’861 Balón’

Pinus pseudopumilio x ’556 Báň’

Pinus pseudopumilio x ’639 Banán’

Pinus pseudopumilio x ’269 Barborka’

Pinus pseudopumilio x ’114 Baroko’

Pinus rotundata ’768 Bas’

Pinus mugo ’686 Baska’  Miroslav Malík CZ

Pinus pseudopumilio x Pinus rotundata 686 Baška’

Pinus rotundata ’1190 Batisťĕ’

Pinus rotundata ’1220 Batoh’

Pinus pseudopumilio ’1220 Batoh’  Mesterhazy & Malík photo

Pinus pseudopumilio ’1120 Batorow’  Mesterhazy & Malík photo

Pinus pseudopumilio ’1120 Batorow’  Mesterhazy & Malík photo

Pinus mugo ’533 Bazina’  Miroslav Malík CZ

Pinus pseudopumilio x ’533 Bažina’

Pinus pseudopumilio ’1135 Bedrich’  Mesterhazy & Malík photo

Pinus pseudopumilio ’Begbinton’  Mesterhazy & Malik photo

Pinus pseudopumilio x ’784 Bela’

Pinus rotundata ’1064 Bell’

Pinus pseudopumilio ’1031 Beluska’  Mesterhazy & Malík photo

Pinus rotundata ’1031 Beluska’  Mesterhazy & Malík photo

Pinus pseudopumilio ’Beluska’  Mesterhazy & Malik photo

Pinus rotundata ’1031 Beluška’

Pinus pseudopumilio x ’1143 Benefit’

Pinus mugo ’Benjamin’

Pinus mugo ’Beran # 2’  Mesterházy & Malík photo

Pinus mugo ’480 Beruska’  Miroslav Malík CZ

Pinus pseudopumilio x ’480 Beruška’

Pinus pseudopumilio ’1207 Bernava’  Mesterhazy & Malík photo

Pinus rotundata ’1207 Bernava’

Pinus mugo ’573 Betina’  Miroslav Malík CZ

Pinus pseudopumilio ’573 Betina’  Mesterhazy & Malík photo

Pinus pseudopumilio ’573 Betina’  Mesterhazy & Malík photo

Pinus pseudopumilio ’573 Betina’  Mesterhazy & Krejči photo

Pinus pseudopumilio ’573 Betina’  Mesterhazy & Krejči photo

Pinus pseudopumilio ’573 Betina’  Mesterhazy & Malík photo

Pinus pseudopumilio ’573 Betina’  Mesterhazy & Malík photo

Pinus pseudopumilio ’573 Betina’  Mesterhazy & Malík photo

Pinus pseudopumilio x ’573 Betina’

Pinus mugo ’216 Bezdomovec’  Miroslav Malík CZ

Pinus pseudopumilio x ’216 Bezdomovec’

Pinus pseudopumilio x ’214 Bídák’

Pinus rotundata ’756 Big’

Pinus pseudopumilio ’Bikaver’  Mesterhazy & Malik photo

Pinus pseudopumilio x ’1142 Bikaver’

Pinus pseudopumilio ’439 Bimbo’  Mesterhazy & Malík photo

Pinus pseudopumilio ’439 Bimbo’  Mesterhazy & Malík photo

Pinus pseudopumilio x ’562 Blata’

Pinus mugo ’460 Blecha’  Miroslav Malík CZ

Pinus mugo ’460 Blecha’  Miroslav Malík CZ

Pinus mugo ’460 Blecha’  Miroslav Malík CZ

Pinus pseudopumilio ’460 Blecha’  Mesterhazy & Malík photo

Pinus pseudopumilio ’Blacha’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus pseudopumilio x ’460 Blecha’

Pinus pseudopumilio ’1048 Bledy’  Mesterhazy & Valenta photo

Pinus rotundata ’1048 Bledý’

Pinus rotundata ’1224 Blond’

Pinus pseudopumilio x ’447 Bobek’

Pinus rotundata ’1067 Bobovec’

Pinus mugo ’1363 Boden’  Mesterházy & Malík photo

Pinus rotundata ’660 Boháč’

Pinus rotundata ’772 Bok’

Pinus mugo ’401 Bomba’  Miroslav Malík CZ

Pinus mugo ’401 Bomba’  Miroslav Malík CZ

Pinus pseudopumilio ’401 Bomba’  Mesterhazy & Malík photo

Pinus pseudopumilio ’401 Bomba’  Mesterhazy & Malík photo

Pinus pseudopumilio x ’401 Bomba’

Pinus mugo ’Bonsai’

Pinus mugo ’Bonsai Kramer’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus pseudopumilio x ’395 Bonsai’

Pinus pseudopumilio x ’1141 Bora’

Pinus mugo ’1040 Borkovice’  Miroslav Malík CZ

Pinus rotundata ’1040 Borkovice’

Pinus mugo ’Botanischer Garten Dresden’

Pinus mugo ’Botanischer Garten Dresden’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus pseudopumilio x ’1071 Boubelák’

Pinus mugo ’309 Boule’  Miroslav Malík CZ

Pinus pseudopumilio x ’309 Boule’

Pinus mugo ’344 Bourka’  Miroslav Malík CZ

Pinus mugo ’344 Bourka’  Miroslav Malík CZ

Pinus pseudopumilio x ’344 Bouřka’

Pinus mugo ’Boyko’s Variegated’

Pinus mugo ’325 Bracha’  Miroslav Malík CZ

Pinus pseudopumilio ’325 Bracha’  Mesterhazy & Malík photo

Pinus pseudopumilio ’325 Bracha’  Mesterhazy & Malík photo

Pinus pseudopumilio ’325 Bracha’  Mesterhazy & Malík photo

Pinus pseudopumilio ’325 Bracha’  Mesterhazy & Malík photo

Pinus pseudopumilio x ’325 Brácha’

Pinus pseudopumilio x rotundata ’825 Warze’ syn. ’Bradavice’

Pinus pseudopumilio ’1332 Brcal’  Mesterhazy & Malík photo

Pinus pseudopumilio ’1332 Brčal’

Pinus mugo ’Brevifolia’

Pinus mugo ’751 Brezova’  Miroslav Malík CZ

Pinus rotundata ’751 Březová’

Pinus pseudopumilio x Pinus rotundata ’652 Brko’

Pinus mugo ’433 Broucek’  Miroslav Malík CZ

Pinus pseudopumilio ’433 Broucek’  Mesterhazy & Malík photo

Pinus pseudopumilio x ’433 Brouček’

Pinus mugo ’640 Brukev’  Miroslav Malík CZ

Pinus pseudopumilio x ’640 Brukev’

Pinus mugo ’Bubikopf’

Pinus pseudopumilio x ’1179 Bublava’

Pinus mugo ’416 Bublina’  Miroslav Malík CZ

Pinus pseudopumilio x ’416 Bublina’

Pinus mugo ’Buchholz’  Mesterházy & Malík photo

Pinus rotundata ’989 Buchta’

Pinus pseudopumilio ’620 Buchticka’  Mesterhazy & Malík photo

Pinus pseudopumilio x ’620 Buchtička’

Pinus mugo ’336 Budvar’  Miroslav Malík CZ

Pinus pseudopumilio x ’336 Budvar’

Pinus mugo ’Bultinck’

Pinus rotundata ’1002 Bungr’

Pinus pseudopumilio x ’1151 Buřič’

Pinus pseudopumilio x ’933 Burke’

Pinus pseudopumilio x ’621 Busola’

Pinus mugo ’184 Burzinka’  Miroslav Malík CZ

Pinus pseudopumilio x ’184 Buřinka’

Pinus pseudopumilio x ’1266 Bizet’

Pinus mugo ’925 Cadilak’  Miroslav Malík CZ

Pinus mugo ’925 Cadilak’  Miroslav Malík CZ

Pinus pseudopumilio ’925 Cadilak’  Mesterhazy & Malík photo

Pinus pseudopumilio x ’925 Cadilak’

Pinus pseudopumilio x ’226 Čarodĕj’

Pinus mugo ’172 Carodejnice’  Miroslav Malík CZ

Pinus pseudopumilio x ’172 Čarodĕjnice’

Pinus mugo ’Carstens’

Pinus mugo ’311 Casiope’  Miroslav Malík CZ

Pinus pseudopumilio x ’311 Casiope’

Pinus pseudopumilio x ’1146 Čedič’

Pinus mugo ’944 Cekani’  Miroslav Malík CZ

Pinus pseudopumilio x ’944 Čekání’

Pinus pseudopumilio ’1230 Cekanka’  Mesterhazy & Malík photo

Pinus pseudopumilio ’1230 Cekanka’  Mesterhazy & Malík photo

Pinus pseudopumilio ’1230 Cekanka’  Mesterhazy & Malík photo

Pinus pseudopumilio ’1230 Cekanka’  Mesterhazy & Malík photo

Pinus pseudopumilio x ’1230 Čekanka’

Pinus pseudopumilio ’665 Cekanka’  Mesterhazy & Krejči photo

Pinus pseudopumilio ’665 Cekanka’  Mesterhazy & Krejči photo

Pinus rotundata ’665 Čekanka’

Pinus pseudopumilio ’377 Cely’  Mesterhazy & Malík photo

Pinus pseudopumilio ’377 Cely’  Mesterhazy & Krejči photo

Pinus pseudopumilio x ’377 Celý’

Pinus pseudopumilio ’1020 Cep’  Mesterhazy & Malík photo

Pinus pseudopumilio ’1020 Cep’  Mesterhazy & Valenta photo

Pinus rotundata ’1020 Cep’  Mesterhazy & Malík photo

Pinus rotundata ’1020 Cep’  Mesterhazy & Malík photo

Pinus rotundata ’1020 Cep’

Pinus pseudopumilio x ’581 Čepice’

Pinus rotundata ’1044 Cerna’  Mesterhazy & Malík photo

Pinus rotundata ’1044 Cerna’  Mesterhazy & Malík photo

Pinus rotundata ’1044 Černá’

Pinus pseudopumilio x ’469 Čert’

Pinus pseudopumilio ’922 Cesticka’  Mesterhazy & Malík photo

Pinus rotundata ’922 Cestička’

Pinus pseudopumilio x ’790 Červená Stezka’

Pinus rotundata ’658 Červené Blato’

Pinus pseudopumilio ’1035 Cesta’  Mesterhazy & Malík photo

Pinus pseudopumilio ’1035 Cesta’  Mesterhazy & Malík photo

Pinus rotundata ’1035 Cesta’  Mesterhazy & Malík photo

Pinus pseudopumilio ’1035 Cesta’  Mesterhazy & Valenta photo

Pinus pseudopumilio ’1035 Cesta’  Mesterhazy & Valenta photo

Pinus pseudopumilio ’1035 Cesta’  Mesterhazy & Malík photo

Pinus pseudopumilio ’1035 Cesta’  Mesterhazy & Valenta photo

Pinus pseudopumilio ’1035 Cesta’  Mesterhazy & Valenta photo

Pinus pseudopumilio ’Cesta’  Mesterhazy & Malik photo

Pinus rotundata ’1035 Cesta’

Pinus pseudopumilio x ’711 Čestný’

Pinus mugo ’Chameleon’  Mesterházy & Malík photo

Pinus mugo ’Chameleon’  Mesterházy & Malík photo

Pinus pseudopumilio ’874 Chata’  Mesterhazy & Malík photo

Pinus pseudopumilio x ’874 Chata’

Pinus pseudopumilio x ’822 Chcíplina’

Pinus pseudopumilio ’935 Chcíploušek’  Mesterhazy & Malík photo

Pinus pseudopumilio x ’935 Chcíploušek’

Pinus mugo ’221 Chlupac’  Miroslav Malík CZ

Pinus pseudopumilio ’221 Chlupac’  Mesterhazy & Valenta photo

Pinus pseudopumilio ’221 Chlupac’  Mesterhazy & Valenta photo

Pinus pseudopumilio x ’221 Chlupáč’

Pinus pseudopumilio x ’223 Chlupatý’

Pinus rotundata ’1027 Chodnik’  Mesterhazy & Malík photo

Pinus rotundata ’1027 Chodník’

Pinus pseudopumilio x ’466 Chroust’

Pinus rotundata ’1072 Chuj’  Mesterhazy & Malík photo

Pinus rotundata ’1072 Chuj’  Mesterhazy & Malík photo

Pinus pseudopumilio x ’1072 Chuj’

Pinus pseudopumilio x ’406 Čibuk’

Pinus pseudopumilio ’1278 Cikánská Slat’

Pinus mugo ’181 Cinan’  Miroslav Malík CZ

Pinus pseudopumilio x ’Číňan’

Pinus mugo ’511 Cinovec 1’  Miroslav Malík CZ

Pinus pseudopumilio ’511 Cinovec 1’  Mesterhazy & Malík photo

Pinus pseudopumilio ’511 Cinovec’  Mesterhazy & Krejči photo

Pinus pseudopumilio ’511 Cinovec’  Mesterhazy & Malík photo

Pinus pseudopumilio ’511 Cinovec’  Mesterhazy & Malík photo

Pinus rotundata ’511 Cínovec 1’

Pinus mugo ’512 Cinovec 2’  Miroslav Malík CZ

Pinus pseudopumilio ’512 Cinovec 2’  Mesterhazy & Malík photo

Pinus pseudopumilio ’512 Cinovec 2’  Mesterhazy & Malík photo

Pinus rotundata ’512 Cínovec 2’

Pinus mugo ’403 Cipisek’  Miroslav Malík CZ

Pinus pseudopumilio ’403 Cipisek’  Mesterhazy & Malík photo

Pinus pseudopumilio ’403 Cipisek’  Mesterhazy & Malík photo

Pinus pseudopumilio x ’403 Cipísek’

Pinus pseudopumilio ’885 Cisar’  Mesterhazy & Malík photo

Pinus pseudopumilio ’885 Cisar’  Mesterhazy & Malík photo

Pinus pseudopumilio ’885 Cisar’  Mesterhazy & Malík photo

Pinus pseudopumilio ’885 Cisar’  Mesterhazy & Malík photo

Pinus pseudopumilio x ’885 Císař’

Pinus pseudopumilio ’301 Citron’  Mesterhazy & Malík photo

Pinus pseudopumilio ’301 Citron’  Mesterhazy & Malík photo

Pinus pseudopumilio x ’301 Citron’

Pinus mugo ’507 Cocka’  Miroslav Malík CZ

Pinus rotundata ’507 Čočka’

Pinus mugo ’Congesta’  Mesterházy & Malík photo

Pinus pseudopumilio x ’1173 Čouhák’

Pinus pseudopumilio ’383 Ctvrtek’  Mesterhazy & Krejči photo

Pinus pseudopumilio ’383 Ctvrtek’  Mesterhazy & Krejči photo

Pinus pseudopumilio x ’383 Čtvrtek’

Pinus mugo ’451 Cukrovany’  Miroslav Malík CZ

Pinus pseudopumilio x ’451 Cukrovaný’

Pinus rotundata ’1318 Cumel’  Mesterhazy & Malík photo

Pinus rotundata ’1318 Cumel’  Mesterhazy & Malík photo

Pinus rotundata ’1318 Cumel’

Pinus pseudopumilio ’Cupr’  Milan & Lenka Šimánek photo

Pinus pseudopumilio x ’1458 Čupr’

Pinus pseudopumilio ’1136 Cyril’  Mesterhazy & Malík photo

Pinus pseudopumilio ’1136 Cyril’  Mesterhazy & Malík photo

Pinus pseudopumilio ’1136 Cyril’  Mesterhazy & Malík photo

Pinus pseudopumilio ’Cyrill’  Mesterhazy & Malik photo

Pinus pseudopumilio x ’1136 Cyril’

Pinus mugo ’179 Dabel’  Miroslav Malík CZ

Pinus pseudopumilio x ’Ďábel’

Pinus mugo ’142 Dacan’  Miroslav Malík CZ

Pinus pseudopumilio x ’142 Dacan’

Pinus mugo ’Dachstein # 1’

Pinus mugo ’Dachstein # 2’

Pinus mugo ’Dachstein 2’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus mugo ’Dachstein # 3’

Pinus mugo ’Dachstein # 5’  Mesterházy & Malík photo

Pinus pseudopumilio x ’739 Dačice’

Pinus rotundata ’910 Dačice # 2’

Pinus mugo ’105 Dafravo’  Miroslav Malík CZ

Pinus pseudopumilio x ’105 Dafrávo’

Pinus mugo ’472 Darbujan’  Miroslav Malík CZ

Pinus pseudopumilio x ’472 Dařbuján’

Pinus mugo ’664 Dasny’  Miroslav Malík CZ

Pinus rotundata ’664 Dasný’

Pinus pseudopumilio ’1075 Datel’  Mesterhazy & Malík photo

Pinus pseudopumilio x ’1075 Datel’

Pinus mugo ’Dave’s Choice’  Mesterházy & Malík photo

Pinus mugo ’131 David’  Miroslav Malík CZ

Pinus pseudopumilio ’131 David’  Mesterhazy & Krejči photo

Pinus pseudopumilio x ’131 David’

Pinus mugo ’209 David Copperfield’  Miroslav Malík CZ

Pinus pseudopumilio x ’209 David Copperfield’

Pinus mugo ’233 David Holubec’  Miroslav Malík CZ

Pinus mugo ’233 David Holubec’  Miroslav Malík CZ

Pinus pseudopumilio ’233 David Holubec’              Mesterhazy & Malík photo

Pinus pseudopumilio ’233 David Holubec’              Mesterhazy & Krejči photo

Pinus pseudopumilio x ’233 David Holubec’

Pinus pseudopumilio ’333 David Holubec’  Mesterhazy & Malík photo

Pinus pseudopumilio ’David Holubec’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus pseudopumilio ’David Holubec’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus pseudopumilio x ’333 David Holubec’ (Konrát)

Pinus mugo ’David’ Troja 4 CZ

Pinus mugo ’David Compresa’  CZ  Mesterházy & Malík photo

Pinus mugo ’David Compact’ CZ

Pinus pseudopumilio ’347 Debil’  Mesterhazy & Krejči photo

Pinus pseudopumilio ’347 Debil’  Mesterhazy & Krejči photo

Pinus pseudopumilio x ’347 Debyl’

Pinus mugo ’December Gold’

Pinus pseudopumilio x ’826 Dederon’

Pinus mugo ’Dekoration’  Mesterházy & Malík photo

Pinus mugo ’Dekoration’  Mesterházy & Malík photo

Pinus mugo ’335 Demon’  Miroslav Malík CZ

Pinus pseudopumilio x ’335 Démon’

Pinus pseudopumilio x ’952’ Demonstrace’

Pinus mugo ’Denny’s Dwarf’

Pinus mugo ’Denny’s Dwarf’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus mugo ’134 Destnik’  Miroslav Malík CZ

Pinus pseudopumilio x ’134 Deštník’

Pinus mugo ’207 Diamant’  Miroslav Malík CZ

Pinus pseudopumilio ’Diamant’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus pseudopumilio ’Diamant’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus pseudopumilio x ’207 Diamant’

Pinus mugo ’555 Diana’  Miroslav Malík CZ

Pinus pseudopumilio ’555 Diana’  Mesterhazy & Malík photo

Pinus pseudopumilio x ’555 Diana’

Pinus mugo ’950 Diblik’  Miroslav Malík CZ

Pinus mugo ’950 Diblik’  Miroslav Malík CZ

Pinus pseudopumilio ’950 Diblik’  Mesterhazy & Malík photo

Pinus pseudopumilio ’950 Diblik’  Mesterhazy & Malík photo

Pinus pseudopumilio ’950 Diblik’  Mesterhazy & Malík photo

Pinus pseudopumilio ’950 Diblik’  Mesterhazy & Malík photo

Pinus pseudopumilio ’950 Diblik’  Mesterhazy & Malík photo

Pinus pseudopumilio ’Diblik’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus pseudopumilio x ’950 Diblík’

Pinus mugo ’160 Didi’  Miroslav Malík CZ

Pinus pseudopumilio x ’160 Didi’

Pinus mugo ’914 Didicek’  Miroslav Malík CZ

Pinus pseudopumilio ’914 Didicek’  Mesterhazy & Malík photo

Pinus pseudopumilio ’Didicek’  Mesterhazy & Malik photo

Pinus pseudopumilio x ’914 Didíček’

Pinus mugo ’Dikobraz’ CZ

Pinus pseudopumilio x ’204 Dirk’

Pinus pseudopumilio x ’448 Disk’

Pinus rotundata x sylvestris ’1011 Divný’

Pinus pseudopumilio x ’697 Divočák’

Pinus pseudopumilio ’681 Dobra’  Mesterhazy & Krejči photo

Pinus pseudopumilio ’681 Dobra’  Mesterhazy & Krejči photo

Pinus pseudopumilio x ’681 Dobrá’

Pinus mugo ’Dlouha Luka’  CZ  Mesterházy & Malík photo

Pinus mugo ’Dlouhy Dul’  CZ  Mesterházy & Malík photo

Pinus mugo ’222 Dodo’  Miroslav Malík CZ

Pinus pseudopumilio x ’222 Dodo’

Pinus pseudopumilio x ’1145 Dominika’

Pinus mugo ’Dominikhütte’  Mesterházy & Malík photo

Pinus pseudopumilio x ’1305 Dorf’

Pinus rotundata ’1049 Doubravka’

Pinus rotundata ’1221 Dračí Skála’

Pinus rotundata ’1222 Dračí Hnízdo’

Pinus rotundata ’909 Dračice’

Pinus pseudopumilio x ’682 Dráha’

Pinus pseudopumilio ’1232 Drak’  Mesterhazy & Malík photo

Pinus pseudopumilio ’1232 Drak’  Mesterhazy & Malík photo

Pinus pseudopumilio ’1232 Drak’  Mesterhazy & Malík photo

Pinus pseudopumilio ’1232 Drak’  Mesterhazy & Malík photo

Pinus pseudopumilio x ’1232 Drak’

Pinus mugo ’275 Drakula’  Miroslav Malík CZ

Pinus pseudopumilio ’275 Drakula’  Mesterhazy & Etzelstorfer photo

Pinus pseudopumilio ’275 Drakula’  Mesterhazy & Etzelstorfer photo

Pinus pseudopumilio x ’275 Drákula’

Pinus rotundata ’517 Dreiköpfig’ GER

Pinus mugo ’432 Drek’  Miroslav Malík CZ

Pinus pseudopumilio ’432 Drak’  Mesterhazy & Krejči photo

Pinus pseudopumilio x ’432 Drek’

Pinus mugo ’103 Drobecek’  Miroslav Malík CZ

Pinus pseudopumilio x ’103 Drobeček’

Pinus pseudopumilio x Pinus rotundata ’853 Drobňous’

Pinus pseudopumilio ’734 Drobny’  Mesterhazy & Malík photo

Pinus pseudopumilio x ’734 Drobný’

Pinus rotundata ’691 Druhák’

Pinus mugo ’808 Duben’  Miroslav Malík CZ

Pinus pseudopumilio x ’808 Duben’

Pinus mugo ’423 Dukovany’  Miroslav Malík CZ

Pinus pseudopumilio x ’423 Dukovany’

Pinus mugo ’538 Dundelec’  Miroslav Malík CZ

Pinus pseudopumilio x ’538 Dundelec’

Pinus pseudopumilio ’1140 Dusan’  Mesterhazy & Malík photo

Pinus pseudopumilio ’1140 Dusan’  Mesterhazy & Malík photo

Pinus pseudopumilio ’Dusan’  Mesterhazy & Malik photo

Pinus pseudopumilio ’Dusan’  Mesterhazy & Malik photo

Pinus pseudopumilio x ’1140 Dušan’

Pinus pseudopumilio ’781 Dutina’  Mesterhazy & Malík photo

Pinus pseudopumilio ’781 Dutina’  Mesterhazy & Malík photo

Pinus pseudopumilio ’781 Dutina’  Mesterhazy & Krejči photo

Pinus pseudopumilio ’781 Dutina’  Mesterhazy & Malík photo

Pinus pseudopumilio ’Dutina’  Mesterhazy & Malik photo

Pinus rotundata 781 Dutina’ Hőle

Pinus rotundata ’1323 Dvojáček’

Pinus mugo ’101 Dvoják’  Miroslav Malík CZ

Pinus pseudopumilio x ’101 Dvoják’

Pinus mugo ’828 Dvojcata’  Miroslav Malík CZ

Pinus pseudopumilio ’828 Dvojcata’  Mesterhazy & Krejči photo

Pinus pseudopumilio x ’828 Dvojčata’

Pinus mugo ’610 Dyne’  Miroslav Malík CZ

Pinus mugo ’610 Dyne’  Miroslav Malík CZ

Pinus pseudopumilio x ’610 Dýnĕ’

Pinus pseudopumilio x ’638 Džbán’

Pinus mugo ‘Edelweiss‘ Etz

Pinus pseudopumilio ’338 Efenberger’  Mesterhazy & Malík photo

Pinus pseudopumilio ’Efenberger’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus pseudopumilio ’Efenberger’  Mesterhazy & Malik photo

Pinus pseudopumilio x ’338 Efenberger’

Pinus mugo ’Eisbär’  Mesterházy & Malík photo

Pinus mugo ’Eisbär’  Mesterházy & Malík photo

Pinus mugo ’Eisbär’  Mesterhazy & Malik photo

Pinus mugo ’Eishöhle’

Pinus pseudopumilio ’1313 Elegance’  Mesterhazy & Malík photo

Pinus pseudopumilio ’1313 Elegance’  Mesterhazy & Malík photo

Pinus pseudopumilio ’1313 Elegance’  Mesterhazy & Malík photo

Pinus pseudopumilio ’1313 Elegance’  Mesterhazy & Malík photo

Pinus pseudopumilio ’1313 Elegance’  Mesterhazy & Malík photo

Pinus pseudopumilio ’1313 Elegance’  Mesterhazy & Malík photo

Pinus rotundata ’1313 Elegance’

Pinus pseudopumilio x Pinus rotundata ’839 Elipsa’

Pinus pseudopumilio x ’1134 Eman’

Pinus rotundata ’689 Emanuel’

Pinus pseudopumilio x ’577 Ementál’

Pinus pseudopumilio ’622 Erb’  Mesterhazy & Malík photo

Pinus pseudopumilio ’622 Erb’  Mesterhazy & Malík photo

Pinus pseudopumilio x ’622 Erb’

Pinus pseudopumilio ’1158 Esmeralda’  Mesterhazy & Malík photo

Pinus pseudopumilio ’1158 Esmeralda’  Mesterhazy & Malík photo

Pinus pseudopumilio ’1158 Esmeralda’  Mesterhazy & Malík photo

Pinus pseudopumilio ’1158 Esmeralda’  Mesterhazy & Malík photo

Pinus pseudopumilio ’Esmeralda’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus pseudopumilio ’Esmeralda’  Mesterhazy & Malik photo

Pinus pseudopumilio x ’1158 Esmeralda’

Pinus mugo ’635 Eso’  Miroslav Malík CZ

Pinus mugo ’635 Eso’  Miroslav Malík CZ

Pinus mugo ’635 Eso’  Miroslav Malík CZ

Pinus pseudopumilio ’635 Eso’  Mesterhazy & Krejči photo

Pinus pseudopumilio x ’635 Eso’

Pinus mugo ’Esveld’

Pinus pseudopumilio ’1160 Etika’  Mesterhazy & Malík photo

Pinus pseudopumilio ’1160 Etika’  Mesterhazy & Malík photo

Pinus pseudopumilio ’Etika’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus pseudopumilio x ’1160 Etika’

Pinus pseudopumilio x ’1382 Etlas’

Pinus pseudopumilio ’Etzelstorfer Hexe’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus mugo ’230 Fajfka’  Miroslav Malík CZ

Pinus pseudopumilio x ’230 Fajfka’

Pinus pseudopumilio x ’388 Fanda’

Pinus mugo ’199 Fantastika’  Miroslav Malík CZ

Pinus pseudopumilio x ’199 Fantastika’

Pinus mugo ’1481 Fantomas’

Pinus mugo ’305 Faraon’  Miroslav Malík CZ

Pinus mugo ’305 Faraon’  Miroslav Malík CZ

Pinus pseudopumilio x ’305 Faraon’

Pinus pseudopumilio x ’966 Fatra’

Pinus mugo ’916 Fazole’  Miroslav Malík CZ

Pinus pseudopumilio x ’916 Fazole’

Pinus pseudopumilio x ’219 Ferdinand’

Pinus mugo ’239 Fesak’  Miroslav Malík CZ

Pinus pseudopumilio ’239 Fesak’  Mesterhazy & Malík photo

Pinus pseudopumilio ’239 Fesak’  Mesterhazy & Malík photo

Pinus pseudopumilio x ’239 Fešák’

Pinus pseudopumilio ’500 Filigran’  Mesterhazy & Valenta photo

Pinus pseudopumilio ’500 Filigran’  Mesterhazy & Valenta photo

Pinus pseudopumilio ’500 Valenta Filigran’  Mesterhazy & Malík photo

Pinus pseudopumilio ’500 Valenta Filigran’  Mesterhazy & Malík photo

Pinus pseudopumilio ’500 Valenta Filigran’  Mesterhazy & Malík photo

Pinus pseudopumilio x ’500 Filigran’

Pinus mugo ’247 Filip’  Miroslav Malík CZ

Pinus mugo ’247 Filip’  Miroslav Malík CZ

Pinus pseudopumilio x ’247 Filip’

Pinus mugo ’1454 Filip’

Pinus mugo ‘Filip´s Crown Jewel‘

Pinus mugo ’Filip’s Little Crown’

Pinus mugo ’Filip’s Little Crown’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus mugo ’1471 Finger’ Etz

Pinus mugo ’Fish Hook’  Mesterházy & Malík photo

Pinus mugo ’Fischleinboden’

Pinus muho ’Fischleinboden’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus pseudopumilio ’508 Flaje’  Mesterhazy & Malík photo

Pinus pseudopumilio ’508 Flaje’  Mesterhazy & Malík photo

Pinus pseudopumilio ’508 Flaje’  Mesterhazy & Malík photo

Pinus rotundata ’508 Fláje’

Pinus rotundata ’1192 Ford’

Pinus pseudopumilio x ’1138 Fotr’

Pinus pseudopumilio x ’294 Fousáč’

Pinus mugo ’139 Fradávo’  Miroslav Malík CZ

Pinus pseudopumilio x ’139 Fradávo’

Pinus rotundata ’913 Frantíškov’

Pinus mugo ’Frieda’

Pinus mugo ‘Flanders Belle‘

Pinus rotundata ’893 Frigo’

Pinus pseudopumilio ’979 Fritol’  Mesterhazy & Malík photo

Pinus pseudopumilio ’979 Fritol’  Mesterhazy & Malík photo

Pinus pseudopumilio ’979 Fritol’  Mesterhazy & Malík photo

Pinus pseudopumilio ’979 Fritol’  Mesterhazy & Malík photo

Pinus pseudopumilio ’Fritol’  Mesterhazy & Malik photo

Pinus pseudopumilio ’Fritol’  Mesterhazy & Malik photo

Pinus pseudopumilio x ’979 Fritol’

Pinus mugo ’Frodo’  Mesterházy & Malík photo

Pinus mugo ’Frodo’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus mugo ’Frodo’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus rotundata ’901 Frost’

Pinus pseudopumilio ’699 Fujtajbl’  Mesterhazy & Krejči photo

Pinus pseudopumilio x ’699 Fujtajbl’

Pinus rotundata ’1193 Fun’

Pinus mugo ’Fussball’

Pinus mugo ’Fussball’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus mugo ’Fussball’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus pseudopumilio ’1165 Gala’  Mesterhazy & Malík photo

Pinus pseudopumilio ’1165 Gala’  Mesterhazy & Malík photo

Pinus pseudopumilio ’Gala’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus pseudopumilio ’Gala’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus pseudopumilio ’Gala’  Mesterhazy & Malik photo

Pinus pseudopumilio x ’1165 Gala’

Pinus mugo ’327 Gambrinus’  Miroslav Malík CZ

Pinus pseudopumilio x ’327 Gambrinus’

Pinus pseudopumilio x ’1144 Gambuzín’

Pinus mugo ’1482 Gardeccia Hutecia’

Pinus pseudopumilio x ’819 Gaston’

Pinus pseudopumilio x ’712 Gelb’ = Žlutý

Pinus mugo ‘Gerringong‘

Pinus mugo ’419 Gigant’  Miroslav Malík CZ

Pinus pseudopumilio x ’419 Gigant’

Pinus mugo ’Gjaidalm’  Mesterházy & Malík photo

Pinus mugo ’Gjaidalm’  Mesterházy & Malík photo

Pinus mugo ’Gjaidalm’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus mugo ’Gletschblick’

Pinus pseudopumilio x ’387 Globus’

Pinus mugo ‘Gloria‘

Pinus rotundata ’1196 Gobalin’

Pinus mugo ’1352 Gogo’

Pinus mugo ’Gold’ var. pumilio

Pinus mugo ’Golden Glow’  Mesterházy & Malík photo

Pinus mugo ’Golden Glow’  Mesterházy & Malík photo

Pinus mugo ’Golden Glow’  Mesterházy & Malík photo

Pinus mugo ’Golden Glow’  Mesterhazy & Malik photo

Pinus mugo ’Golden Glow’  Mesterhazy & Malik photo

Pinus mugo ’107 Golden Sebastian’  Miroslav Malík CZ

Pinus pseudopumilio x ’107 Golden Sebatian’

Pinus mugo ’Golden Star’  Mesterházy & Malík photo

Pinus mugo ’Golden Star’  Mesterházy & Malík photo

Pinus mugo ’Goldkissen’  Mesterházy & Malík photo

Pinus mugo ’Goldkissen’  Mesterházy & Malík photo

Pinus rotundata ’1219 Gomulka’

Pinus mugo ’Gordon Bentham’  Mesterházy & Malík photo

Pinus mugo ’145 Gotika’  Miroslav Malík CZ

Pinus pseudopumilio x ’145 Gotika’

Pinus mugo ’588 Granat’  Miroslav Malík CZ

Pinus pseudopumilio ’588 Granat’  Mesterhazy & Malík photo

Pinus pseudopumilio ’588 Granat’  Mesterhazy & Malík photo

Pinus pseudopumilio ’Granat’  Mesterhazy & Malik photo

Pinus pseudopumilio x ’588 Granát’

Pinus mugo ’Green Ball’  Mesterházy & Malík photo

Pinus mugo ’Green Ball’  Mesterházy & Malík photo

Pinus mugo ’418 Green Buble’  Miroslav Malík CZ

Pinus mugo ’418 Green Buble’  Miroslav Malík CZ

Pinus pseudopumilio x ’418 Green Buble’

Pinus mugo ’1373 Grossglockner’

Pinus pseudopumilio ’1139 Gustav’  Mesterhazy & Malík photo

Pinus pseudopumilio ’1139 Gustav’  Mesterhazy & Malík photo

Pinus pseudopumilio ’Gustav’  Mesterhazy & Malik photo

Pinus pseudopumilio x ’1139 Gustav’

Pinus pseudopumilio ’992 Habrik’  Mesterhazy & Malík photo

Pinus pseudopumilio ’Habrik’  Mesterhazy & Malik photo

Pinus pseudopumilio x ’992 Habřík’

Pinus pseudopumilio ’805 Hacek’  Mesterhazy & Malík photo

Pinus pseudopumilio ’805 Hacek’  Mesterhazy & Malík photo

Pinus pseudopumilio x ’805 Háček’

Pinus pseudopumilio x Pinus rotundata ’844 Háčkovaný’

Pinus pseudopumilio x ’1171 Hádek’

Pinus pseudopumilio x ’136 Hades’

Pinus pseudopumilio x ’1312 Hadýchaný’

Pinus mugo ’426 Hafan’  Miroslav Malík CZ

Pinus mugo ’426 Hafan’  Miroslav Malík CZ

Pinus pseudopumilio x ’426 Hafan’

Pinus rotundata ’889 Hajaja’

Pinus pseudopumilio x Pinus rotundata ’836 Halda’

Pinus mugo ’1364 Hallstatt’

Pinus mugo ’261 Haluze’  Miroslav Malík CZ

Pinus pseudopumilio x ’261 Haluze’

Pinus mugo ’258 Hana’  Miroslav Malík CZ

Pinus pseudopumilio x ’258 Hana’

Pinus mugo ’268 Hanicka’  Miroslav Malík CZ

Pinus pseudopumilio x ’268 Hanička’

Pinus mugo ’Hardy’

Pinus rotundata ’890 Harm’

Pinus pseudopumilio x ’291 Hašašíra’

Pinus rotundata ’1213 Hastrman’

Pinus pseudopumilio x ’315 Hat’apka’

Pinus mugo ’HB 1’  Mesterházy & Malík photo

Pinus mugo ’HB 1’  Mesterházy & Malík photo

Pinus rotundata ’1195 Hečka’

Pinus mugo ’Hecuje Hennenbichler’  Mesterházy & Malík photo

Pinus mugo ’1456 Hegeš’

Pinus pseudopumilio ’1264 Heide’  Mesterhazy & Malík photo

Pinus pseudopumilio ’1264 Heide’  Mesterhazy & Malík photo

Pinus pseudopumilio x ’1264 Heide’

Pinus mugo ’141 Helma’  Miroslav Malík CZ

Pinus pseudopumilio ’141 Helma’  Mesterhazy & Malík photo

Pinus pseudopumilio ’141 Helma’  Mesterhazy & Malík photo

Pinus pseudopumilio ’141 Helma’  Mesterhazy & Krejči photo

Pinus pseudopumilio x ’141 Helma’

Pinus mugo ’Helmers Gold’

Pinus mugo ’Hennenbichler’  Mesterhazy & Malik photo

Pinus mugo ’159 Hera’  Miroslav Malík CZ

Pinus pseudopumilio ’159 Hera’  Mesterhazy & Malík photo

Pinus pseudopumilio x ’159 Héra’

Pinus mugo ’1473 Herbstsonne’

Pinus mugo ’Herbstsonne’  Mesterhazy & Malik photo

Pinus mugo ’161 Hermes’  Miroslav Malík CZ

Pinus pseudopumilio ’161 Hermes’  Mesterhazy & Krejči photo

Pinus pseudopumilio x ’161 Hermes’

Pinus mugo ’453 Herta’  Miroslav Malík CZ

Pinus pseudopumilio ’453 Herta’  Mesterhazy & Krejči photo

Pinus pseudopumilio ’453 Herta’  Mesterhazy & Krejči photo

Pinus pseudopumilio x ’453 Herta’

Pinus mugo ’250 Hezoucky’  Miroslav Malík CZ

Pinus pseudopumilio x ’250 Hezoučký’

Pinus pseudopumilio x ’1112 Hičkok’

Pinus pseudopumilio ’951 Hilke’  Mesterhazy & Malík photo

Pinus pseudopumilio ’951 Hilke’  Mesterhazy & Malík photo

Pinus pseudopumilio ’951 Hilke’  Mesterhazy & Malík photo

Pinus pseudopumilio ’951 Hilke’  Mesterhazy & Malík photo

Pinus pseudopumilio x ’951 Hilke’

Pinus mugo ’Hizkarsee’

Pinus mugo ’183 Hlava’  Miroslav Malík CZ

Pinus pseudopumilio x ’183 Hlava’

Pinus pseudopumilio x ’799 Hliništĕ’

Pinus pseudopumilio x ’796 Hnĕdý’

Pinus pseudopumilio x ’1073 Hnůj’

Pinus pseudopumilio ’995 Hobit’  Mesterhazy & Malík photo

Pinus pseudopumilio ’995 Hobit’  Mesterhazy & Malík photo

Pinus pseudopumilio ’995 Hobit’  Mesterhazy & Malík photo

Pinus pseudopumilio ’995 Hobit’  Mesterhazy & Malík photo

Pinus pseudopumilio ’995 Hobit’  Mesterhazy & Malík photo

Pinus rotundata ’995 Hobit’

Pinus mugo ’Hobl’  CZ  Mesterházy & Malík photo

Pinus pseudopumilio ’1260 Hochmoor’  Mesterhazy & Malík photo

Pinus pseudopumilio ’1260 Hochmoor’  Mesterhazy & Malík photo

Pinus pseudopumilio x ’1260 Hochmoor’

Pinus mugo ’Hoersholm’

Pinus pseudopumilio ’586 Hogo Fogo’  Mesterhazy & Malík photo

Pinus pseudopumilio ’586 Hogo Fogo’  Mesterhazy & Malík photo

Pinus pseudopumilio ’586 Hogo Fogo’  Mesterhazy & Malík photo

Pinus pseudopumilio x ’586 Hogo Fogo’

Pinus pseudopumilio ’781 Dutina’  Mesterhazy & Malík photo

Pinus pseudopumilio ’781 Dutina’  Mesterhazy & Malík photo

Pinus pseudopumilio ’781 Dutina’  Mesterhazy & Krejči photo

Pinus pseudopumilio ’781 Dutina’  Mesterhazy & Malík photo

Pinus rotundata 781 Dutina’ Hőle

Pinus mugo ’Honeycomb’

Pinus pseudopumilio x Pinus rotundata ’653 Hops’

Pinus mugo ’945 Honza Valenta’  Miroslav Malík CZ

Pinus mugo ’945 Honza Valenta’  Miroslav Malík CZ

Pinus pseudopumilio ’945 Honza Valenta’  Mesterhazy & Malík photo

Pinus pseudopumilio ’945 Honza Valenta’  Mesterhazy & Malík photo

Pinus pseudopumilio ’Honza Valenta’  Mesterhazy & Malik photo

Pinus pseudopumilio x ’945 Honza Valenta’

Pinus pseudopumilio ’425 Honzik’  Mesterhazy & Malík photo

Pinus pseudopumilio ’425 Honzik’  Mesterhazy & Malík photo

Pinus pseudopumilio x ’425 Honzík’

Pinus mugo ’Hops’  (Fritsche) Valenta

Pinus pseudopumilio ’884 Horska’  Mesterhazy & Malík photo

Pinus pseudopumilio ’884 Horska’  Mesterhazy & Malík photo

Pinus pseudopumilio ’884 Horska’  Mesterhazy & Malík photo

Pinus pseudopumilio x ’884 Horská’

Pinus mugo ’Horstmann’  Mesterházy & Malík photo

Pinus pseudopumilio x ’1333 Hory’

Pinus pseudopumilio x ’1175 Houpačka’ 2006 Doktor

Pinus mugo ’1354 Houpáčka’ 2008 Kolář

Pinus pseudopumilio x ’587 Houska’

Pinus pseudopumilio x ’701 Houští’

Pinus pseudopumilio ’702 Hranice’  Mesterhazy & Malík photo

Pinus pseudopumilio x ’702 Hranice’

Pinus mugo ’666 Hrazany’  Miroslav Malík CZ

Pinus rotundata ’666 Hrazany’

Pinus pseudopumilio x ’876 Hřbitov’

Pinus mugo ’1353 Hrdina’

Pinus mugo ’124 Hribek’  Miroslav Malík CZ

Pinus pseudopumilio x ’124 Hříbek’

Pinus mugo ’Hrdina’  CZ  Mesterházy & Malík photo

Pinus mugo ’Hrma’

Pinus mugo ’102 Hrobecek’  Miroslav Malík CZ

Pinus mugo ’102 Hrobecek’  Miroslav Malík CZ

Pinus pseudopumilio x ’102 Hrobeček’

Pinus pseudopumilio x ’276 Hroch’

Pinus pseudopumilio x ’1288 Hromada’

Pinus pseudopumilio ’1336 Hromnice’

Pinus pseudopumilio x Pinus rotundata ’834 Hrouda’

Pinus pseudopumilio x ’561 Hrozný’

Pinus pseudopumilio x ’917 Hrozný’

Pinus pseudopumilio x ’1106 Hubert’

Pinus mugo ’Humpy Joska’ CZ

Pinus mugo ’Humpy Machek’  CZ  Mesterházy & Malík photo

Pinus mugo ’Humpy Mini’  Mesterházy & Malík photo

Pinus mugo ’Humpy Mini’  Mesterházy & Malík photo

Pinus mugo ’Humpy Mini’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus pseudopumilio x ’582 Hustý’

Pinus mugo ’113 Hvezda’  Miroslav Malík CZ

Pinus pseudopumilio x ’113 Hvĕzda’

Pinus rotundata ’1325 Hvĕzdice’

Pinus mugo ’Hvožďany CZ

Pinus pseudopumilio ’976 Ibiza’  Mesterhazy & Malík photo

Pinus pseudopumilio ’976 Ibiza’  Mesterhazy & Malík photo

Pinus pseudopumilio ’976 Ibiza’  Mesterhazy & Malík photo

Pinus pseudopumilio ’976 Ibiza’  Mesterhazy & Malík photo

Pinus pseudopumilio x ’976 Ibiza’

Pinus mugo ’146 Ikarus’  Miroslav Malík CZ

Pinus pseudopumilio x ’146 Ikarus’

Pinus mugo ’264 Ilona’  Miroslav Malík CZ

Pinus pseudopumilio x ’264 Ilona’

Pinus mugo ’340 Iluze’  Miroslav Malík CZ

Pinus pseudopumilio x ’340 Iluze’

Pinus mugo ’1472 Irmi’

Pinus mugo ’Irmi’  Mesterhazy & Malik photo

Pinus pseudopumilio x ’329 Isis’

Pinus mugo ’283 Istar’  Miroslav Malík CZ

Pinus pseudopumilio x ’283 Istar’

Pinus mugo ’Jacobsen’

Pinus mugo ’Jacobsen’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus mugo ’Jacobsen’  Mesterhazy & Malik photo

Pinus pseudopumilio x ’611 Jadran’

Pinus rotundata ’1201 Jagule’

Pinus pseudopumilio ’1291 Jahoda’

Pinus pseudopumilio ’1117 Jajin’  Mesterhazy & Malík photo

Pinus pseudopumilio x ’1117 Jájín’

Pinus pseudopumilio x ’368 Jakub’ 2002 Krejčí

Pinus rotundata ’1060 Jakub’ 2004 Vostřák

Pinus rotundata ’755 Jalový’

Pinus mugo ’Jalubí’ CZ

Pinus mugo ’Jana Blažková’ CZ WB of WB

Pinus mugo ’243 Janecek’  Miroslav Malík CZ

Pinus pseudopumilio x ’243 Janeček’

Pinus pseudopumilio ’643 Jantar’  Mesterhazy & Malík photo

Pinus pseudopumilio x ’643 Jantar’

Pinus mugo ’205 Jara da Cimrman’  Miroslav Malík CZ

Pinus pseudopumilio x ’205 Jára da Cimrman’

Pinus pseudopumilio ’980 Jari’  Mesterhazy & Malík photo

Pinus pseudopumilio ’980 Jari’  Mesterhazy & Malík photo

Pinus pseudopumilio ’980 Jari’  Mesterhazy & Malík photo

Pinus pseudopumilio x 980 Jari’

Pinus mugo ’248 Jarka’  Miroslav Malík CZ

Pinus pseudopumilio ’248 Jarka’  Mesterhazy & Valenta photo

Pinus pseudopumilio ’248 Jarka’  Mesterhazy & Valenta photo

Pinus pseudopumilio x ’248 Jarka’

Pinus mugo ’156 Jason’  Miroslav Malík CZ

Pinus pseudopumilio x ’156 Jasoň’

Pinus mugo ’Jeddeloh’

Pinus mugo ’490 Jehelnicek’  Miroslav Malík CZ

Pinus pseudopumilio x ’490 Jehelníček’

Pinus pseudopumilio ’1070 Jehlan’  Mesterhazy & Malík photo

Pinus pseudopumilio ’1070 Jehlan’  Mesterhazy & Malík photo

Pinus pseudopumilio x ’1070 Jehlan’

Pinus mugo ’Jelen’ CZ Sláma

Pinus pseudopumilio x ’547 Jelen’

Pinus mugo ’137 Jeleni Hora’  Miroslav Malík CZ

Pinus pseudopumilio x ’137 Jelení Hora’

Pinus mugo ’104 Jelenova’  Miroslav Malík CZ

Pinus pseudopumilio x ’104 Jelenová’

Pinus pseudopumilio x ’642 Jemný’

Pinus pseudopumilio ’932 Jemny’  Mesterhazy & Malík photo

Pinus pseudopumilio ’932 Jemny’  Mesterhazy & Malík photo

Pinus pseudopumilio x ’932 Jemný 2’

Pinus mugo ’590 Jenicek’  Miroslav Malík CZ

Pinus pseudopumilio x ’590 Jeníček’

Pinus pseudopumilio ’509 Jerabi’  Mesterhazy & Malík photo

Pinus rotundata ’509 Jeřábí’

Pinus mugo ’Jerry Morris’

Pinus mugo ’175 Jezerni’  Miroslav Malík CZ

Pinus pseudopumilio x ’175 Jezerní’

Pinus pseudopumilio ’879 Jezerni Slat’  Mesterhazy & Malík photo

Pinus pseudopumilio ’879 Jezerni Slat’  Mesterhazy & Malík photo

Pinus pseudopumilio x ’879 Jezerní Slat’

Pinus rotundata ’519 Jezero’

Pinus mugo ’558 Jezour’  Miroslav Malík CZ

Pinus pseudopumilio ’558 Jezour’  Mesterhazy & Malík photo

Pinus pseudopumilio ’558 Jezour’  Mesterhazy & Malík photo

Pinus pseudopumilio x ’558 Ježour’

Pinus pseudopumilio x ’802 Ježura’

Pinus pseudopumilio ’1338 Jezura’  Mesterhazy & Malík photo

Pinus pseudopumilio ’1338 Jezura’  Mesterhazy & Malík photo

Pinus pseudopumilio ’1338 Ježura’

Pinus mugo ’Jilemnice’ CZ

Pinus mugo ’Jindriska’  CZ  Mesterházy & Malík photo

Pinus rotundata ’972 Jinotvar’

Pinus pseudopumilio ’862 Jinovatka’  Mesterhazy & Malík photo

Pinus pseudopumilio ’862 Jinovatka’  Mesterhazy & Malík photo

Pinus pseudopumilio ’862 Jinovatka’  Mesterhazy & Malík photo

Pinus pseudopumilio ’862 Jinovatka’  Mesterhazy & Malík photo

Pinus pseudopumilio x ’862 Jinovatka’

Pinus mugo ’303 Jirka’  Miroslav Malík CZ

Pinus mugo ’303 Jirka’  Miroslav Malík CZ

Pinus pseudopumilio ’303 Jirka’  Mesterhazy & Malík photo

Pinus pseudopumilio x ’303 Jirka’

Pinus mugo ’313 Jirka Sourek’  Miroslav Malík CZ

Pinus mugo ’313 Jirka Sourek’  Miroslav Malík CZ

Pinus mugo ’313 Jirka Sourek’  Miroslav Malík CZ

Pinus mugo ’313 Jirka Sourek’  Miroslav Malík CZ

Pinus pseudopumilio ’313 Jirka’  Mesterhazy & Malík photo

Pinus pseudopumilio ’313 Jirka Sourek’  Mesterhazy & Valenta photo

Pinus pseudopumilio x ’313 Jirka Šourek’

Pinus rotundata ’1034 Jižní’

Pinus mugo ’634 Jmeli’  Miroslav Malík CZ

Pinus pseudopumilio ’634 Jmeli’  Mesterhazy & Malík photo

Pinus pseudopumilio ’634 Jmeli’  Mesterhazy & Malík photo

Pinus pseudopumilio ’634 Jmeli’  Mesterhazy & Krejči photo

Pinus pseudopumilio ’634 Jmeli’  Mesterhazy & Krejči photo

Pinus pseudopumilio x ’634 Jmelí’

Pinus mugo ’235 Josef Visarjonovic’  Miroslav Malík CZ

Pinus pseudopumilio x ’235 Josef Visarjonovič’

Pinus pseudopumilio x ’564 Junior’

Pinus rotundata ’1208 Junior’

Pinus pseudopumilio x ’988 Kadeřávek’

Pinus pseudopumilio x ’129 Kadeřavý’

Pinus pseudopumilio x ’953 Kaderžabek’

Pinus mugo ’Kafumbi’

Pinus mugo ’Kafumbi’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus pseudopumilio ’Kaja’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus mugo ’162 Kaktus’  Miroslav Malík CZ

Pinus pseudopumilio x ’162 Kaktus’

Pinus pseudopumilio x ’821 Kalek’

Pinus pseudopumilio x ’392 Kalhoty’

Pinus pseudopumilio ’868 Kaliste’  Mesterhazy & Malík photo

Pinus pseudopumilio ’868 Kaliste’  Mesterhazy & Malík photo

Pinus pseudopumilio ’868 Kaliste’  Mesterhazy & Malík photo

Pinus pseudopumilio x ’868 Kalištĕ’

Pinus pseudopumilio x Pinus rotundata ’649 Kalouš’

Pinus mugo ’615 Kamelie’  Miroslav Malík CZ

Pinus pseudopumilio x ’615 Kamelie’

Pinus mugo ’Kamila’  CZ  Mesterházy & Malík photo

Pinus pseudopumilio x ’592 Kamínek’

Pinus mugo ’Kanakova’  CZ  Mesterházy & Malík photo

Pinus pseudopumilio x ’1166 Kanál’

Pinus mugo ’616 Kanarek’  Miroslav Malík CZ

Pinus mugo ’616 Kanarek’  Miroslav Malík CZ

Pinus pseudopumilio x ’616 Kanárek’

Pinus mugo ’941 Kanci’  Miroslav Malík CZ

Pinus pseudopumilio ’941 Kanci’  Mesterhazy & Malík photo

Pinus pseudopumilio ’Kanci’  Mesterhazy & Malik photo

Pinus pseudopumilio x ’941 Kančí’

Pinus pseudopumilio ’497 Kanec’  Mesterhazy & Krejči photo

Pinus pseudopumilio ’497 Kanec’  Mesterhazy & Krejči photo

Pinus pseudopumilio x ’497 Kanec’

Pinus pseudopumilio x ’800 Kapitán’

Pinus mugo ’938 Kaplicky’  Miroslav Malík CZ

Pinus pseudopumilio x ’938 Kapličky’

Pinus pseudopumilio ’978 Kapucino’  Mesterhazy & Malík photo

Pinus pseudopumilio x ’978 Kapucino’

Pinus mugo ’249 Kapusta’  Miroslav Malík CZ

Pinus pseudopumilio x ’249 Kapusta’

Pinus mugo ’483 Karamela’  Miroslav Malík CZ

Pinus pseudopumilio ’483 Karamela’  Mesterhazy & Malík photo

Pinus pseudopumilio ’483 Karamela’  Mesterhazy & Krejči photo

Pinus pseudopumilio ’483 Karamela’  Mesterhazy & Krejči photo

Pinus pseudopumilio ’483 Karamela’  Mesterhazy & Valenta photo

Pinus pseudopumilio x ’483 Karamela’

Pinus pseudopumilio ’429 Karel IV’  Mesterhazy & Krejči photo

Pinus pseudopumilio ’429 Karel IV’  Mesterhazy & Krejči photo

Pinus pseudopumilio x ’429 Karel IV.’

Pinus mugo ’915 Karfiol’  Miroslav Malík CZ

Pinus mugo ’915 Karfiol’  Miroslav Malík CZ

Pinus pseudopumilio ’915 Karfiol’  Mesterhazy & Malík photo

Pinus pseudopumilio ’915 Karfiol’  Mesterhazy & Malík photo

Pinus pseudopumilio ’Karfiol’  Mesterhazy & Malik photo

Pinus pseudopumilio x ’915 Karfiol’

Pinus mugo ’444 Karkulka’  Miroslav Malík CZ

Pinus pseudopumilio x ’444 Karkulka’

Pinus mugo ’1448 Karo’

Pinus pseudopumilio ’372 Kastor’  Mesterhazy & Malík photo

Pinus pseudopumilio x ’372 Kastor’

Pinus mugo ’120 Káta’  Miroslav Malík CZ

Pinus pseudopumilio ’120 Kata’  Mesterhazy & Malík photo

Pinus pseudopumilio ’120 Kata’  Mesterhazy & Malík photo

Pinus pseudopumilio x ’120 Kát’a’

Pinus pseudopumilio x ’441 Katastrofa’

Pinus pseudopumilio x ’598 Kava 1’

Pinus rotundata ’900 Kava # 2’

Pinus mugo ’1030 Kava 3’  Miroslav Malík CZ

Pinus rotundata ’1030 Kava 3’

Pinus pseudopumilio x ’1108 Kava’

Pinus pseudopumilio ’1114 Kenousak’  Mesterhazy & Malík photo

Pinus pseudopumilio ’1114 Kenousak’  Mesterhazy & Malík photo

Pinus pseudopumilio ’1114 Kenousak’  Mesterhazy & Malík photo

Pinus pseudopumilio ’1114 Kenousak’  Mesterhazy & Malík photo

Pinus pseudopumilio ’1114 Kenousak’  Mesterhazy & Malík photo

Pinus pseudopumilio ’1114 Kenousak’  Mesterhazy & Malík photo

Pinus pseudopumilio x ’1114 Kenoušák’

Pinus pseudopumilio x ’726 Kenoušek’

Pinus rotundata ’898 Keny’

Pinus mugo ’Kerschbaumeier’

Pinus mugo ’126 Kevin’  Miroslav Malík CZ

Pinus pseudopumilio x ’126 Kevin’

Pinus rotundata ’1199 Khaki’

Pinus mugo ’Kissen’

Pinus mugo ’Kleiner Prinz’  Mesterházy & Malík photo

Pinus mugo ’Kleiner Prinz’  Mesterházy & Malík photo

Pinus mugo ’Kleiner Prinz’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus mugo ’Kleiner Prinz’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus mugo ’Kleiner Ruzsutec’ CZ

Pinus mugo ’282 Kleopatra’  Miroslav Malík CZ

Pinus pseudopumilio ’282 Kleopatra’  Mesterhazy & Malík photo

Pinus pseudopumilio ’282 Kleopatra’  Mesterhazy & Malík photo

Pinus pseudopumilio ’282 Kleopatra’  Mesterhazy & Valenta photo

Pinus pseudopumilio x ’282 Kleopatra’

Pinus rotundata ’1023 Klub’

Pinus mugo ’714 Klucina’  Miroslav Malík CZ

Pinus pseudopumilio x ’714 Klučina’

Pinus mugo ’Knajpa’ CZ

Pinus pseudopumilio x ’415 Knedlík’

Pinus mugo ’860 Knizeci plane’  Miroslav Malík CZ

Pinus pseudopumilio ’860 Knizeci Plane’  Mesterhazy & Malík photo

Pinus pseudopumilio x ’860 Knížecí Plánĕ’

Pinus pseudopumilio ’960 Knoflik’  Mesterhazy & Malík photo

Pinus pseudopumilio x ’960 Knoflík’

Pinus mugo ’397 Koblizek’  Miroslav Malík CZ

Pinus pseudopumilio x ’397 Koblížek’

Pinus mugo ’632 Kocicka’  Miroslav Malík CZ

Pinus mugo ’632 Kocicka’  Miroslav Malík CZ

Pinus pseudopumilio ’632 Kocicka’  Mesterhazy & Krejči photo

Pinus pseudopumilio ’632 Kocicka’  Mesterhazy & Krejči photo

Pinus pseudopumilio x ’632 Kočička’

Pinus pseudopumilio ’Kocourek’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus mugo ’Kohout SDL # 1’

Pinus mugo ’434 Kojetin’  Miroslav Malík CZ

Pinus pseudopumilio ’434 Kojetin’  Mesterhazy & Malík photo

Pinus pseudopumilio ’434 Kojetin’  Mesterhazy & Malík photo

Pinus pseudopumilio x ’434 Kojetín’

Pinus mugo ’Kokarde’

Pinus pseudopumilio x ’458 Kokos’

Pinus pseudopumilio ’1272 Kokoska’  Milan & Lenka Šimánek photo

Pinus pseudopumilio ’1272 Kokoska’  Mesterhazy & Malík photo

Pinus pseudopumilio ’1272 Kokoska’  Mesterhazy & Malík photo

Pinus pseudopumilio x ’1272 Kokoska’

Pinus mugo ’531 Kolac’  Miroslav Malík CZ

Pinus mugo ’531 Kolac’  Miroslav Malík CZ

Pinus pseudopumilio x ’531 Koláč’

Pinus mugo ’196 Kolacek’  Miroslav Malík CZ

Pinus pseudopumilio x ’Koláček’

Pinus mugo ’810 Kolar Hexe’  Miroslav Malík CZ

Pinus pseudopumilio x ’810 Kolář Hexe’ 2003

Pinus mugo ’1257 Kolář Hexe’ 2007

Pinus mugo ’Kolář Hexe’ CZ

Pinus mugo ’Kolar Hexe’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus pseudopumilio x ’369 Kolo’

Pinus mugo ’545 Kolotoc’  Miroslav Malík CZ

Pinus pseudopumilio x ’545 Kolotoč’

Pinus mugo ’461 Komar’  Miroslav Malík CZ

Pinus pseudopumilio x ’461 Komár’

Pinus rotundata ’1202 Komerz’

Pinus mugo ’668 Kometa’  Miroslav Malík CZ

Pinus rotundata ’668 Kometa’

Pinus mugo ’106 Kompakt’  Miroslav Malík CZ

Pinus pseudopumilio x ’106 Kompakt’

Pinus mugo ’717 Konadra’  Miroslav Malík CZ

Pinus pseudopumilio ’717 Konadra’  Mesterhazy & Malík photo

Pinus pseudopumilio x ’717 Koňadra’

Pinus pseudopumilio x Pinus rotundata ’650 Končetina’

Pinus pseudopumilio x ’499 Konečnĕ’

Pinus rotundata ’774 Konečný’

Pinus pseudopumilio x ’637 Konica’

Pinus pseudopumilio ’708 Konipas’  Mesterhazy & Malík photo

Pinus pseudopumilio x ’708 Konipas’

Pinus pseudopumilio x ’703 Kontrabant’

Pinus pseudopumilio x Pinus rotundata ’845 Kopec’

Pinus pseudopumilio ’1212 Koral’  Mesterhazy & Malík photo

Pinus pseudopumilio ’1212 Koral’  Mesterhazy & Malík photo

Pinus pseudopumilio ’1212 Koral’  Mesterhazy & Malík photo

Pinus pseudopumilio ’Koral’  Mesterhazy & Malik photo

Pinus rotundata ’1212 Korál’

Pinus pseudopumilio ’1275 Koralek’  Milan & Lenka Šimánek photo

Pinus pseudopumilio ’1275 Koralek’  Mesterhazy & Malík photo

Pinus pseudopumilio ’Koralek’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus pseudopumilio x ’1275 Korálek’

Pinus pseudopumilio x ’709 Kořen’ 2003 Valenta

Pinus pseudopumilio x ’981 Kořen’ 2004 Kolár

Pinus mugo ’192 Korenova’  Miroslav Malík CZ

Pinus pseudopumilio x ’Kořenová’

Pinus mugo ’Kornik’

Pinus pseudopumilio ’961 Kosicek’  Mesterhazy & Malík photo

Pinus pseudopumilio ’961 Kosicek’  Mesterhazy & Malík photo

Pinus pseudopumilio x ’961 Košíček’

Pinus rotundata ’713 Kosmonaut’

Pinus pseudopumilio x ’724 Koštĕ’

Pinus pseudopumilio ’875 Kostel’  Mesterhazy & Malík photo

Pinus pseudopumilio x ’875 Kostel’

Pinus mugo ’253 Kotrba’  Miroslav Malík CZ

Pinus pseudopumilio x ’253 Kotrba’

Pinus pseudopumilio x ’528 Koudelka’

Pinus pseudopumilio ’903 Kousicek’  Mesterhazy & Malík photo

Pinus rotundata ’903 Kousíček’

Pinus mugo ’Kouty’ CZ

Pinus pseudopumilio x ’806 Kouzelný’

Pinus mugo ’341 Kozel’  Miroslav Malík CZ

Pinus pseudopumilio x ’341 Kozel’

Pinus pseudopumilio ’878 Krajovy’  Mesterhazy & Malík photo

Pinus pseudopumilio ’878 Krajovy’  Mesterhazy & Malík photo

Pinus pseudopumilio x ’878 Krajový’

Pinus pseudopumilio ’880 Kral’  Miroslav Malík CZ

Pinus pseudopumilio ’880 Kral’  Miroslav Malík CZ

Pinus pseudopumilio ’880 Kral’  Miroslav Malík CZ

Pinus pseudopumilio ’880 Kral’  Mesterhazy & Malík photo

Pinus pseudopumilio ’880 Kral’  Mesterhazy & Malík photo

Pinus pseudopumilio ’880 Kral’  Mesterhazy & Malík photo

Pinus pseudopumilio ’880 Kral’  Mesterhazy & Malík photo

Pinus pseudopumilio x ’880 Král’

Pinus mugo ’750 Kral Sumavy’  Miroslav Malík CZ

Pinus mugo ’750 Kral Sumavy’  Miroslav Malík CZ

Pinus rotundata ’750 Kral Sumavy’  Mesterhazy & Malík photo

Pinus rotundata ’Kral Sumavy’  Mesterhazy & Malik photo

Pinus rotundata ’750 Král Šumavý’

Pinus mugo ’198 Kralik’  Miroslav Malík CZ

Pinus pseudopumilio x ’Králík’

Pinus mugo ’464 Kram’  Miroslav Malík CZ

Pinus pseudopumilio x ’464 Krám’

Pinus mugo ’479 Krap’  Miroslav Malík CZ

Pinus pseudopumilio x ’479 Křáp’

Pinus mugo ’229 Krasavec’  Miroslav Malík CZ

Pinus pseudopumilio ’229 Krasavec’  Mesterhazy & Malík photo

Pinus pseudopumilio ’229 Krasavec’  Mesterhazy & Malík photo

Pinus pseudopumilio ’229 Krasavec’  Mesterhazy & Malík photo

Pinus pseudopumilio x ’229 Krasavec’

Pinus mugo ’367 Krasny Krejči’  Miroslav Malík CZ

Pinus mugo ’367 Krasny Krejči’  Miroslav Malík CZ

Pinus pseudopumilio ’367 Krasny Krejči’  Mesterhazy & Malík photo

Pinus pseudopumilio ’364 Krasny Krejči’  Mesterhazy & Malík photo

Pinus pseudopumilio ’364 Krasny Krejči’  Mesterhazy & Malík photo

Pinus pseudopumilio ’367 Krasny Krejči’  Mesterhazy & Malík photo

Pinus pseudopumilio ’Krasny Krejci’  Mesterhazy & Malik photo

Pinus pseudopumilio x ’367 Krásný Krejčí’

Pinus pseudopumilio x ’356 Kravnec’

Pinus pseudopumilio ’363 Krcin’  Mesterhazy & Malík photo

Pinus pseudopumilio x ’363 Krčín’ 2002 Krejčí

Pinus rotundata ’1032 Krčín’ 2004 Vasek Vostřák

Pinus mugo ’Krejčí’ CZ WB of WB

Pinus mugo ’Krejci’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus mugo ’273 Krejči’  Miroslav Malík CZ

Pinus pseudopumilio ’273 Krejči’  Mesterhazy & Malík photo

Pinus pseudopumilio ’273 Krejči’  Mesterhazy & Malík photo

Pinus pseudopumilio x ’273 Krejči’

Pinus rotundata ’1000 Krejči Hexe’  Mesterhazy & Malík photo

Pinus pseudopumilio ’Krejci Hexe’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus pseudopumilio ’Krejci Hexe’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus rotundata ’Krejci Hexe’  Mesterhazy & Malik photo

Pinus rotundata ’1000 Krejči Hexe’

Pinus pseudopumilio ’359 Krejči Super’  Mesterhazy & Malík photo

Pinus pseudopumilio ’359 Krejči Super’  Mesterhazy & Malík photo

Pinus pseudopumilio ’359 Krejči Super’  Mesterhazy & Malík photo

Pinus pseudopumilio ’359 Krejči Super’  Mesterhazy & Krejči photo

Pinus pseudopumilio ’359 Krejči Super’  Mesterhazy & Krejči photo

Pinus pseudopumilio x ’359 Krejčí Super’

Pinus mugo ’218 Kremilek’  Miroslav Malík CZ

Pinus pseudopumilio ’218 Kremilek’  Mesterhazy & Malík photo

Pinus pseudopumilio x ’218 Křemílek’

Pinus mugo ’151 Kreslo’  Miroslav Malík CZ

Pinus pseudopumilio x ’151 Křeslo’

Pinus mugo ’1371 Kreten’

Pinus mugo ’Kreuj’

Pinus pseudopumilio x ’484 Křídlo’

Pinus mugo ’Krippenstein’

Pinus pseudopumilio ’595 Krystal’  Mesterhazy & Malík photo

Pinus pseudopumilio ’595 Krystal’  Mesterhazy & Malík photo

Pinus pseudopumilio ’595 Krystal’  Mesterhazy & Krejči photo

Pinus pseudopumilio ’595 Krystal’  Mesterhazy & Krejči photo

Pinus pseudopumilio x ’595 Kristal’

Pinus pseudopumilio ’1209 Kristata Honza’  Mesterhazy & Malík photo

Pinus rotundata ’1209 Kristata’

Pinus rotundata ’1227 Kristina’

Pinus mugo ’166 Krivak’  Miroslav Malík CZ

Pinus pseudopumilio x ’166 Křivák’

Pinus pseudopumilio x rotundata ’597 Křiženec’

Pinus mugo ’217 Krouceny’  Miroslav Malík CZ

Pinus pseudopumilio ’217 Pucmeloun’  Mesterhazy & Malík photo

Pinus pseudopumilio x ’ 217 Kroucený’

Pinus mugo ’747 Krovi’  Miroslav Malík CZ

Pinus pseudopumilio ’747 Krovi’  Mesterhazy & Krejči photo

Pinus pseudopumilio ’747 Krovi’  Mesterhazy & Krejči photo

Pinus rotundata ’747 Křovi’

Pinus pseudopumilio x ’279 Krpatec’

Pinus mugo ’117 Krtek’  Miroslav Malík CZ

Pinus mugo ’117 Krtek’  Miroslav Malík CZ

Pinus pseudopumilio x ’117 Krtek’

Pinus mugo ’422 Krtinec’  Miroslav Malík CZ

Pinus pseudopumilio ’422 Krtinec’  Mesterhazy & Malík photo

Pinus pseudopumilio ’422 Krtinec’  Mesterhazy & Malík photo

Pinus pseudopumilio ’422 Krtinec’  Mesterhazy & Krejči photo

Pinus pseudopumilio x ’422 Krtinec’

Pinus mugo ’119 Krutas’  Miroslav Malík CZ

Pinus pseudopumilio x ’119 Krut’as’

Pinus rotundata ’895 Kuba’

Pinus rotundata ’1036 Kubata’

Pinus rotundata ’897 Kuchynĕ’

Pinus pseudopumilio ’793 Kudrnac’  Mesterhazy & Krejči photo

Pinus pseudopumilio x ’793 Kudrnáč’

Pinus mugo ’947 Kukuc’  Miroslav Malík CZ

Pinus mugo ’947 Kukuc’  Miroslav Malík CZ

Pinus pseudopumilio ’947 Kukuc’  Mesterhazy & Malík photo

Pinus pseudopumilio ’947 Kukuc’  Mesterhazy & Malík photo