Austrotaxus – Kaledóntiszafa – Caledonian yew

Austrotaxus Compton 1922 – Taxaceae – Tiszafafélék - Yews

Austrotaxus spicata Compton 1922 - Kaledóntiszafa - Caledonian yew