Acmopyle – Akmopile - Acmopyle

Acmopyle Pilger 1926 – Podocarpaceae – Kőtiszafafélék – Stone Yews

Acmopyle pancheri – Ezüstös akmopile - Silver acmopyle

Acmophyle sahniana – Fidzsi akmopile – Fiji acmopyle