Breeder’s Hall 282 - Simandl

 

 

Breeder’s Hall 282

 

Jiří Simandl CZ

 

2012

ConiferTreasury.org publication

 

 

ABIES                                             Miller 1766                                         PINACEAE

 

Abies - Jegenyefenyő - Fir 

Abies Miller 1766 – Pinaceae - Jegenyefenyők - Firs

 

   ALBA                                             1759                           EUR ALP

                                                           Mill.                                                                            Kr

Abies alba Mill. - Közönséges jegenyefenyő - European Silver Fir

            Laja                                        2010 Mesterházy in Conifer Treasury of the Czech Republik 1.0

                                                           2001 Jiří Simandl & Růženecký

                                                                                  Jiří Holata Nursery, Kouty CZ

                                                           Syn. Abies alba ´SR/01’

 

PICEA                                            A. Dietrich 1824                                 PINACEAE

 

Picea – LucSpruce

Picea A. Dietrich 1824 - Pinaceae – Fenyőfélék - Pines

 

   ABIES                                            1881                           N-, C-EUR

                                                           /L./Karst.                                                                    Kr Cz

Picea abies (Linnaeus) Karst. 1881 - Közönséges v. európai luc - European spruce

            Černolice                               2010 Mesterházy in Conifer Treasury of the Czech Republik 1.0

                                                            1998 Vopava, Simandl, Růženecký CZ

                                                                                   Jiří Balatka Collection, Evidence 2011

                                                                                  Jiří Holata Nursery, Kouty CZ

                                                           Found as a broom, growth rate a year over 3 cm.

                                                           Syn. Picea abies ´SRKB 6/98´ WB toto byl pracovní nález, čarověník byl nalezen v Černolicích. později přejmenován na Pic.ab. Černolice vzrůst plochého tvaru,přírustek 3 - 4cm. Skupina výpĕstků podle ročního přírůstku nad 3 cm. Balatka text.

                                                           Picea abies ‘Černolice  Jiří Holata Nursery, Kouty CZ

                                                           Picea abies ’Cernolice  Jiří Balatka photo

            Cukrák                                   2012 Mesterházy-Valenta-Malík-Balatka in

                                                           Conifer Treasury of Cesko/ České šlechtění jehličin 2.0

                                                           1998 Simandl CZ

                                                                                  Jiří Balatka Collection, Evidence 2011

                                                           Found as a broom, growth rate a year up to 3 cm.

                                                           Čaroveník, skupina výpĕstků podle ročního přírůstku do

                                                           3 cm. Balatka text.

                                                           Picea abies ’Cukrak  Mesterházy & Balatka photo

                                                           Picea abies ’Cukrak  Mesterházy & Adášek photo

                                                           Picea abies ’Cukrak  Jiří Balatka photo

                                                           Picea abies ’Cukrak  Jiří Balatka photo

                                                           Picea abies ’Cukrak  Jiří Balatka photo

                                                           Picea abies ’Cukrak  Jiří Balatka photo

            Fořt 1                                      2012 Mesterházy-Valenta-Malík-Balatka in

                                                           Conifer Treasury of Cesko/ České šlechtění jehličin 2.0

                                                           1998 Simandl Růženecký Kazbal CZ

                                                                                  Jiří Balatka Collection, Evidence 2011

                                                           Found as a broom, growth rate a year over 3 cm.

                                                           Čarověník pod pracovním názvem Syn. Picea abies ´SRKB 5/98´WB, byl vrcholový. Konický tvar, přírustek 3 – 5 cm, Jaroslav Kazbal rozeslal rouby do USA,GB, NL, A, a tuzemska. Skupina výpĕstků podle ročního přírůstku nad

3 cm. Balatka text.

            Fořt 2                                      2012 Mesterházy-Valenta-Malík-Balatka in

                                                           Conifer Treasury of Cesko/ České šlechtění jehličin 2.0

                                                           1998 Simandl, Růženecký CZ

                                                                                  Jiří Balatka Collection, Evidence 2011

                                                           Found as a broom, growth rate a year over 3 cm.

                                                           Čarověník, pracovní název Syn. Picea abies ´KSR 8/98´ WB. Skupina výpĕstků podle ročního přírůstku nad 3 cm. Balatka text.

                                                                                  Jiří Holata Nursery, Kouty CZ

                                                           Probably the same as /Fort/

                                                           Picea abies ‘Fořt 1’  Jiří Holata Nursery, Kouty CZ

            Hluboš                                    2012 Mesterházy-Valenta-Malík-Balatka in

                                                           Conifer Treasury of Cesko/ České šlechtění jehličin 2.0

                                                           1993 Karel Jiskra & Simandl CZ

                                                                                  Jiří Balatka Collection, Evidence 2011

                                                           Found as a broom, growth rate a year up to 3 cm.

                                                           Čarověník nalezený u Vraní Skály u Zdic, byl sebrán celý

                                                           čarověník 19. 3. 1993. Přírůstky 1,5 – 2 cm. Balatka text.

                                                           Picea abies ’Hluboš  Jiří Balatka photo

                                                           Picea abies ’Hluboš  Jiří Balatka photo

            Kladruby                                2012 Mesterházy-Valenta-Malík-Balatka in

                                                           Conifer Treasury of Cesko/ České šlechtění jehličin 2.0

                                                           1999 Jiskra, Simandl, Růženecký CZ

                                                                                  Jiří Balatka Collection, Evidence 2011

                                                           Čarověník měl pracovní název Syn. Picea abies ´JSR

                                                           4/99´ WB. Balatka text.

 

PINUS                                             Linnaeus 1753                                     PINACEAE

 

Pinus – Erdeifenyő - Pine

Pinus Linnaeus 1753 - Pinaceae – Fenyőfélék - Pines

 

   SYLVESTRIS                                1753                           EUR SIB

   (SILVESTRIS)                              L.                                                                               Kr

Pinus sylvestris Linnaeus 1753 - Erdeifenyő - Scotch pine

            Padrť                                     2010 Mesterházy in Conifer Treasury of the Czech Republik 1.0

                                                           1999 Vopava, Kazbal, Simandl & Růženecký CZ

                                                                                  Jiří Holata Nursery, Kouty CZ

                                                           Syn. Pinus sylvestris ´KSR 1/99´  WB

 

PSEUDOTSUGA                                   Carr. 1867                                          PINACEAE

 

Pseudotsuga – OrsólucSpindlespruce

Pseudotsuga Carriere 1867 - Pinaceae – Fenyőfélék – Pines

 

   MENZIESII                                   1792                           USA OR - CA

                                                           /Mirb./Franco                                                             Kr

Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco 1792 – Duglász orsóluc - Douglas spindlespruce

            Kazín                                      2012 Mesterházy-Valenta-Malík-Balatka in

                                                           Conifer Treasury of Cesko/ České šlechtění jehličin 2.0

                                                           1994 J. Simandl, Jan Beran & J. Kazbal CZ

                                                                                  Miroslav Malík, České Budějovice CZ

                                                                                  Anthoine Pinetum, Jamioulx BEL

                                                                                  Jiří Balatka Collection, Evidence 2011

                                                           Found as a broom, growth rate over 3 cm a year.

                                                           Čarověník, nález u vysilače Cukrák. Skupina výpĕstků

                                                           podle ročního přírůstku nad3 cm.  Balatka text.

                                                           Pseudotsuga menziesii ’Kazin 

                                                                                  Mesterházy & Etzelstorfer photo

                                                           Pseudotsuga menziesii ’Kazin 

                                                                                  Mesterházy & Etzelstorfer photo

                                                           Pseudotsuga menziesii ’Kazin 

                                                                                  Mesterházy & Malík photo

 

9