Novák Zdenek Breeder’s Hall 66 – Zdenek Novák CZ

 

 

 

 

 

 

Breeder’s Hall 66

 

 

 

Zdĕnek Novák CZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2012

ConiferTreasury.org publication

 

 


 

PINUS                                             Linnaeus 1753                                     PINACEAE

 

Pinus – Erdeifenyő - Pine

Pinus Linnaeus 1753 - Pinaceae – Fenyőfélék - Pines

 

   CEMBRA                                      1753                           C-EUR ALP N-KAR

                                                           L.                                                                               Kr PG P Cz

Pinus cembra Linnaeus 1753 - Havasi cirbolyafenyő – Alpine stone pine

            Barbarossa                            2012 Mesterházy & Etzelstorfer in Conifer Treasury of AUT 2.0

                                                           2011 Zdĕnek Novák CZ

                                                                                  Etzelstorfer Koniferensammlung AUT

                                                                                  2011 Miroslav Malík in „Thousand WB”

                                                           Found as a broom in Turrach, Austria on 13th November 2011.

                                                           Čaroveňík, Turrach, Rakousko.

                                                           Pinus cembra ’Barbarossa’  Zdenek Novak photo

            Maru                                      2012 Mesterházy & Etzelstorfer in Conifer Treasury of AUT 2.0

                                                           2009 Zdenek Novák CZ

                                                                                  2011 Miroslav Malík in „Thousand WB”

                                                           Found in St. Vigil, ITA, 700 cm up as a 40x40 cm

                                                           broom.

                                                           Čarovĕník, St. Vigil, ITA. Výška nález. 700 cm,

                                                           velikost 40x40 cm WB.

                                                           Pinus cembra ’Maru’  Mesterházy & Valenta photo

                                                           Pinus cembra ’1436 Maru’

            Milka                                     2012 Mesterházy & Etzelstorfer in Conifer Treasury of AUT 2.0

                                                           2011 Zdenek Novák CZ

                                                                                  2011 Miroslav Malík in „Thousand WB”

                                                           Found in Turrach, Austria as a broom.

                                                           Čarovĕník, Turrach, Rakousko.

                                                           Pinus cembra ’Milka’  František Borovec photo

                                                           Pinus cembra ’Milka’  František Borovec photo

            Novák Gelb                           2012 Mesterházy & Etzelstorfer in Conifer Treasury of AUT 2.0

                                                           2008 Zdenek Novák CZ

                                                                                  2011 Miroslav Malík in „Thousand WB”

                                                           Found in Zillertal, Austria, 500 cm up as a yellow top broom.

                                                           Zillertal, Rakousko, Výška nález. 500 cm, špíčká žlutá

                                                           Pinus cembra ’1377 Novák Gelb’

            Novák Hexe Kristata           2012 Mesterházy & Etzelstorfer in Conifer Treasury of AUT 2.0

                                                           2010 Zdenek Novák CZ

                                                                                  2011 Miroslav Malík in „Thousand WB”

                                                           Found in Turrach, Austria as a broom.

                                                           Čarovĕník, Turrach, Rakousko.

                                                           Pinus cembra ’1441 Novák Hexe Kristata’

            Rambo                                   2012 Mesterházy & Etzelstorfer in Conifer Treasury of AUT 2.0

                                                           2011 Zdĕnek Novák CZ

                                                                                  Etzelstorfer Koniferensammlung AUT

                                                                                  2011 Miroslav Malík in „Thousand WB”

                                                           Found as a broom in Turrach, Austria on 13th November 2011.

                                                           Čaroveňík, Turrach, Rakousko.

                                                           Pinus cembra ’Rambo’  Zdenek Novak photo

                                                           Pinus cembra ’Rambo’  Zdenek Novak photo

            St. Maria                               2012 Mesterházy & Etzelstorfer in Conifer Treasury of AUT 2.0

                                                           2011 Zdenek Novák CZ

                                                                                  2011 Miroslav Malík in „Thousand WB”

                                                           Found as a broom on Turrach, AUT, 40 x 40 cm.

                                                           Čarovĕník, Turrach, Rakousko,

                                                           našel Zdenek Novák, cca 40x40 cm.

                                                           Pinus cembra ’St. Maria’  Zdenek Novak photo

                                                           Pinus cembra ’St. Maria’  Zdenek Novak photo

                                                           Pinus cembra ’St. Maria’  Zdenek Novak photo

            Stoderzinken # 9                   2012 Mesterházy & Etzelstorfer in Conifer Treasury of AUT 2.0

                                                           2010 Zdenek Novák CZ

                                                                                  2011 Miroslav Malík in „Thousand WB”

                                                           Found in Stoderzinken, Austria as a broom.

                                                           Čarovĕník, Turrach, Rakousko.

                                                           Pinus cembra ’1442 Stoderzinken # 9’

            Zdeno                                     2012 Mesterházy & Etzelstorfer in Conifer Treasury of AUT 2.0

                                                           2009 Zdenek Novák CZ

                                                                                  2011 Miroslav Malík in „Thousand WB”

                                                                                  Vladimír Valenta, Bělečko CZ

                                                           Found in St. Vigil, ITA, 600 cm up as a 45x50 cm

                                                           broom, 2 cm long needles.

                                                           Čarovĕník, St. Vigil, ITA. Výška nález. 600 cm,

                                                           velikost 45x50 cm WB, velikost jehlic 2 cm.

                                                           Pinus cembra ’1435 Zdeno’

 

   MUGO                                           1764                           ALP BAL

                                                           Turra                                                                          Kr P

Pinus mugo Turra 1764 - Törpe erdeifenyő – Dwarf alpine pine

            Filip                                        2012 Mesterházy-Valenta-Malík-Balatka in

                                                           Conifer Treasury of Cesko/ České šlechtění jehličin 2.0

                                                           2010 Zdeněk Novák CZ

                                                                                  2011 Miroslav Malík in „Thousand WB”

                                                           Found in Turrach, Austria as a broom.

                                                           Čarovĕník, Turrach, Rakousko.

                                                           Pinus mugo ’1454 Filip’

            Marie                                     2012 Mesterházy-Valenta-Malík-Balatka in

                                                           Conifer Treasury of Cesko/ České šlechtění jehličin 2.0

                                                           2010 Zdeněk Novák CZ

                                                                                  2011 Miroslav Malík in „Thousand WB”

                                                           Found in Turrach, Austria as a broom.

                                                           Čarovĕník, Turrach, Rakousko.

                                                           Pinus mugo ’1450 Marie’

            Pegy                                       2012 Mesterházy-Valenta-Malík-Balatka in

                                                           Conifer Treasury of Cesko/ České šlechtění jehličin 2.0

                                                           2010 Zdeněk Novák CZ

                                                                                  2011 Miroslav Malík in „Thousand WB”

                                                           Found in Turrach, Austria as a broom.

                                                           Čarovĕník, Turrach, Rakousko.

                                                           Pinus mugo ’1453 Pegy’

 

   UNCINATA                                   1806                           EUR W-ALP

                                                           Mill.                                                                            Kr P

Pinus uncinata Mill. 1806 – Kampósfenyő – Hooked alpine pine

            Fastigiata                               2012 Mesterházy-Valenta-Malík-Balatka in

                                                           Conifer Treasury of Cesko/ České šlechtění jehličin 2.0

                                                           2009 Zdeněk Novák CZ

                                                                                  2011 Miroslav Malík in „Thousand WB”

                                                           Found as a broom in Tannenmoor, Austria.

                                                           Čarovĕník, Tannenmoor, Rakousko.

                                                           Pinus uncinata ’1430 Fastigiata’

            Lod                                         2012 Mesterházy-Valenta-Malík-Balatka in

                                                           Conifer Treasury of Cesko/ České šlechtění jehličin 2.0

                                                           2009 Zdeněk Novák CZ

                                                                                  2011 Miroslav Malík in „Thousand WB”

                                                           Found as a broom in Tannenmoor, Austria.

                                                           Čarovĕník, Tannenmoor, Rakousko.

                                                           Pinus uncinata ’1423 Lod’

            Luto                                       2012 Mesterházy-Valenta-Malík-Balatka in

                                                           Conifer Treasury of Cesko/ České šlechtění jehličin 2.0

                                                           2009 Zdeněk Novák CZ

                                                                                  2011 Miroslav Malík in „Thousand WB”

                                                           Found as a broom in Tannenmoor, Austria.

                                                           Čarovĕník, Tannenmoor, Rakousko.

                                                           Pinus uncinata ’1414 Luto’

            Max                                       2012 Mesterházy-Valenta-Malík-Balatka in

                                                           Conifer Treasury of Cesko/ České šlechtění jehličin 2.0

                                                           2009 Zdeněk Novák CZ

                                                                                  2011 Miroslav Malík in „Thousand WB”

                                                           Found as a broom in Tannenmoor, Austria.

                                                           Čarovĕník, Tannenmoor, Rakousko.

                                                           Pinus uncinata ’1422 Max’

            Novák Hexe                          2012 Mesterházy-Valenta-Malík-Balatka in

                                                           Conifer Treasury of Cesko/ České šlechtění jehličin 2.0

                                                           2009 Zdeněk Novák CZ

                                                                                  2011 Miroslav Malík in „Thousand WB”

                                                           Found as a broom in Tannenmoor, Austria.

                                                           Čarovĕník, Tannenmoor, Rakousko.

                                                           Pinus uncinata ’1415 Novák Hexe’

            Paprsek                                 2012 Mesterházy-Valenta-Malík-Balatka in

                                                           Conifer Treasury of Cesko/ České šlechtění jehličin 2.0

                                                           2009 Zdeněk Novák CZ

                                                                                  2011 Miroslav Malík in „Thousand WB”

                                                           Found as a broom in Tannenmoor, Austria.

                                                           Čarovĕník, Tannenmoor, Rakousko.

                                                           Pinus uncinata ’1429 Paprsek’

            Září                                        2012 Mesterházy-Valenta-Malík-Balatka in

                                                           Conifer Treasury of Cesko/ České šlechtění jehličin 2.0

                                                           2009 Zdeněk Novák CZ

                                                                                  2011 Miroslav Malík in „Thousand WB”

                                                           Found as a broom in Tannenmoor, Austria.

                                                           Čarovĕník, Tannenmoor, Rakousko.

                                                           Pinus uncinata ’1421 Září’

 

19