Balatka - Mesterházy – Valenta – Malík – Holata - Šimánek

The Conifer Treasury of Česko 4.0® -Conifertreasury.org České šlechtění jehličin 4.0®

4th digital edition 2014. Budapest – Hrádec Králové – České Budĕjovice – Všejany – Kouty - Velešín

────────────────────────────────────────────────────────

────────────────────────────────────────────────────────

Do you have a new cultivar? Do you have a photo of a cultivar? Contact me! zs.mesterhazy@chello.hu

2